26/01/2018

„GULLIVER“

Projekt „Gulliver“ integrirane usluge resocijalizacijskog programa financiran je od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Resocijalizacijski centar Udruge Vida provodi 3 osnovna programa, odnosno usmjerava intervencije u 3 osnovna pravca povezana s čimbenicima koji su se pokazali ključni za uspjeh resocijalizacijskog procesa:

 1. Prvi pravac čine intervencije u odnosu na korisnika, njegovu motivaciju, realnost u očekivanju i planiranju, stabilnost životnih okolnosti.
 2. Drugi se odnosi na kompetencije potrebne za zapošljavanje i ostajanje u zaposlenosti, tehničku pomoć i osnaživanje korisnika u tom smislu, te intervencije u odnosu na potencijalne poslodavce (zagovaranje, pomaganje u administrativnim i kadrovskim pitanjima).
 3. Treći pravac intervencija odnosi se na osiguravanje podrške korisniku u njegovoj užoj i široj sredini i smanjenje stigme.

Potrebe ovisnika u sustavu skrbi osnovni su kriterij na osnovi kojeg je koncipiran rad u Resocijalizacijskom centru Udruge Vida i razlog zbog kojeg se Program resocijalizacije udruge kontinuirano mijenja i nadograđuje u proteklih 11 godina rada Udruge.


AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • obuhvat i međusektorska suradnja u radu s korisnikom
 • informiranje, motiviranje i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije
 • pružanje pomoći korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevice
 • Uključivanje korisnika u programe tečajeva i izobrazbe za potrebe zapošljavanja u PU socijalnoj zadruzi LADA
 • Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst
 • Zapošljavanje i organizacija rada ovisnika zaposlenih u Udruzi  Vida putem poticajnih mjera zapošljavanja
 • Zapošljavanje korisnika u suradničkim organizacijama
 • Jačanje suradničke mreže na području Gorskog kotara
 • Uključivanje korisnika u Resocijalizacijski centar Udruge
 • Učešće korisnika (uz volontere i zaposlenike) u javnim manifestacijama i akcijama humanitarnog i društveno-korisnog karaktera u Rijeci i Gorskom kotaru
 • Uključivanje korisnika u podržano volontiranje u Domu za odrasle osobe Turnić i jedinicama organiziranog stanovanja Doma u Gorskom kotaru

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Dom za odrasle osobe Turnić

 

Educa – ustanova za obrazovanje odraslih

 

 

 

 


#gullivermz

TRAJANJE PROJEKTA:

01.09.2017.-31.08.2018.

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof


 • "Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
  odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva"

   

Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram