27/01/2018

“SLAP”

Projekt „SLAP“ socio terapijska stambena zajednica za ovisnike I poludnevni boravak Resocijalizacijskog centra financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Ovaj projekt sadržava aktivnosti razvoja usluga u resocijalizaciji ovisnika. Način na koji smo ih koncipirali uvažava suvremene zahtjeve i potrebe korisnika i osnovne postulate učinkovitih intervencija (metoda terapijske zajednice). Projekt unaprjeđuje liječenje i resocijalizaciju ovisnika kroz pristup koji integrira zdravstvene i psihosocijalne usluge, potiče međusektorsku suradnju u skladu sa suvremenim praksama, te uključuje druge dionike koji mogu dati svoj doprinos u socijalnom uključivanju ciljane skupine.

Projektom se pružaju usluge organiziranog stanovanja i poludnevnog boravka kroz integrirani pristup (liječenje i psihosocijalni tretman) te radno-rehabilitacijske radionice. Sve aktivnosti su usmjerene postizanju rehabilitacijskih i resocijalizacijskih učinaka kod ovisnika.

Provedbom aktivnosti omogućuje se, pored radne socijalizacije i rehabilitacije, uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu, participacija u njenom životu i razvoj društveno-poduzetničkih pothvata koji će omogućiti zapošljavanje korisnika u Proizvodno-uslužnoj socijalnoj zadruzi LADA. Društveno poduzetništvo koje razvijamo putem socijalne zadruge predstavlja vlastiti resurs u rješavanju problema zapošljavanja ovisnika koji, uz bespovratna financiranja i ugovaranje usluge s nadležnim ministarstvom, cilja prema održanju socijalnih projekata naše Udruge.


AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

  • Izrada protokola o postupanju i zaduženjima osoblja, o suradnji s partnerskim organizacijama, te pravila i protokola za korisnike usluga sukladno potrebama korisnika i vrsti pružene usluge
  • Organizacija i provedba pomoćnih aktivnosti u svakodnevici povezanih sa smještajem, prehranom i skrbi o korisnicima
  • Organizacija i provedba aktivnosti brige o zdravlju
  • Psihosocijalna podrška korisnicima u stambenoj zajednici
  • Organizacija i provedba aktivnosti psihosocijalne podrške i savjetovanja
  • Organizacija i provedba svakodnevnog rada s korisnicima u stambenoj zajednici skladu s propisanim postupanjem
  • Usavršavanje ljudskih resursa za pružanje usluge
  • Pomoć i podrška sukladno programima Resocijalizacijskog centra
  • Uključivanje korisnika u organizirane aktivnosti Resocijalizacijskog centra
  • Organizacija i provedba radno-okupacijskih aktivnosti

PARTNERI NA PROJEKTU:

Dom za odrasle osobe Turnić

 

Proizvodno uslužna socijalna zadruga “LADA”


#slapvud

TRAJANJE PROJEKTA:

01.09.2017.-31.08.2018.

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Sadržaj ovog dokumenta
u isključivoj je odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ureda za
suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH"

 

Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram