19/04/2019

“BUTIGA”

Projekt “Butiga” –  društvenim poduzetništvom do inovativnog socijalnog modela financiran je od strane Primorsko-goranske županije, upravni odjel za socijalnu skrb i mlade

Projekt „Butiga“ predstavlja nastavak naših aktivnosti na realizaciji većeg poduhvata socijalnog i poduzetničkog karaktera koji po svojim karakteristikama predstavlja socijalnu inovaciju. Socijalne inovacije definiraju se kao nove ideje (proizvodi, usluge i modeli) koji istodobno rješavaju društvene izazove, zadovoljavaju socijalne potrebe i stvaraju nove socijalne odnose među skupinama.

 


 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

  • Proizvodnja i plasman suvenira sa lokalnim obilježjima koji valoriziraju resurse PGŽ i suvenira i poklona iz božićnog gadgeta
  • Organizacija vođenih radno-okupacijskih i radno-rehabilitacijskih aktivnosti za korisnike
  • Edukacija i osposobljavanje djelatnika Udruge Vida i Zadruge Lada za društveno poduzetništvo i rad sa ciljanim skupinama

 

 


 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

 

Projekt “Butiga” –  društvenim poduzetništvom do inovativnog socijalnog modela u svojoj naravi je sufinanciranje projekata:

 

 


 

#butigapgz

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2019. – 31.12.2019.

VODITELJ PROJEKTA:

Luka Nedoh

 


 

"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
 odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Primorsko-goranske županije"
Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail