21/11/2015

“Traversada”

U sklopu provedbe projektnih aktivnosti održano je studijsko putovanje zaposlenika Udruge i partnerskih organizacija u Modenu


19.11.2015. Održana je 1.Fokus grupa namijenjena djelatnicima “Doma za odrasle osobe Turnić”

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 


20.11.2015. Održana je 2.Fokus grupa namijenjena korisnicima “Doma za odrasle osobe Turnić”

This slideshow requires JavaScript.

 


12.05.2016. u sklopu konferencije “Hearing voices” odrzane na Sveucilisnom kampusu u Rijeci.Udruga Vida i Dom Turnić predstavili projekt “Traversada” i “Program reintegracije korisnika i korisnica usluga mentalnog zdravlja”, te održali tribinu na temu “Promocija razvoja vaninstitucionalnih oblika skrbi na području mentalnog zdravlja”

 


18.05.2016. Kroz aktivnost neformalnog druženja sa korisnicima Doma Turnić, ‪Udruga Vida bila je član žirija u pjevačkom natjecanju “Domosong”

 


23.05.2016. U “Dnevnom boravku” Doma Turnić održan je do sada najbrojniji sastanak rodbine i prijatelja korisnika sa stručnim timom Doma i predstavnicama Udruge Vida.

This slideshow requires JavaScript.


Projekt je financiran od strane “Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske


 

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram