09/03/2023

Ciljevi i aktivnosti

Opći cilj projekta je doprinijeti cjelovitosti i efikasnosti sustava podržanog zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja:

1. Specifični cilj projekta Provjeriti efikasnost IPS modela podržanog zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja u RH.
2. Specifični cilj projekta Stručnjake u području oporavka osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja, poslodavce i krajnje korisnike podržati i educirati o korištenju mjera i usluga postojećeg sustava podržanog zapošljavanja te o suvremenim metodama i dokazima podrške u zapošljavanju korisničke skupine.
3. Specifični cilj projekta Povećati vidljivost problematike zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja te promovirati i zagovarati dokazana rješenja za unaprjeđenje efikasnosti sustava podržanog zapošljavanja RHkod glavnih dionika-donositelja odluka, provoditelja politika i mjera, stručnjaka oporavka, poslodavaca te krajnjih korisnika i javnosti.

Aktivnosti:

 • Pilot primjena IPS modela podržanog zapošljavanja
 • Analiza područja i preporuke za unaprjeđenje sustava podržanog zapošljavanja u RH
 • Seminari o podržanom zapošljavanju i IPS modelu za stručnjačku javnost
 • Seminari o podržanom zapošljavanju i IPS modelu za poslodavce
 • Informativni sastanci o mogućnostima podržanog zapošljavanja i IPS modelu za krajnju korisničku skupinu
 • Zagovaračka kampanja:
  • Osnivanje koalicije OCD-a i međusektorskih suradnika
  • Okrugli stol, jednodnevna konferencija za dionike podržanog zapošljavanja i medijski nastupi
  • Sastanak koalicije s donositeljima odluka i glavnim provoditeljima politika i mjera u sustavu podržanog zapošljavanja
  • Online promotivna kampanja

 

REZULTATI PROJEKTA

IPSILON- PRIMJENA UČINKOVITOG MODELA PODRŽANOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA PSIHOSOCIJALNIM POTEŠKOĆAMA (005-004/025-005-136)

 

Financiran od ACF Hrvatska, ukupan iznos financiranja: 89.999,96€

Vrijeme provedbe: 01.09.2022.-31.12.2023.

Provedene aktivnosti i postignuti izravni rezultati:

 

Aktivnost 1: Pilot primjena IPS modela podržanog zapošljavanja

 • Pilotiran i evaluiran IPS model u RH
 • 22 osobe sa poteškoćama psihičkog zdravlja podržano u zapošljavanju IPS modelom
 • 10 osoba zaposlilo se po modelu IPS
 • Ostvareni kontakti s 30 različitih poslodavaca u višekratnoj komunikaciji (preko 100 kontakata).
 • 9 poslodavaca zaposlilo 10 osoba iz korisničke skupine po modelu IPS
 • 9 stručnjaka oporavka sudjelovali u pilotu modela kao stručni tim,
 • 11 stručnjaka educirano u provedbi modela

 

Aktivnost 2: Analiza područja i preporuke za unaprjeđenje sustava podržanog zapošljavanja u RH

 • Učinjena analiza područja podržanog zapošljavanja osoba s mentalnim poteškoćama te prezentirana donositeljima odluka i provoditeljima politika te drugim dioničkim skupinama
 • Napravljeno istraživanje “Aspekti podrške stručnjaka za mentalno zdravlje u kliničkom kontekstu u zapošljavanju ljudi s umjerenom do teškom psihičkom bolešću i aspekti zaposlenosti te potreba za podrškom u zapošljavanju osoba s umjerenom do teškom psihičkom bolešću”.
 • Napisan dokument smjernica za implementaciju IPS modela u aktualni sustav podržanog zapošljavanja u RH te prezentiran donositeljima odluka i provoditeljima politika te drugim dioničkim skupinama

 

Aktivnost 3:Seminari o podržanom zapošljavanju i IPS modelu za stručnjačku javnost

 • 25 stručnjaka sudjelovalo na cjelodnevnom seminaru za stručnjake

 

Aktivnost 4: Izrada infoedukativnog materijala za poslodavce

 • Pripremljen materijal “IPS- brošura poslodavci”

 

Aktivnost 5: Informativni sastanci o mogućnostima podržanog zapošljavanja i IPS modelu za krajnju korisničku skupinu.

 • Održana dva grupna informativna sastanka s osobama iz ranjive skupine o zakonodavnom okviru i javnim politikama u području zapošljavanja
 • na radionici o radu i podržanom zapošljavanju sudjelovalo 35 korisnika
 • 35 osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja informirane o mogućnostima korištenja mjera podržanog zapošljavanja
 • 35 osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja osnaženo za prakticiranje/korištenje prava na rad uz podršku pri zapošljavanju
 • 35 osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja osnažene za zapošljavanje tj. ojačanih kapaciteti prema radnoj inkluziji

 

Aktivnost 6: Zagovaračka kampanja, aktivnost 1: Osnivanje koalicije OCD-a i međusektorskih suradnika

 • Osnovana koalicija nevladinih organizacija i međusektorskih suradnika iz područja podržanog zapošljavanja koja je zajedno nastupala u aktivnostima zagovaračke kampanje i prema dionicima
 • U koaliciju se uključilo 11 članova

 

Aktivnost 7: Zagovaračka kampanja, set aktivnosti 2: Okrugli stol, jednodnevna konferencija za dionike podržanog zapošljavanja i medijski nastupi

Pokrenuta javna dionička rasprava:

 • Održan jedan okrugli stol na temu podržanog zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja. Na okruglom stolu sudjelovalo 35 sudionika- dionika sustava podržanog zapošljavanja.
 • Održana jedna stručnjačka međunarodna konferencija na temu podržanog zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja. Na konferenciji sudjelovalo 90 sudionika- dionika sustava podržanog zapošljavanja, 22 aktivna sudionika

 

Aktivnost 8: Zagovaračka kampanja, aktivnosti 3: sastanak koalicije s donositeljima odluka i glavnim provoditeljima politika i mjera u sustavu podržanog zapošljavanja

 • Održan sastanak osnovane koalicije s predstavnicima donositelja odluka i glavnim provoditeljima politika i mjera na temu unaprjeđenja efikasnosti sustava podržanog zapošljavanja u RH (MRMSOSP).

 

Aktivnost 9: Zagovaračka kampanja, aktivnosti 4.: Online promotivna kampanja

 • Provedena jednogodišnja online promotivna kampanja na (pod)teme podržanog zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja (5 mini kampanja).
 • O problematici zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja i unaprjeđenju sustava podržanog zapošljavanja u RH koalicija nastupila u medijima 18 puta
Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail