Aktivni projekti

IPSilon

Osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja, osobe s problemima ovisnosti te druge osobe koje imaju otežano psihosocijalno funkcioniranje, nisu konkurentne na suvremenom tržištu rada te imaju potrebu za podrškom i pomoći kako pri zapošljavanju tako i tijekom zaposlenosti. Iako u RH postoji sustav koji regulira podržano zapošljavanje, on nedovoljno uspješno odgovara na specifične potrebe ovih, na tržištu rada, ranjivih skupina kao i na potrebe drugih aktera uspješnog radnog odnosa: poslodavaca i servisa (stručnjaka) koji sudjeluju u njihovom oporavku. K tome, s obzirom da su rad i zaposlenost značajne determinante poboljšanja (socijalnog) funkcioniranja, problem nezaposlenosti usporava i otežava ukupni oporavak te dovodi u pitanje zajamčena prava na najviši standard postizanja zdravlja kao i pravo na rad. Cilj projekta je utjecati na povećanje mogućnosti ovih skupina sugrađana u prakticiranju prava na rad i sveobuhvatni oporavak te doprinijeti cjelovitosti i efikasnosti sustava podržanog zapošljavanja, povećanju vidljivosti ovog problema kao i promociji dokazanih rješenja za unaprjeđenje. Pružit ćemo direktnu podršku sugrađanima s problemima mentalnog zdravlja pri zapošljavanju kroz pilot primjenu dokazano efikasnog modela podržanog zapošljavanja (Individual Placement and Support) i informiranjem korisnika o njihovim mogućnostima i pravima kod zapošljavanja. Stručnjake oporavka i poslodavace ćemo educirati i informirati o sustavu podržanog zapošljavanja, mogućnostima korištenja kao i unaprjeđenja. Druge uže zagovaračke aktivnosti usmjerili smo prema donositeljima i provoditelja javnih politika. Projekt provodi Udruga “Vida” u partnerstvu s IPS Norge, a financira ga ACF Hrvatska.

ROZA

Program “Roza” dizajniran je kao odgovor na specifične potrebe žena u oporavku od problema ovisnosti i zlouporabe s naglaskom na radnu i socijalnu reintegraciju te problem nedostatka usluga podrške u istima. Opći cilj programa je doprinijeti cjelovitom oporavku žena s problemima ovisnosti razvojem učinkovitog, ženama prilagođenog i održivog modela pružanja usluga socijalne reintegracije kroz: 1. Povećanje raznolikosti i dostupnost učinkovitih usluga socijalne reintegracije za žene s problemima ovisnosti i zlouprabe osnivanjem stambene zajednice po načelima psihosocijalnog gender-responsive programa te održivog socijalnog razvoja zajednica i usluga u zajednici. 2. Povećanje aktivnost stručnjačke i druge dioničke javnosti u području ovisnosti žena i njihovog oporavka jačanjem suradnje u istraživanju, edukaciji, raspravi i razmjeni znanja te tretmanu. 3. Utjecajem na obuhvat žena s problemima ovisnosti u liječenje i tretman te jačati održivost učinaka njihovog oporavka informativnim, edukativnim i promotivnim aktivnostima antistigma i senzibilizirajućeg karaktera kod korisničke, glavne dioničke i opće javnosti. Glavne aktivnosti: – osnivanje održive stambene zajednice za žene koja nudi uslugu organiziranog stanovanja sa psihosocijalnim programom dizajniranim prema spolno i rodno uvjetovanim potrebama žena (gender- responsive) te prema načelima i dokazima modelski programiranih, kompleksih intervencija usklađenih s konceptom recoveryja i održivog pružanja usluga u zajednici – jačanje zastupljenosti žena s problemima ovisnosti i drugih povezanih poteškoća mentalnog zdravlja žena u javnom, stručnjačkom te političkom diskursu; jačanja međudioničke suradnje (okrugli stol, stručnjačku konferenciju i predavanja za dionike razvoja politika skrbi); jačanje građanstva (niz javnih aktivnosti u kojima će se tematizirati ovaj društveni problem s ciljem senzibilizacije i edukacije). Program “Roza” financira Ministarstvo zdravstva, a provodi Udruga Vida u partnerstvu s Općinom Lokve i PUSZ Lada.

ZOJA

Opći cilj programa „Zoja“ je unaprijediti mentalno zdravlje stanovništva lokalnih zajednica Gorskog kotara i prevenirati teškoće mentalnog i tjelesnog zdravlja pružanjem nedovoljno dostupnih socijalnih usluga širokog spektra, specifičnih zdravstvenih usluga, prosvjećivanjem i edukacijom, te poticanjem aktivnog i participativnog odnosa dionika i pripadnika zajednice prema ostvarivanju dobrobiti njenih članova. Program „Zoja“- zajednicom do zdravlja u cijelosti je usmjeren promociji mentalnog zdravlja i prevenciji progradiranja teškoća mentalnog zdravlja i mentalnih bolesti. To se postiže uslugama i intervencijama na više razina koje uključuju ne samo direktne korisnike projekta već i cjelokupnu zajednicu koja se angažira u rješavanju problema, traži i pronalazi resurse, aktivno participira, čime postaje u pravom smislu riječi zaštitni čimbenik u očuvanju mentalnog zdravlja, ali se i revitalizira u smjeru socijalne održivosti i atraktivnosti za mlađe stanovništvo. Kroz pružanje dostupnih usluga zaštite mentalnog zdravlja (mobilno savjetovalište), osnovnog opismenjavanja potrebnog za očuvanje mentalnog zdravlja i upravljanje kritičnim životnim situacijama, povećava se osjećaj zajednice i brige za članove zajednice, čime se ujedno povećava i njihov kapacitet za brigu o drugima. Ove procese facilitirat će se kroz organizaciju i djelovanje lokalne volonterske grupe iz koje će se dugoročno regrutirati kadrovi koji se mogu zaposliti u pružanju socijalnih usluga u zajednici, bilo prema modelu predviđenom novim Zakonom o socijalnoj skrbi, bilo u aranžmanu usluga koje će pružati fizičke osobe ili organizacije civilnog društva. Program “Zoja” financira Ministarstvo zdravstva, a provodi Udruga Vida u partnerstvu s Općinom Lokve i NZJZ PGŽ.

PESNIKI

Opći cilj programa „Pesniki“-organizirano stanovanje i psihosocijalna podrška socijalnom uključivanju bivših zatvorenika JE pospješiti socijalnu uključenosti bivših zatvorenika s problemima ovisnosti i drugim psihosocijalnim teškoćama kroz potporu u stanovanju i provedbu ciljanog psihosocijalnog programa usmjerenog povećanju kompetencija za samostalan život i život u zajednici. U programu Pesniki dalje razvijamo pristup naše Udruge u provedbi psihosocijalnih intervencija koje se temelje se na biopsihosocijalnoj paradigmi i konceptu oporavka, prema kojoj socijalno uključivanje i sve aktivnosti koje ga pospješuju nisu samo cilj intervencija, već i instrument oporavka. On podrazumijevaju usmjerenost na jačanje kapaciteta osoba sa psihosocijalnim teškoćama za život na zadovoljavajućoj razini umjesto usmjerenosti na „simptom“, bilo da se radi o ovisnosti, beskućništvu, činjenju kaznenih djela ili svega zajedno uključujući i dijagnoze koje mogu biti u osnovi ovih ponašanja. I u ovom projektu razvijamo intervencije na području reintegracije koje u centar stavljaju osobu kojoj se pruža podrška u ponovnom uspostavljanju kontrole nad vlastitim životom, dostizanju pozitivne percepcije sebe usprkos zdravstvenim i socijalnim poteškoćama, podizanju kvalitete svakodnevnog života i razine socijalne inkluzije.

Vida je pokrenula Dalekozor: interaktivno-informativnu platformu s ciljem povezivanja mladih sa stručnim osobama iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti.

tko smo mi?

Sanja Filipović dipl.psih.prof. Predsjednica Udruge “Vida”

Sanja je iskusna psihologinja – terapeut i supervizor na području mentalnog zdravlja. Radila je u Italiji i Hrvatskoj s ovisnicima, osobama oboljelim od HIV-a, osobama s ratnim traumama, iseljenicima – ovisnicima, osobama sa psihosocijalnim teškoćama, te s obiteljima u potrebi. Poznaje rad i u institucionalnoj i u izvaninstitucionalnoj skrbi. Vodila je interaktivni internetski portal za ovisnike, konzumente i eksperimentatore, te članove njihovih obitelji.
U terapiji koristi psihodramu kao oblik ljekovitog ljudskog susreta i grupu kao okvir unutar kojega i pred kojim se taj susret odvija. Otvorenog duha za inovacije, sa skromnošću i vedrinom rođenog pomagača, ona je spiritus movens udruge.

Maja Stevanović dipl.iur. Voditeljica pravno-ekonomskih poslova

Maja je diplomirana pravnica, sudski tumač za talijanski jezik i savjetnica za osnivanje tvrtki. Posvećena je razvoju i promociji društvenog poduzetništva. Uvijek spremna pomoći korisnicima oko ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi kao i njihovom razvoju u administrativnim i socijalnim vještinama vezanim uz upravljanje osobnim i obiteljskim životom i budžetom.
Administriranje projekata udruge bez njene savjesnosti i urednosti, ne bi bilo to što treba biti.

Ivona Mladina, dipl.psih., prof. – projektna suradnica

Ivona je radno iskustvo prikupila radeći u bolničkom, pravosudnom i zatvorskom sustavu. Klinička psihologija joj je prva ljubav, ali i organizacijsku ima u malom prstu! Čak je otvorila i privatnu psihološku praksu u kojoj pruža usluge savjetovanja i psihoterapije kao certificirana gestalt psihoterapeutkinja. U Udruzi Vida radi na poziciji projektne suradnice i psihologinje, a s vremenom je prihvatila ulogu odgovorne osobe za stambenu zajednicu.
„Naučiti znači otkriti da je nešto moguće.“ njen je životni moto. Od kad je Ivona u Udruzi, znatiželja, istraživanje i učenje postali su svakodnevnica u Udruzi – i za zaposlenike i za korisnike!

Informirajte se o problematici zapošljavanja liječenih ovisnika kroz stručni članak napisan u sklopu ESF projekta "Timun":

Vijesti iz Vide