09/03/2023

Izvještaj o radu za 2022. godinu

Projekti koji su se provodili u 2022. godini

 

 1. „HORIZONT“, multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti

Projekt sadrži aktivnosti podrške obiteljskom kontekstu i smanjenja rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti u obiteljskom okruženju, u okviru glazbenih festivala, aktivnosti u vezi sa formiranjem i održavanjem informativne interaktivne internetske platforme te istraživanja dostupnosti sredstava ovisnosti maloljetnicima.

Treća godina provedbe programa odobrenog  od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku trajala je od  01.12.2021. – 30.11.2022., financirana je u iznosu od 90. 000,00 godišnje. Projekt je završen.

 

 1. „PRAKSA“, integrirane usluge resocijalizacijskog spektra i razvoj oporavku usmjerenih intervencija
 • Resocijalizacijski centar- Ambulantni oblik rada i Poludnevni boravak,
 • Stambena zajednica- rezidencijalni program,
 • WEB virtualni resocijalizacijski ured
 • Aktivnosti usmjerene smanjenju socijalnih barijera u zajednici (stigma, predrasuđe) i zagovaračke aktivnosti

Financiranje projekta koji je trogodišnji u iznosu od 150.000,00 kn po godini odobreno je od Ministarstva zdravstva, a trajanje treće godine provedbe projekta je od 01.01.2022. do 31.12.2022. Projekt je završen.

 

 1. „LADA“, razvoj socijalnih inovacija u zajednici

Opći cilj ovog projekta je razvoj novih i širenje postojećih socijalnih usluga u Lokvama, Fužinama i Mrkoplju jačanjem interakcije lokalnih dionika razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te facilitacijom socijalne aktivnosti same zajednice.

Projekt financira Fond za aktivno građanstvo u trajanju od 01.10.2021. do 30.9.2022. i u iznosu od 14.998,50 eura. Projekt je završen.

 

 1. PESNIKI“, organizirano stanovanje i psihosocijalna podrška socijalnom uključivanju bivših zatvorenika

Opći cilj programa je pospješiti socijalnu uključenosti bivših zatvorenika  s problemima ovisnosti drugim psihosocijalnim teškoćama kroz potporu u stanovanju i provedbu ciljanog psihosocijalnog programa usmjerenog povećanju kompetencija za samostalan život i život u zajednici.

Dvogodišnji program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u iznosu od 50.000,00 kn za svaku godinu provedbe. Druga godina provedbe traje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

 

 1. Praksa“, jednogodišnji projekt potpore financiranju reintegracijskog programa Udruge

– za 2022. godinu u iznosu od 10 000,00 kn, financiranje odobrilo Grad Rijeka.

Glavni cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika te poboljšati njihove kapacitete za oporavak i izlječenje intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra. Projekt je završen.

 

 1. Partnerstvo sa NZJZ PGŽ

Tijekom 2022. g. na području prevencije Udruga Vida ostvarila je financiranje putem partnerstva sa NZJZ PGŽ u iznosu od 10.000,00 kn.

 

 1. „IPSilon“, primjena učinkovitog modela podržanog zapošljavanja osoba sa psihosocijalnim poteškoćama

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti cjelovitosti i efikasnosti sustava podržanog zapošljavanja osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja.

Projekt financira Fond za aktivno građanstvo u trajanju od 01.9.2022. do 30.11.2023. i u iznosu od 89 999,96 eura.

 

 1. „Dalekozor“ , razvoj interaktivno-informativne platforme za mlade

Opći cilj projekta je naprijediti mentalno zdravlje mladih te prevenirati razvoj ovisnosti i socijalne isključenosti kroz suvremeni multimodalni preventivni pristup.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u trajanju 1.1.2022.- 31.12.2021 u iznosu od 120.000,00 kn. Projekt je završen.

 

Natječaji za financiranje u tijeku

 

Pogledati Plan rada za 2023. godinu.

 

Korisnici

 

Do 29.12. 2022. 57 korisnika primilo usluge resocijalizacijskog spektra (40% novih korisnika) od čega 24 korisnika- člana obitelji osobe s problemima ovisnosti. U ovoj godini 1 korisnik koristio je usluge poludnevnog boravka (1 izvršitelj sankcije ROD-a), a 3 korisnika koristilo je usluge stambene zajednice. 7 korisnika koristilo je usluge online savjetovanja.  Najveći broj pruženih usluga odnosilo se na individualna savjetovanja (psihološka, zdravstvena i administrativno-pravna), informiranje o i upućivanje na liječenje i rehabilitaciju, povezivanje s drugim servisima podrške i pomoći, podržano volontiranje te na obiteljsko savjetovanje i grupu roditelja. Opaža se i dalje trend porasta udjela korisnika članova obitelji u ukupnom broju korisnika.

 

Nove usluge

 

Glavna nova usluga je podrška u zapošljavanju po IPS modelu podržanog zapošljavanja za osobe s problemima ovisnosti, s poteškoćama mentalnog zdravlja i drugim poteškoćma psihosocijalnog funkcioniranja.

 

Volonteri

 

Do 30.12.2022. godine u Udruzi Vida volontiralo je 30 građana (uključujući podržane volontere iz korisničkih skupina – ovisnika u procesu resocijalizacije i osoba sa psihosocijalnim teškoćama).

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail