27/03/2015

O NAMA

Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” Rijeka djeluje s ciljem prevencije i suzbijanja ovisnosti, pružanja podrške ovisnicima i ovisnicama u svrhu rehabilitacije i socijalne reintegracije te pomoći obiteljima ugroženima ovisnošću i pratećim bolestima, invaliditetom, nasiljem i/ili poteškoćama nastalim zbog deficita mentalnog i psihičkog zdravlja. Pružamo podršku djeci iz takvih obitelji, radimo s mladima i za mlade, naročito s mladima u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti. Kontinuirano djelujemo na promicanju i razvoju volonterstva i socijalnog poduzetništva, na unapređenju i zaštiti zdravlja, smanjenju stigme, kao i  na prevenciji i suzbijanju ovisnosti u lokalnoj zajednici.

Naš rad je društveno koristan. Prakticiramo multidisciplinarni pristup oporavku. Poštujemo obveze i dogovore. Profesionalne/i smo u radu s korisnicima i korisnicima, partnerima i suradnicima. Stvaramo i čuvamo odnose. Vjerujemo u njegujuće odnose. Poštujemo integritet druge osobe. Vode nas upornost, predanost i strast. Naša metoda rada je prepoznatljiva. Imamo jasna pravila za korisnike/ce, volontere/ke, suradnike/ce  i zaposlenike/ce, uz načelo ravnopravnosti.

Vizija: Svijet u kojem je svaki čovjek važan!

Misija: Udruga “Vida” je okruženje koje pruža podršku i pomaže osobama s problemom ovisnosti, njihovim obiteljima te skupinama u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti da realiziraju svoje potencijale i ostvare svoja ljudska prava. Potičemo zajednicu na brigu i tražimo od onih koji imaju moć da je odgovorno koriste u smjeru dobra svih članova zajednice.

Razvoj Udruge

Udruga „Vida“ pokriva široku lepezu potreba ovisnika/ca u procesu oporavka, od  informiranja i motiviranja za liječenje i rehabilitaciju, organizacije aktivnosti usmjerenih povećanju kapaciteta za socijalno uključivanje, aktivnosti podrške u uključivanju u školovanje i u zapošljavanju, pomoći u snalaženju u pravnim i administrativnim problemima u svakodnevici, aktivnosti potpore roditeljstvu u ovisničkim obiteljima te educiranje i poticanje umrežavanje svih dionika uključenih u skrb o ovisnicima u cilju poboljšanja kvalitete istog.

„Vida“ je osnovana 07. studenog 2006. godine kao udruga samopodrške roditelja ovisnika i ovisnica s područja Primorsko-goranske županije, naročito Rijeke. Osnivanje Udruge potaknula je predsjednica Udruge Sanja Filipović, koja je tada radila za Dom za ovisnike Zajednica Susret i vodila grupu samopomoći za roditelje. Prvotno, rad Udruge je bio tijesno povezan s rehabilitacijskim programom Doma za ovisnike Zajednica Susret, a članovi (i osnivači) Udruge bili su roditelji ovisnika/ca koji su se rehabilitirali u toj ustanovi. Prateći potrebe naših korisnika, programi se mijenjaju, a djelokrug rada Udruge širi.

U 2010. godini, započinjemo s provođenjem projekta Interaktivne internetske stranice “Savjetovalište Online” koja ima za svrhu obuhvat konzumenata droga i ovisnika, obuhvat njihovih obitelji putem internetskog savjetovanja i informiranja, te upućivanje korisnika na primjerene tretmane (www.droga-online.com.hr). Od tada do danas, Udruga je otvorila profile na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter) i pokrenula još jednu mrežnu stranicu namijenjenu informiranju eksperimentatora, pripadnika/ca subkulture partijanera (https://www.party-safe.com/). U 2020. godini planiramo proširivanje aktivnosti na mrežnim stranicama pomoću pokretanja platforme koja bi objedinjavala Online Savjetovalište i Rječnik rehabilitacije i resocijalizacije namijenjen korisnicima/cama i stručnjacima/kinjama.

Izmjenama i dopunama Statuta 2015. godine, Udruga se opredjeljuje za širenje područja djelovanja na socijalnu djelatnost, demokratsku političku kulturu, gospodarstvo, ljudska prava i zaštitu zdravlja, te na rad s drugim korisničkim skupinama: mladima – poglavito onima u riziku od socijalne isključenosti – te azilantima i izbjeglicama koji su te godine počeli masovnije pristizati u Europu. Dopunom Statuta iz prosinca iste godine, Udruga svoje djelatnosti proširuje na osposobljavanje osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom za samostalan život, inkluziju osoba starije životne dobi te na niz zagovaračkih aktivnosti usmjerenih jačanju organizacija civilnog društva, podizanju svijesti o značaju društvene inkluzije, poticanju međusektorskog i intersektorskog umrežavanja u svrhu povećanja kvalitete usluga za socijalno marginalizirane skupine.

2018. godine, Udruge “Vida” stječe naslov pružatelja socijalnih usluga u zajednici, nakon brojnih godina djelovanja u kojima je bila značajan dionik procesa deinstitucionalizacije, novih metoda u sustavu skrbi za ovisnike i ovisnice te senzibilizacije šireg građanstva za ponovno prihvaćanje liječenih ovisnika. Uspjeh na ovom polju omogućila nam je dobra suradnja i komplementarnost s programima terapijskih zajednica, psihijatrijskih ustanova, sudskog sustava i sustava socijalne skrbi; dugogodišnji rad s obiteljima ovisnika i ovisnica, te otvorenost prema uvijek novim potrebama naših korisnika na osnovi kojih su kreirani i mijenjani naši programi.

Udruga trenutno zapošljava 5 djelatnica:  2 psihologinje, pravnicu, socijalnu pedagoginju i teologinju/kulturologinju. Uz to, nastojimo redovito zapošljavati osobe koje pripadaju korisničkoj skupini putem mjera poticajnog zapošljavanja (javni radovi) na pomoćnim poslovima u Udruzi. Okupljamo volontere i volonterke (pripadnike/ce korisničke skupine i mlade stručnjake/inje) te korisnike (ovisnike i njihove obitelji) u Resocijalizacijskom centru u Rijeci. Mogućnost organiziranog stanovanja za ovisnike/ce u procesu resocijalizacije, pružamo u partnerstvu sa Zadrugom “Lada” u Stambenoj zajednici u Lokvama.

Udruga “Vida” Provodi 3 osnovna Programa, od kojih 1 horizontalni: Program socijalne reintegracije ovisnika i ovisnica, izrastao iz Programa resocijalizacije, a uz njega objedinjuje i Program ranog otkrivanja i upućivanja na liječenje i tretman ovisnika te Potporu deinstitucionalizaciji i razvoju socijalnih usluga u zajednici; Program prevencije, nastao zbog potrebe obuhvata mladih u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti (djeca ovisnika/ca, eksperimentatori, neet populacija) te edukacije stručnjaka u odgojno-obrazovnim institucijama; Program razvoja društvenog poduzetništva, što je horizontalni program Udruge nastao s ciljem nastao je s ciljem poticanja zapošljavanja osoba s teškoćama u pristupu tržištu rada.

 

 

 

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail