25/01/2019

CORRELATION NETWORK

Udruga Vida dio je europske mreže „Correlation – European Harm Reduction Network“

Europska mreža „Correlation – European Harm Reduction Network“, sa sjedištem u Nizozemskoj, okuplja organizacije s područja Europe koje se bave ovisnostima te pružaju razne usluge smanjenja štete od uzimanja droga. Cilj im je povezati brojne organizacije i unaprijediti sustave prevencije ovisnosti, sustave prevencije i tretmana krvlju prenosivih bolesti (HIV, hepatitis) te ojačati kapacitete europskih organizacija za pružanje ovih usluga svojim korisnicima, osobama koje koriste droge.

Udruga Vida je od srpnja 2018. godine dio mreže Correlation te obnaša ulogu fokalne točke – partnera mreže Correlation koji informira o trendovima korištenja droga u Hrvatskoj te provodi i prati provedbu aktivnosti usmjerenih na smanjenje štete na području Hrvatske.

U studenom 2018. godine, predstavnica Udruge Vida sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji „4th European Harm Reduction Conference“ gdje je formirana radna skupina koja okuplja stručnjake iz Nizozemske, Finske, Švicarske, Španjolske, Francuske, Njemačke, Irske, Češke, Poljske i Hrvatske. Zadaća ove radne skupine je prikupljati podatke o novim drogama i novim obrascima uzimanja droga na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini tijekom 2019. godine.

 

Povezanost s mrežom Correlation jako nas veseli jer je to izvrsna prilika za razmjenu iskustava sa stručnjacima iz raznih europskih zemalja, unaprijeđenje vještina i znanja te razvoj novih ideja za buduće projekte i programe Udruge Vida.

 

 

 

NGO Vida as a part of „Correlation – European Harm Reduction Network“

 

„Correlation – European Harm Reduction Network“ is an organization from the Netherlands, which brings together organizations from all european countries whose work is focused around addictions, people who use drugs and providing of different harm reduction services. The Correlation Network focuses on the improvement of prevention, care and treatment services, targeting blood-borne infectious diseases (e.g. Hepatitis C and HIV/AIDS) among vulnerable and high risk populations, as well as capacity building for service providers.

In July 2018, NGO Vida became a member of the Correlation Network, acting as a focal point for Croatia. Our task as a focal point is to inform the Correlation Network about new trends of drug use and to monitor and inform the Network about the situation on a local, regional and national level.

In November 2018, a representative of NGO Vida took part in the „4th European Harm Reduction Conference“, which was held in Bucharest, Romania. During the conference, an expert group was formed, gathering experts from the Netherlands, Finland, Switzerland, Spain, France, Germany, Ireland, Czech Republic, Poland and Croatia. The taks of this expert group is to collect data about new drugs and new patterns of drug use on a local, regional and national level during 2019.

 

We in NGO Vida recognize being part of the Correlation Network as a great opportunity for development, capacity building, exchange of good practices with experts from different european countries and development of new ideas for future projects and programmes in our organization.

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail