09/03/2023

Plan i program rada za 2022. godinu

 1. OPIS POJEDINAČNIH PROGRAMA / PROJEKATA

 

2.1.      Naziv programa/projekta:  Praksa” – Integrirane usluge resocijalizacijskog spektra i razvoj oporavku usmjerenih intervencija

KRATAK OPIS PROGRAMA/PROJEKTA

Aktivnosti

 • Resocijalizacijski centar- Ambulantni oblik rada i Poludnevni boravak,
 • Stambena zajednica- rezidencijalni program,
 • WEB virtualni resocijalizacijski ured
 • Aktivnosti usmjerene smanjenju socijalnih barijera u zajednici (stigma, predrasude) i zagovaračke aktivnosti

 

FINANCIRANJE:                                 Ministarstvo zdravstva

TRAJANJE PROJEKTA:                     01.01.2022. do 31.12.2022.

VODITELJ PROJEKTA:                      Sanja Filipović dipl.psih. prof.

 

2.2.      Naziv programa/projekta: Program „Horizont“Multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti

Projekt sadrži aktivnosti:

 • podrške obiteljskom kontekstu i smanjenja rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti u obiteljskom okruženju,
 • smanjenja rizičnih čimbenika u okviru glazbenih festivala,
 • aktivnosti u vezi sa formiranjem i održavanjem informativne interaktivne internetske platforme
 • te istraživanja dostupnosti sredstava ovisnosti maloljetnicima.

 

FINANCIRANJE:                                 Ministarstvo za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku

TRAJANJE PROJEKTA:                     01.12.2021. – 30.11.2022.

VODITELJ PROJEKTA:                      Greta Grakalić Rački, mag teol., mag. cult.

 

2.3.      Naziv programa/projekta: Projekt „Pesniki“organizirano stanovanje i psihosocijalna podrška socijalnom uključivanju bivših zatvorenika

Projekt sadrži aktivnosti

 • osiguravanja održive usluge potpore u stanovanju kao socijalne usluge koja se pruža u zajednici bivšim zatvorenicima na način koji pospješuje njihovu uključenost u zajednicu,
 • psihosocijalnog programa usmjerenog oporavku i socijalnoj integraciji korisnika, organizacije socijalnih mreža potpore i uključivanja korisnika u aktivnosti usmjerene socijalizaciji i edukativne aktivnosti usmjerene povećanju životnih, radnih i socijalnih kompetencija korisnika.

FINANCIRANJE:                                 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

TRAJANJE PROJEKTA:                     1. rujna 2021. – 31. kolovoza 2022.

VODITELJ PROJEKTA:                      Sanja Filipović dipl.psih. prof.

 

2.4.      Naziv programa/projekta: Projekt „Dalekozor“razvoj interaktivno-informativne platforme za mlade

Projekt sadrži aktivnosti

 • razvoja virtualne preventivne platforme Dalekozor,
 • informiranja, savjetovanja i upućivanja mladih u riziku/s problemom ovisnosti u prijaviteljskoj i partnerskim organizacijama,
 • aktivnosti mrežne stranice KluPkO – klub za potporu obitelji, informiranja, savjetovanja i upućivanja roditelja mladih u riziku/s problemom ovisnosti u prijaviteljskoj i partnerskim organizacijama,
 • aktivnosti organizacije i održavanja interaktivnih predavanja/fokusnih grupi,
 • aktivnosti smanjenja štete (dijeljenje letaka, kondoma, puštanje preventivnih video uradaka) na glazbenom festivalu, u noćnom klubu i kafiću s noćnim programom,
 • objavljivanje informacija o projektu na mrežnim stranicama prijavitelja i partnera i aktivnosti objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama.

 

FINANCIRANJE:                                 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

TRAJANJE PROJEKTA:                     1.1.2022.- 31.12.2021.

VODITELJ PROJEKTA:                      Sanja Filipović dipl.psih. prof.

 

2.5.      Naziv programa/projekta: Projekt „Lada“razvoj socijalnih inovacija u zajednici

Aktivnosti:

 • Povezivanje lokalnih vlasti općina Lokava, Fužina i Mrkoplja s drugim važnim društvenim akterima te pokretanje njihove suradnje rezultirat će zajedničkom strategijom i akcijskim planom razvoja socijalnih usluga u zajednici. Ova neformalna dionička inicijativa utvrdit će osnovne potrebe građana, postojeće resurse svojih zajednica te konkretizirati smjer i korake za ostvarenje plana razvoja.
 • Osnivanje volonterske grupe građana lokalaca i građana iz Rijeke za međusobnu pomoć kao podršku i nezaobilazan korak u pružanju socijalnih usluga u zajednici. Grupa se provesti jednu volontersku akciju te ukazati na važnost aktivnog i solidarnog građanstva u socijalnom djelovanju zajednice
 • Provedba seta psihosocijalnih intervencija i aktivnosti u zajednici, poput one stop savjetovališta, kako bi odgovorili na dosad prepoznate potrebe mladih i obitelji te građana sa psihosocijalnim poteškoćama. Građani iz korisničkih skupina moći će se uključiti u aktivnosti kao korisnici te kao aktivni sudionici npr. u volontiranju.

 

FINANCIRANJE:                                 Fond za aktivno građanstvo (ACF Hrvatska)

TRAJANJE PROJEKTA:                     1. listopada 2021.- 31.rujna 2022. godine

VODITELJ PROJEKTA:                      Ivona Mladina, dipl.psih. prof.

 

 

 1. Sufinanciranje lokalne samouprave

Očekuje se raspisivanje natječaja za programe/projekte s područja socijalne politike i mladih (PGŽ) te područja zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti (PGŽ). Također se očekuje raspisivanje natječaja s područja suzbijanja ovisnosti od strane Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke te Općine Lokve. Udruga se namjerava prijaviti na sve navedene s projektnim prijedlozima u području sufinanciranja programa socijalne reintergacije i socijalnog poduzetnišva.

VRIJEME PROVEDBE PROJEKATA:              2022. godina

VODITELJI PROJEKATA:                              Greta Grakalić Rački, mag teol., mag. cult., Maja Stevanović dipl.iur.

 

 

 1. Plan razvoja djelatnosti i usluga Udruge u 2021. godini – tri programa

 

Sukladno Strateškom planu, Udruga planira u narednom razdoblju provoditi tri programa:

 1. Program resocijalizacije

1.1. Obuhvat, motiviranje i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije

1.2. Pomoć korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevice

1.3. Priprema i uključivanje korisnika u obrazovne programe kroz Projekt resocijalizacije i iz sredstva predviđenih u projektima

1.4. Zapošljavanje korisnika putem poticajnih mjera (lobiranje, administrativna pomoć potencijalnim poslodavcima) i suvremenih modela podržanog zapošljavanja (prijava na ACF Hrvatska srednji projekti; ožujak, 2022.)

1.5. Organizacija rada zaposlenika putem poticajnih mjera u Udruzi i praćenje napretka

1.6. Organizacija i provedba inkluzivnog volontiranja i uključivanje u socijalne mreže potpore

1.7. Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst i potpora roditeljstvu

1.8. Potpora u rješavanju stambenog pitanja

1.9. Aktivnosti antistigme i senzibilizacije zajednice za socijalnu inkluziju osoba sa psihosocijalnim poteškoćama

 

 1. Program razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih usluga u zajednici

2.1. Umrežavanje i suradnja s partnerskim i suradničkim organizacijama koje razvijaju socijalno poduzetništvo

2.2. Uređenje radno-rehabilitacijske radionice u Lokvama

2.3. Opremanje radionice i organizacija radnih aktivnosti za izradu suvenira i ukrasa za dom od drveta i drugih materijala

2.4. razvoj novih prihodovnih aktivnosti (uzgoj i prerada cvijeća)

2.5. Osposobljavanje i učenje za nove vještine koje su vezane za razvoj novih poduzetničkih pothvata

2.6. Umrežavanje i suradnja s dionicima u lokalnoj zajednici

2.7. Edukacija stručnjaka i organizacija u širem području socijalne intergacije (inkluzije)

2.8. Pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja

2.8.1. Priprema i provođenje postupka ugovaranja usluge sa nadležnim ministarstvom, i pripremne radnje za osnivanje nove zajednice organiziranog stanovanja otvorenog tipa

2.8.2. Postupak uključivanja novih korisnika (prikupljanje dokumentacije organizacija dolaska korisnika, administrativne radnje povezane uz prijavu boravka, osiguravanje svih potrebnih tehničkih uvjeta za boravak i skrb o korisniku i sl. ),

2.8.3. Provođenje psihosocijalnog programa za korisnike

2.8.4. Organizacija i provedba kreativnog rada u okviru radno-terapijskog programa za korisnike organiziranog stanovanja u Gorskom kotaru

2.8.5. Provođenje aktivnosti za povećanje, životnih, radnih i socijalnih kompetencija korisnika

2.8.6. Priprema programa stambene zajednice za proširivanje kapaciteta (ženska stambena zajednica)

2.9. Programski sastanci s partnerskim organizacijama i lokalnom samoupravom u svrhu jačanja kapaciteta pružatelja socioterapijskih usluga i unaprjeđenja istih

2.10. Razvoj drugih socijalnih usluga u zajednici (savjetovalište u Lokvama, pomoć u kući)

 

 1. Program prevencije ovisnosti

 

3.1. Provedba istraživanja u području novih psihoaktivnih supstanci i novih obrazaca uzimanja droga

3.2. Istraživanje razine informiranosti o novim drogama među mladima

3.3. Povezivanje s relevantnim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini

3.4. Edukacija relevantnih dionika (školsko osoblje, zdravstveni djelatnici, osoblje noćnih klubova i barova…)

3.5. Priprema i diseminacija preventivnih materijala te provedba preventivnih programa

3.6. Priprema programa smanjenja štete od uzimanja droga u noćnim okruženjima

3.7. Razvoj prevencijskih intervencija putem digitalnih medija

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail