21/01/2020

“PRAKSA”

Projekt “Praksa” – integrirane usluge resocijalizacijskog spektra i razvoj oporavku usmjerenih intervencija financiran je od strane Ministarstva zdravstva.

 

Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne i radne inkluzije ovisnika te poboljšanje njihovih kapaciteta za oporavak i izlječenje intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra, unaprjeđenjem metodologije postupanja i suradnje te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

 


 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Projekt „Praksa“ objedinjuje aktivnosti resocijalizacijskog spektra (ambulantni oblik pružanja usluga i poludnevni boravak u Resocijalizacijskom centru te mogućnost boravka u Stambenoj zajednici), aktivnosti obuhvata ovisnika u zatvorima i kaznionicama (postpenalni prihvat), aktivnosti virtualnog resocijalizacijskog ureda (Resocipedia) te aktivnosti unaprjeđenja metodologije, smanjenja socijalnih barijera u zajednici i zagovaračke aktivnosti.

 


SUFINANCIRANJE:

 

 


TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2020.-31.12.2020.

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof

 

"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je 

odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva"

 

Follow:

Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail