19/04/2019

“GUARDIAN”

Projekt „Guardian“ – Prevencija u području zdravstvenih rizika povezanih s uporabom droga financiran je od strane Primorsko-goranske županije, upravni odjel za zdravstvo.

 

Projekt predviđa aktivnosti prevencije zdravstvenih rizika za konzumente droga u kontekstu glazbenih festivala na području Primorsko-goranske županije. Aktivnosti smanjenja zdravstvenih rizika za članove obitelji ovisnika koji nastaju iz dugotrajne izloženosti stresu te aktivnosti povećanja kapaciteta stručnjaka za razumijevanje zdravstvenih problema opijatskih ovisnika.

 

Projekt “Guardian” – prevencija u području zdravstvenih rizika povezanih s uporabom droga, sastavljen je od tri modula prevencije različitih zdravstvenih rizika za tri zasebne korisničke skupine s kojima radimo u udruzi “Vida”. Prva skupina su konzumenti takozvanih ‘novih droga’, zatim članovi obitelji ovisnika, dok treću skupinu čine opijatski ovisnici kao krajnji korisnici aktivnosti koja će se provesti sa stručnim radnicima koji s njima rade.


 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

Projekt „Guardian“ – Prevencija u području zdravstvenih rizika povezanih s uporabom droga u svojoj naravi je sufinanciranje projekata:

 


 

#guardianpgz

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2019. – 31.12.2019.

VODITELJICA PROJEKTA:

Ana-Marija Ivković, , dipl.soc.rad.

 


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Primorsko-goranske županije"
Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail