26/01/2018

„LADY“

Nasilje nad starim osobama u obitelji jedan je od složenih izazova s kojima se suočava suvremeno društvo. Predstavlja kompleksan javnozdravstveni problem koji zadire u sve razine ljudskog postojanja i u područje ljudskih prava te je sve češća pojava u modernom društvu. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i/ili zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od supružnika, djece, rodbine, skrbnika, djelatnika stručnih službi ili osoba u situacijama moći i povjerenja.
Internacionalna mreža za prevenciju zlostavljanja starijih osoba definirala je zlostavljanje starijih osoba na sljedeći način: „Zlostavljanje starijih je pojedinačan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koje se dešava u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje štetu, bol, nepriliku i/ili nevolju starijoj osobi“ (Abuse of elderly, 2002.). Uključuje i razlikuje fizičko, psihičko, seksualno, financijsko ili materijalno zlostavljanje i zanemarivanje.

To je osobni, obiteljski i društveni problem koji značajno narušava kvalitetu života i mentalno zdravlje svih onih koji su mu izloženi – posredno ili neposredno. Prevencija nasilja nad starijim osobama važna je kako bi se starijim ljudima mogli osigurati dostojnu starost, pružanje materijalne sigurnosti i uopće unaprjeđenje kvalitete života. Država ima pravo i obvezu poduzeti potrebne mjere da bi spriječila nasilje u obitelji, odnosno smanjila i olakšala njegove posljedice (Ajduković, 2003.). Iz navedenog se vidi da problem nasilja nije isključivo problem pojedinca, već i države, te u tom smjeru treba raditi na zakonskom okviru, uključujući preventivne mjere i mjere zaštite.

Projektom se planira doprinijeti promicanju, zaštiti i osiguranju potpunog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve starije osobe, te promociji poštivanja njihovog urođenog dostojanstva, posebno starijih žena.

Projekt „Lady“ – Istraživanje nasilja nad starijim ženama financiran je od strane  Ministarsva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


AKTIVNOSTI

 ° Istraživanje putem fokus skupina

 ° Istraživanje putem studije slučaja
° Medijsko istraživanje
° Pisanje stručnih članaka
° Konferencija i izrada Preporuka


PARTNERI

Centar za ženske studije – pri Filozofskom fakultetu u Rijeci


#ladymdomsp

TRAJANJE PROJEKTA:
01.11.2017. – 31.10.2018.

VODITELJICA PROJEKTA:
Sanja Filipović, dipl.psih.prof.


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz
stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku"

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail