28/09/2016

Potpora deinstitucionalizaciji i razvoju socijalnih usluga u zajednici

Radi se o programu u nastajanju. Formalno je njegov početak vezan uz provedbu projekta „Traversada“, a korijeni suradnje i partnerstava koji su do njega doveli sežu 2013.godinu, kada je Dom za odrasle osobe Turnić prvi put uključen u provedbu projekata naše Udruge, iako je suradnja započela nekoliko godina ranije kroz omogućavanje provedbe stručne prakse i zapošljavanje korisnika Udruge u Domu.


Kako ovaj program doprinosti razvoju civilnog društva?

Razvoj socijalnih usluga u zajednici  preduvjet je kvalitetne deinstitucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama  što je izravno povezano s njihovim osnovnim ljudskim pravima. Inkluzija osoba s psihosocijalnim teškoćama, u koje spadaju i ovisnici i osobe s mentalnim teškoćama izravno je povezana sa vrijednostima tolerancije, a uloga šire društvene zajednice sa socijalnom participacijom i solidarnošću građanstva u ovom procesu. Uloga civilnog društva je u usmjeravanju procesa deinstitucionalizacije u skladu s interesima krajnjih korisnika i zainteresiranih dionika, poglavito obitelji koje snose glavninu tereta deinstitucionalizacije, kao i ustanova socijalne skrbi koje moraju deinstitucionalizirati svoje usluge sa vrlo ograničenim materijalnim i ljudskim resursima, kao što je to slučaj sa Domom za odrsle osobe Turnić.

U ovom području kod nas djeluje vrlo mali broj organizacija civilnog društva, a na području našeg grada, niti jedna.


Budući da su problemi mentalnog zdravlja usko povezani s ovisnošću, te da su ciljevi Doma za odrasle osobe Turnić komplementarni ciljevima Udruge na području socijalne inkluzije naših korisnika, te da smo dosadašnjom suradnjom i umrežavanjem resursa unaprijedili sustav skrbi o ovisnicima, Udruga Vida odlučila se angažirati na ovom području. U upravljanju i radu Doma za odrasle osobe Turnić prepoznali smo autentičnu motivaciju za osiguranje boljih životnih uvjeta korisnicima, te poteškoće na koje ustanova nailazi u svojoj sputanosti kao institucije socijalne skrbi, nedostatku sredstava i unutrašnjim i vanjskim otporima. Neke od ovih prepreka rješavamo razmjenom resursa i usluga, sa zajedničkim ciljem socijalne inkluzije naših korisnika, dostojanstvenijim uvjetima života i stvaranjem zajednice koja brine.


 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail