01/01/2017

„IDEM I JA“

Projekt „IDEM I JA“- Inovativni model radne integracije za ovisnike financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Priprema za zapošljavanje, aktivnosti koje povećavaju zapošljivost i zapošljavanje ovisnika osnovne su aktivnosti ovog projekta i svrha im je unaprijediti kvalitetu života ovisnika i potaći proces promjene.  Projekt unaprjeđuje zapošljavanje ovisnika djelovanjem  u 3 pravca:

 • na sposobnosti ovisnika za rad
 • na potencijalne poslodavce
 • na razvoj socijalnog poduzetništva kao trajnijeg rješenja za zapošljavanje ciljanih skupina.

Volontiranje i zapošljavanje predstavljaju konkretna iskustva u realnim životnim situacijama u kontekstu koji je kreiran na način da pruži odgovarajući stupanj zahtjeva i omogući pozitivne ishode. U ovom projektu taj kontekst kreira naša Udruga i Dom za odrasle osobe Turnić. Napredak korisnika prati se na mjesečnoj razini, a u procjene su uključeni i sami korisnici.


SAŽETAK PROJEKTA

Projekt cilja poticanju socijalnog uključivanja ovisnika kroz pripremu za zapošljavanje, povećanja zapošljivosti  uključivanjem u školovanje, osposobljavanje i prekvalifikaciju, zapošljavanje putem poticajnih mjera i razvoj socijalno-poduzetničkih poduhvata socijalne zadruge „Lada“ .


AKTIVNOSTI

Priprema za zapošljavanje, aktivnosti koje povećavaju zapošljivost i zapošljavanje ovisnika osnovne su aktivnosti ovog projekta i svrha im je unaprijediti kvalitetu života ovisnika i potaći proces promjene.  Projekt unaprjeđuje zapošljavanje ovisnika djelovanjem  u 3 pravca: na sposobnosti ovisnika za rad, na potencijalne poslodavce i na razvoj socijalnog poduzetništva kao trajnijeg rješenja za zapošljavanje ciljanih skupina.  Volontiranje i zapošljavanje predstavljaju konkretna iskustva u realnim životnim situacijama u kontekstu koji je kreiran na način da pruži odgovarajući stupanj zahtjeva i omogući pozitivne ishode. U ovom projektu taj kontekst kreira naša Udruga i Dom za odrasle osobe Turnić. Napredak korisnika prati se na mjesečnoj razini, a u procjene su uključeni i sami korisnici. Napredak u radnoj socijalizaciji i usvajanju vještina potreban je za ostanak u zapošljavanju na otvorenom tržištu rada onog trenutka kad istekne mjera poticajnog zapošljavanja.
Poticanjem korisnika na školovanje i osposobljavanjem za specifične poslove u Udruzi, odnosno socijalnoj zadruzi također se povećava zapošljivost korisnika na otvorenom tržištu rada. Projekt će u aktivnostima razvoja socijalnog poduzetništva stvoriti preduvjete za razvoj istog i za trajnije rješenje pitanja zapošljavanja ciljane skupine.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • informiranje korisnika  koje obuhvaćaju partnerske i suradničke organizacije, te  aktivnosti informiranja Udruge Vida

 • uključivanje korisnika u školovanje i prekvalifikaciju putem nacionalnog Projekta resocijalizacijei osposobljavanje dva zaposlenika poticajnim mjerama iz Udruge
 • preporuka i odabir kandidata za druge poslodavce, pomoć poslodavcima koji se odluče koristiti mjere u rješavanju administrativnih procedura i prepreka, te u odnosu s korisnikom
 • Zapošljavanje i organizacija rada  ovisnika zaposlenih  u Udruzi  Vida putem poticajnih mjera zapošljavanja
 • praćenje napredovanja zaposlenika i evaluacija učinka mjere na radnu socijalizaciju i razvoj vještina zaposlenog  kroz tijek mjere, organizacija volontiranja korisničke skupine, praćenje rada volontera
 • Uređenje radno-rehabilitacijske radionice
 • Umrežavanje i suradnja sa dionicima u lokalnoj zajednici

CILJ

OPĆI CILJ :

Cilj projekta je povećati zapošljivost i potaći zapošljavanje ovisnika boljom iskorištenošću poticajnih mjera zapošljavanja, poticanjem  doškolovanja i cjeloživotnog obrazovanja, te razvojem socijalno-poduzetničkih pothvata i socijalno-uslužne proizvodne zadruge „Lada.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Povećati iskorištenost mjera iz nacionalnog Projekta resocijalizacije poboljšanjem obuhvata korisnika i njihovog informiranja
 • Povećati zapošljivost korisnika uključivanjem u školovanje putem nacionalnog Projekta resocijalizacije i zapošljavanja putem poticajnih mjera u organizacijama civilnog društva i kod drugih potencijalnih poslodavaca
 • Povećati  zapošljivost ovisnika i ostajanje u zaposlenju kroz volontiranje i zapošljavanje u Udruzi Vida putem korištenja aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja kao radno-rehabilitacijskog i radno socijalizacijskog instrumenta
 • Razviti socijalno-poduzetničke poduhvate u kojima će se moći realizirati zapošljavanja ovisnika nakon isteka poticajnih mjera

PARTNERI NA PROJEKTU:

U ovom projektu sudjeluju dvije partnerske organizacije, jedna s područja zdravstva: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i jedna ustanova s područja socijalne skrbi: Dom za odrasle osobe Turnić.

 


nzjzNastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Prvi partner zadužen je za osiguravanje obuhvata i informiranje korisnika o projektu, budući da u sklopu ove organizacije djeluje Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika. Obuhvat ovisnika kroz supstitucijsku farmakoterapiju prema najnovijim podatcima (Kuzman M., 2016.) je 89,2%. U svrhu informiranja korisnika tiskati će se informativni letak koji će se u ovoj organizaciji distribuirati korisnicima uz preporuku uključivanja u Program resocijalizacije Udruge, odnosno u provedbu ovog projekta. Udruga će, isto tako, u svrhu što bolje procjene kapaciteta korisnika, procjene rizika zapošljavanja i potreba korisnika kontaktirati partnersku organizaciju koja raspolaže sa potrebnim podatcima, te će uputitelja redovito informirati o napretku korisnika, odnosno učinjenim intervencijama koje su predviđene ovim projektom.

U partnerstvu I suradnji sa NZJZ PGŽ do sada smo proveli više projekata. Recentni projekti u kojima smo mi bili nosioci bili su iz područja resocijalizacije ovisnika “Projekt resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama” (MSPM, 2013/2014), te projekt prekogranične suradnje IPA “Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj I ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama – CLOUD” koji smo provodili od 15.07.2015.do 30.06.2016.godine. U ovom smo projektu surađivali kako u poboljšanju ponude izvaninstitucionalnih programa (osnivanje I rad Resocijalizacijskog centra Udruge Vida), tako I u znanstveno-istraživačkim aktivnostima ispitivanja resocijalizacijskih potreba ovisnika s područja PGŽ.

 

 


dom-turnicDom za odrasle osobe Turnić.

Druga partnerska organizacija, Dom za odrasle osobe Turnić, imati će kao i u prošlogodišnjem projektu resocijalizacije naše Udruge ulogu u sukreiranju konteksta u kojem će radne zadatke obavljati korisnici Udruge Vida zaposleni poticajnim mjerama, odnosno korisnici-volonteri. Radni zadaci predviđeni ovim projektom odvijati će se u 4 poduhvata, od kojih se dva odnose na „teren“ Doma: uređenje boćarije u sklopu Doma za kulturno-zabavne i rekreacijske sadržaje i socijalizaciju korisnika Doma i pomoć organiziranom stanovanju korisnika Doma u Gorskom kotaru (Mrkopalj, Delnice).  U radnim zadacima koji će se odvijati u Domu i organiziranom stanovanju korisnike Udruge Vida prati radni terapeut Doma koji organizira poslove i prati napredak korisnika u njihovom obavljanju. U prošlogodišnjem projektu radni terapeut Doma je zajedno sa stručnim radnicima Udruge osmislio protokole za praćenje koji se već primjenjuju.

Suradnja s Domom za odrasle osobe Turnić i naše Udruge postoji od 2012.godine, kad je ova socijalna ustanova surađivala s nama u provedbi mjera iz nacionalnog Projekta resocijalizacije (stručna praksa za polaznike školovanja, zapošljavanje putem poticajnih mjera), a od  2013.godine provodimo u partnerstvu s Domom projekte iz našeg resocijalizacijskog programa (“Projekt resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama” (MSPM, 2013/2014),“Inovativni model radne integracije za ovisnike (MSPM 2015/2016), te projekte usmjerene razvoju socijalnih usluga u zajednici (Projekt „Traversada-osnaživanje obitelj osoba s mentalnim teškoćama“ Mz 2015/2016.), MZ. Dom se kao suosnivač pridružio našoj inicijativi osnivanja socijalne zadruge, te smo u srpnju 2014.osnovali  Proizvodno-uslužne socijalne zadruge „Lada“ čiji je cilj poboljšati zapošljavanje skupina u riziku od socijalne isključenosti. Zaposlenici i korisnici Doma Turnić sudjelovali su u edukaciji o socijalnom poduzetništvu koju smo osigurali financiranjem ESF-a(„Jačanje kapaciteta za društveno poduzetništvo“-mikro projekti podrške malim organizacijama civilnog društva za lokalni razvoj“) i koja se provodila u 2015.godini. U projektu „Inovativni model radne integracije za ovisnike“ (MSPM 2015/2016), ovisnici zaposleni posredstvom poticajnih mjera sudjelovali su u obnovi boćarije Doma namijenjenoj funkciji Društvenog centra koji će poticati socijalizaciju ciljanih skupina, te u pomoćnim poslovima održavanja Doma. Stručni radnici Udruge i Doma napravili su instrumentarij praćenja korisnika javnih radova zaposlenih u Udruzi Vida kako bi mjera javnih radova mogla biti radno-rehabilitacijski instrument koji služi radnoj socijalizaciji i stjecanju vještina važnih za povećanje zapošljivosti ovisnika na otvorenom tržištu rada.


UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:

105.000,00 KN

TRAJANJE PROJEKTA:

01.11.2016.-31.10.2017.

VODITELJ PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof.


MULTIMEDIJA: http://www.droga-online.com.hr/multimedija/idem-i-ja/


Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail