15/05/2018

“LIBERO”

Projekt „Libero“– postpenalni prihvat  zatvorenika sa problemima ovisnosti financiran je od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Projekt je usmjeren poboljšanju obuhvata zatvorenika s problemima ovisnosti i osuđenika u nadležnosti Probacijskog ureda u postpenalnom prihvatu resocijalizacijskog programa Udruge Vida koji pokriva široki spektar potreba korisnika u socijalnom uključivanju.

Zbog svojih socio-demografskih karakteristika ovisnici predstavljaju skupinu u visokom riziku od socijalne isključenosti, subkulturu koja konstantno živi na granici legaliteta i preko ove granice. Odsluženje zatvorske kazne za ovisnike često je prilika za odmak od kompulzivnog uzimanja psihoaktivnih supstanci i prekid ovisničkog životnog obrasca. Sa smanjenjem interesa  ovisnika za dugotrajnim rehabilitacijama u terapijskim zajednicama, trenda koji je započeo i prije masovne upotrebe farmakološke supstitucije opijata (metadon, buprenorfin), zatvor je postao alternativa za kontrolu ponašanja ovisnika, način da se zaustavi kompulzivno samouništavajuće ponašanje, a nerijetko sačuva i goli život ovisnika. Uvođenjem posebnih tretmana za ovisnosti i druge faktore rizika za recidiv u kriminalne obrasce ponašanja, vrijeme provedeno u zatvoru postaje i prilika za stjecanje vještina opserviranja i upravljanja vlastitim ponašanjem, prepoznavanje osjećaja, motivacije i potreba koji su u osnovi ovih ponašanja. Prijenos naučenog i uspostavljena kontrola nad ponašanjem neće, međutim , opstati bez potpore ovisniku-bivšem zatvoreniku u socijalnom uključivanju.


AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Uspostava suradnje i prezentacija projektnih aktivnosti stručnim suradnicima Odjela tretmana u kaznionicama i zatvorima te probacijskim službenicima u Probacijskom uredu u Rijeci, izrada protokola suradnje i upućivanja korisnika u postpenalni prihvat Udruge namijenjen zatvorenicima s problemima ovisnosti, održavanje suradnje i povratno izvještavanje
 •  Informiranje o projektu zatvorenika s problemom ovisnosti, direktnim predstavljanjem projekta u svrhu motiviranja za uključivanje u projekt (za vrijeme odsluženja kazne ili po uvjetnom otpustu)
 •  Uključivanje korisnika u nadležnosti Probacijskog ureda Rijeka u aktivnosti Resocijalizacijskog centra Udruge “Vida”
 • Psihosocijalna podrška korisnicima i članovima njihovih obitelji, te aktivnosti održavanja rezultata postignutih u posebnim programima u kojima su korisnici učestvovali za vrijeme izdržavanja kazne
 • Podrška i pomoć korisnicima koji trebaju bolničko ili izvanbolničko liječenje ili rehabilitaciju u terapijskoj zajednici
 • Pomoć u školovanju  i zapošljavanju
 •  Pomoć u rješavanju administrativnih i pravnih problema u svakodnevnici (izrada dokumenata, prikupljanje dokumentacije, ovrhe zbog dugovanja, prigovori i sl.)
 •  Aktiviranje mjera poticajnog zapošljavanja i osposobljavanja na radnom mjestu u Udruzi, partnerskoj i suradničkim organizacijama
 • Uključivanje korisnika i članova obitelji u aktivnosti podrške obitelji, razvoja interesa i socijalnih mreža potpore
 • Organizirano stanovanje
 • Aktivnosti usmjerene edukaciji i usavršavanju djelatnika, umrežavanju i osiguravanju održivosti projekta

  PARTNERI NA PROJEKTU:

  Proizvodno uslužna socijalna zadruga LADA

  Udruga Vida potakla je osnivanje socijalne zadruge 2014.godine s ciljem poticanja zapošljavanja liječenih ovisnika i drugih skupina koje teško nalaze zaposlenje na tržištu rada kako bi stvorila resurse za zapošljavanje za one korisnike koji zbog svojih psiho-fizičkih ograničenja ne mogu udovoljiti zahtjevima suvremenog tržišta rada.

   


  TRAJANJE PROJEKTA:

  11.04.2018. – 10.04.2019.

  VODITELJICA PROJEKTA:

  Sanja Filipović dipl.psih.prof


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske"

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail