10/06/2016

“MOTIV”

Projekt “MOTIV – iznalaženje i osnaživanje motivacije liječenih ovisnika za pozitivnu trajnu promjenu u očuvanju psihofizičkog zdravlja” financiran je od strane Grada Rijeke. Problemi zaštite zdravlja ovisnika vezani su za njihovu nedostatnu i nestabilnu motivaciju, kao i za nedostatne kapacitete ustanova i udruga koje im pružaju usluge. Projektom “MOTIV” doprinosimo rješavanju ovih problema, vrijednosnoj kapitalizaciji ranije uloženih sredstava Grada i jačanju kapaciteta pružatelja zdravstvenih usluga.


SAŽETAK PROJEKTA

Korisnici su aktivni dionici motivacijskog procesa u okviru suradničkog odnosa sa stručnjacima i institucijama koje mu/joj pružaju podršku u provedbi njegovog/njezinog individualnog projekta očuvanja psihofizičkog zdravlja. Članovi pomagačkog tima zaduženi za izvedbu korisnikovog individualnog plana imaju ulogu mentora, trenera, pomagača u potpori korisniku. Plan se tijekom izvedbe gradi i revidira, sukladno promjenama i uspjesima koje korisnik postiže, te izgradnji odnosa pružanja pomoći s pomagačkim timom.


AKTIVNOSTI

  • individualni savjetodavni i dijagnostički rad s ovisnicima
  • individualni savjetodavni rad s roditeljima i članovima obitelji ovisnika
  • psiho-socijalni tretman i podrška, psiho-socijalna edukacija roditelja
  • mentorska pomoć
  • permanentna edukacija

CILJ

Cilj projekta je doprinijeti stvaranju pozitivne trajne promjene u očuvanju psihofizičkog zdravlja liječenih ovisnika putem iznalaženja i osnaživanja njihove motivacije za to.


UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:

20.000,00 KN

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2016. – 31.12.2016.

VODITELJ PROJEKTA:

Ljiljana Kordić, dipl. psih. prof.


Grad Rijeka

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail