01/01/2017

„MOZAIK“

Projekt „MOZAIK“- integrirane usluge Resocijalizacijskog centra financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Projekt „MOZAIK“   sadrži aktivnosti iz sva tri programa Udruge, a koji su usmjereni povećanju kapaciteta korisnika za uspješnu resocijalizaciju. To su u prvom redu intervencije koje se odnose na motivaciju korisnika, njegove kompetencije kako za zapošljavanje, tako i za zahtjeve suvremenog života, te intervencije u odnosu na uže i šire kontekste koji mogu pružiti potporu u procesu resocijalizacije (obitelj, socijalne mreže, društvena zajednica). Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Rijeka s kojim smo u provedbi projekta željeli učvrstiti suradnju, dok je suradnju u projektu potvrdio i Probacijski ured u Rijeci s kojim imamo Ugovor o suradnji na provedbi društveno korisnog rada.


SAŽETAK PROJEKTA

Projekt se odnosi na primjenu resocijalizacijskog modela  osmišljenog tijekom provedbe IPA CLOUD projekta u radu s ovisnicima koji dolaze s liječenja, rehabilitacije u terapijskim zajednicama ili iz penalnog sustava u Resocijalizacijskom centru Udruge Vida.

Model resocijalizacije ovisnika na kojem se zasniva ovaj projekt nastao je u okviru IPA CLOUD projekta čija je provedba trajala do 30.06.2016. Osim naše organizacije,  u resocijalizaciji ovisnika ovaj model koristi i Društvo Svit iz Kopra, budući da je nastao zajedničkim radom naše dvije NVO. Model je prezentiran na međunarodnoj konferenciji „Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama“ održanoj u Izoli, 20. i 21. svibnja, 2016.,u  organizaciji vodeće partnerske organizacije, Univerze na Primorskem iz Kopra.


AKTIVNOSTI

U ovom je projektu predviđen skup aktivnosti uključivanju provoditelja javnih politika u projekt u smislu podrške koju mogu dati socijalnoj inkluziji ovisnika.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Motivacija i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije

 • Pomoć korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevnice
 • Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst
 • Potpora obiteljima koje zasnivaju ovisnici
 • informiranje I zagovaranje kod relevantnih lokalnih dionika u svrhu smanjenja stigme i kreiranja okruženja koje će olakšati uključivanje ovisnika I njihovih obitelji u društvenu zajednicu
 • Razvoj socijalnih mreža potpore
 • Potpora u rješavanju stambenog pitanja
 • Usavršavanje djelatnika Udruge Vida

CILJ

OPĆI CILJ:

Cilj projekta je pospješiti socijalno uključivanje ovisnika u postupku liječenja, povratnika s rehabilitacije u terapijskim zajednicama, te povratnika s odsluženja zatvorske kazne i članova njihovih obitelji kroz uključivanje u programe Resocijalizacijskog centra Udruge.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Motivirati i osnažiti korisnike za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije
 • Pružiti pomoć korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevnice
 • Djelovati na različite faktore konteksta koji podržavaju pozitivne promjene u resocijalizaciji

 


PARTNERI NA PROJEKTU:

czss-ri
Centar za socijalnu skrb Rijeka

Partner u ovom projektu je Centar za socijalnu skrb iz Rijeke s kojim imamo dugogodišnju uspješnu suradnju na području skrbi o ovisnicima, a posljednjih godina i na području pomoći ovisnicima u odgovornom roditeljstvu. Upravo je jačanje suradnje na tom polju razlog odabira Centra kao partnera.

Partnerska uloga Centra je i u informiranju i upućivanju ovisnika i članova njihovih obitelji na aktivnosti projekta i Udrugu Vida, osobito ovisnika-roditelja maloljetne djece, u svrhu pružanja potpore s područja roditeljstva , te drugih aktivnosti usmjerenih poboljšanju kvalitete njihovog života (školovanje, zapošljavanje, osiguravanje kontakata sa roditeljima u TZ ili zatvoru, materijalne pomoći, organizacije instrukcija za školsku djecu i drugo). Na ovaj način Centar dobiva mogućnost ispitati motivaciju korisnika, njihovu spremnost da sa „najboljih namjera“ prijeđu na konkretne akcije usmjerene poboljšanju kvalitete života njihovih obitelji. Povratna informacija o korisnicima važna je u procjeni rizika i odlučivanju o daljnjem postupanju u odnosu na korisnike.Centar dobiva  mogućnost praćenja napredovanja korisnika kroz programe Resocijalizacijskog centra, ali i druge projekte Udruge usmjerene rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika u kojima se korisnicima nudi mogućnost podržanog volontiranja i zapošljavanja putem poticajnih mjera u Udruzi i suradničkim organizacijama ili u socijalno-poduzetničkim pothvatima koje Udruga razvija.


 

UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:

145.000,00 KN

TRAJANJE PROJEKTA:

01.11.2016.-31.10.2017. 

VODITELJ PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof.


MULTIMEDIJA: http://www.droga-online.com.hr/multimedija/mozaik/


ured-za-droge

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail