18/11/2015

“Traversada”

Projekt “Traversada”- osnaživanje obitelji osoba s mentalnim poteškoćama provodi se u partnerstvu s “Domom za odrasle osobe Turnić”, a financiran je od strane Ministarstva Zdravlja. Projekt je usmjeren prijenosu znanja i vještina koje Udruga “Vida” i njezini djelatnici mogu radi svojeg iskustva ponuditi Domu i sustavu skrbi o osobama s mentalnim poteškoćama. Njegovo ime “Traversada” posuđeno je iz pomorskog rječnika i označuje putovanje broda iz jedne u drugu luku. Ovo putovanje simbolizira prijenos metodologije, znanja i iskustva stečenog kako u radu s ovisnicima tako i u radu s osobama s mentalnim teškoćama u susjednoj Italiji na formiranje sustava skrbi o osobama s mentalnim teškoćama koji se u nas stvara. Zajednički rad na provedbi aktivnosti najbolji je način prijenosa znanja i vještina, što smo i u dosadašnjoj suradnji na obostrano zadovoljstvo obiju organizacija iskusili.


SAŽETAK PROJEKTA

Projekt doprinosi razvoju izvaniinstitucionalnih oblika usluga i prevenciji institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama kroz osnaživanje njihovih obitelji u nalaženju odgovora i potrebne potpore za svoje potrebe u procesu deinstitucionalizacije.


AKTIVNOSTI

° Ispitivanja potreba osoba s mentalnim teškoćama, članova njihovih obitelji, osoblja “Doma”.
(Održane 4 fokus grupe ispitivanja potreba ciljanih skupina)

° Priprema i održavanje grupa samopomoći za članove obitelji osoba s mentalnim teškoćama
(Održano 14 grupa samopomoći, od čega će u njih 6 učestvovati volonteri-mentori Udruge)

°Organizacija i provedba aktivnosti jačanja socijalne mreže
(Održana najmanje 4 neformalna susreta članova mreže: volonteri, članovi obitelji, korisnici)

°Individualno savjetovanje i podrška članovima obitelji

°Osnivanje udruge obitelji osoba s mentalnim teškoćama

° Pomoć i podrška novoosnovanoj udruzi u projektnom menadžmentu

° Promocija razvoja vaninstitucionalnih oblika skrbi i novoosnovane udruge potpore procesu deinstitucionalizacije

° Edukacija i usavršavanje izvođača


CILJ

Opći cilj projekta je doprinjeti razvoju izvaninstitucionalnih oblika usluga i prevenciji institucionalizacije osoba sa mentalnim teškoćama kroz osnaživanje i pomoć u samoorganizaciji njihovim obiteljima, te potporu Domu za odrasle osobe Turnić u provedbi deinstitucionalizacije svojih usluga.

Specifični ciljevi:

  • Ispitati potrebe koje se pojavljuju u procesu deinstitucionalizacije kod osoba s psihičkim teškoćama, članova njihovih obitelji i osoblja “Doma za odrasle osobe Turnić” kroz fokus grupe.
  • Jačati obitelji osoba s psihičkim teškoćama kroz provođenje grupa samopomoći i razvoj socijalne mreže uzajamne pomoći i podrške
  • Poduprijeti organizirano djelovanje članova obitelji osoba s mentalnim teškoćama i zainteresiranih djelatnika “Doma” kroz osnivanje udruge i mentorstvo u ovom obliku djelovanja
  • Promovirati izvaninstitucionalne oblike skrbi o osobama s mentalnim teškoćama kroz tribinu za strčnu javnost i građanstvo, te druge promidžbene aktivnosti
  • Zajedničkom edukacijom partnerskih organizacija ojačati suradnju i povećati kompetencije obje organizacije za ostvarivanje ciljeva ovog projekta

PARTNERI

“Dom za odrasle osobe Turnić”

U 2013. Godini “Dom” je na stalnom smještaju imao 103 osobe, dok je danas taj broj 80. “Dom” je otvorio 5 jedinica gdje se pruža usluga organiziranog stanovanja i gdje su smještene 23 osobe,   a u planu je skoro otvaranje još 4 stambene zajednice. Ustrojio je i Dnevni centar kapaciteta 15 korisnika u rujnu 2013. godine, uz potporu Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije , gdje na izdvojenoj i lako dostupnoj lokaciji pruža usluge psihosocijalne podrške i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Otvaranjem boravka postiže se prevencija ili odgađanje institucionalizacije osiguravanjem adekvatne skrbi za osobe koje žive u vlastitim obiteljima.

U  svojim razvojnim planovima i projektima  “Dom” je predvidio intenzivniji rad na osnaživanju obitelji svojih korisnika i samorganizaciju istih u organizaciju civilnog društva (udrugu) koja bi svojim djelovanjem pomagala proces deinstitucionalizacije, skrbila o članovima obitelji korisnika, predlagala programe osnaživanja obitelji, zalagala se za prava svojih korisnika, borila protiv stigme i podupirala socijalno uključivanje korisnika. Svojim devetogodišnjim iskustvom u osnaživanju obitelji ovisnika kao resursu u ranom otkrivanju, upućivanju na liječenje i rehabilitaciju, te u resocijalizaciji ovisnika, Udruga “Vida” može ponuditi model rada s obiteljima s ciljem njihovog osnaživanja i razvoja socijalne mreže potpore korisnicima, osobama s mentalnim teškoćama i članovima njihovih obitelji, te tehničku pravnu i administrativnu pomoć u osnivanju udruge.


 

UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:
75.000,00 kn

TRAJANJE PROJEKTA:
28.09.2015. – 28.09.2016.

VODITELJ PROJEKTA:
Sanja Filipović dipl.psih. – Udruga “Vida”
Martina Kalčić dipl.soc.radnik – “Dom za odrasle osobe Turnić”

IZVODITELJI PROJEKTA:
Ljiljana Kordić dr.sc. _ Udruga “Vida”
Maja Stevanović dipl.iur. – Udruga “Vida”
Alenka Vondra Butigan, stručna prvostupnica (baccalaurea) radne terapije – “Dom za odrasle osobe Turnić”


Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail