29/07/2015

Program resocijalizacije ovisnika

 Od 2008. godine provodimo “Program resocijalizacije” koji uključuje različite podskupine ovisnika,Kroz ovaj program udruga je pronašla svoje mjesto u posredovanju između krajnjeg korisnika i institucija uključenih u provođenje nacionalnog Projekta resocijalizacije (CZSS,HZZ) zahvaljujući čemu, u našem gradu i županiji ovaj Projekt , funkcionira, što potvrđuje i izviješće o provođenju Nacionalne strategije i Akcijskog plana za 2011. i 2012.godinu , gdje je naša županija u dvije uzastopne godine u vrhu po broju osoba uključenih u završetak školovanja.

 Glavni ciljevi programa resocijaliizacije su :
  1. smanjiti recidiv u uporabu droga kod osoba koje održavaju apstinenciju i osoba stabilnih na supstitucijskoj farmakoterapiji psihosocijalnom podrškom korisniku i njegovoj obitelji, te aktivnostima socijalne inkluzije, osobito u domeni školovanja i zapošljavanja. Pospješiti socijalno uključivanje ovisnika boljim korištenjem mjera nacionalnog Projekta resocijalizacije i poticajnih mjera zapošljavanja HZZO-a.
  2. Stvoriti preduvjete za skraćivanje institucionalne faze psihosocijalnih tretmana u terapijskim zajednicama ponudom strukturiranog vaninstitucionalnog psihosocijalnog programa resocijalizacije.

  • U 2011.godini: zaposlili smo 1 osobu putem poticajnih mjera HZZ-a
 
  • U 2012. godini : 4 osobe smo  uključili u završetak školovanja, 10 osoba preporučili smo za zapošljavanje poticajnim mjerama HZZ
 
  • U 2013. godini: 2 su osobe uključene u završetak školovanja, zaposlili smo 5 osoba posredstvom poticajnih mjera HZZ
 
  • U 2014. godini: zaposlili smo 3 osobe posredstvom poticajnih mjera HZZ

Provedbom ovog programa u 2014. i 2015.godini potakli smo osnivanje socijalne zadruge zajedno sa Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, udrugama Terra i Oaza, te obezbjedili sredstva iz ESF-a za nova zapošljavanja (pravnik, ekonomist) i potrebne edukacije iz socijalnog poduzetništva koje provodi Act grupa iz Čakovca.
Razvili smo i programe podrške obiteljima koje zasnivaju ovisnici, zatvorenici i druge ranjive skupine kroz koje pružamo psihosocijalnu potporu, ali i materijalnu pomoć u vidu potrepština za djecu, te usluge odvoženja djece u posjete roditeljima u zatvore i terapijske zajednice.

“Program resocijalizacije ovisnika” redovito se financirao od strane:
Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe droga
a kroz financiranje našeg savjetovališta ranije su to činili:
lokalna samouprava
Ministarstvo zdravlja
U 2013.godini bio je sufinanciran:
iz EU fondova (partnerstvo s Udrugom Terra u programu „Together in action“)
U 2014. I 2015. godini financiran je od:
Ministarstva socijalne politike i mladih.

Što je Nacionalni projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije
i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine. više o samom programu možete pročitati na:
http://bit.ly/1W9rpx1 


 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail