28/09/2016

Program razvoja društvenog poduzetništva

Osnovne pretpostavke za provedbu ovog Programa stvorene su u provedbi projekta  „Program resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim tvarima“(MSPM), 2014.godine kad je osnovana  Proizvodno-uslužna socijalna zadruga Lada. Osnivanje socijalne zadruge pokrenula je naša Udruga , a suosnivači su bili Dom za odrasle osobe Turnić, Udruge Terra i Oaza, te nekolicina zainteresiranih fizičkih osoba. Svrha osnivanja bila je osigurati trajnije rješenje za zapošljavanje ovisnika i drugih osoba sa psihosocijalnim teškoćama, koje su manje konkurentne na tržištu rada i u riziku su od socijalnog isključivanja.


Radimo na osiguravanju uvjeta za provedbu društveno poduzetničkih pothvata nastalih u provedbi projekta „Jačanje kapaciteta za socijalno poduzetništvo“, osobito pothvata „Eko – socijalni turizam Društvenog doma u Fužinama“, ali i drugih manjih – kao što je uređenje prostora za djelovanje Društvenog centra Turnić u Rijeci, u prostoru Doma za odrasle osobe Turnić, te radno-rehabilitacijske radionice za korisnike Programa resocijalizacije Udruge Vida i korisnike organiziranog stanovanja Doma za odrasle osobe Turnić s područja Gorskog Kotara, u Lokvama.

  • Trenutno se radi na obnavljanju prostora Doma za odrasle osobe Turnić, namijenjenog Društvenom centru u kojem bi se odvijale zabavne, sportske, rekreativne aktivnosti s ciljem poticanja socijalizacije korisnika Doma i Udruge. Na uređenju ovog prostora, temeljem Sporazuma koji smo s Domom sklopili, rade naši zaposlenici poticajnim mjerama za zapošljavanje ovisnika (4).
  • Započeli smo i s još jednim socijalno-poduzetničkim pothvatom, Udruga je iznajmila poslovni prostor od PGŽ na području Lokava, koji se sastoji od 73 m2 stambenog prostora i 53 m2 radionice. Namjera nam je urediti i opremiti radionicu za radno-rehabilitacijske svrhe u kojoj bi se pokrenula izrada suvenira, papirne galanterije, ukrasa i sl.

Kako ovaj program doprinosti razvoju civilnog društva?

Pravo na rad i dostojanstven život koji osigurava ekonomska nezavisnost spada u domenu osnovnih ljudskih prava, te je istovremeno i sredstvo putem kojega se može pokrenuti proces oporavka i započeti  pozitivne promjene kod osoba sa psihosocijalnim teškoćama. Iako postoji uređen sustav koji ovisnicima pruža pomoć putem zapošljavanja poticajnim mjerama, oni ostaju u nepovoljnom položaju jer im ostvarivanje tih prava i dalje nije dostupno. Možemo govoriti o tri osnovne skupine prepreka u savladavanju kojih im je potrebna pomoć:

  1. prepreke zapošljavanju uvjetovane osobnim ograničenjima ovisnika;
  2. prepreke uvjetovane stigmom i diskriminacijom, te nezainteresiranošću poslodavaca za aktiviranje poticajnih mjera;
  3. prepreke uvjetovane nestabilnim društvenim i ekonomskim okruženjem, odnosno administrativne prepreke za ostvarivanje prava na poticajno zapošljavanje koje dovode do predugog čekanja ili promjena uvjeta za korištenje mjera.

Dok našim Programom resocijalizacije provodimo aktivnosti usmjerene rješavanju problema na sva tri područja, razvojem društvenog poduzetništva nastojimo doprinijeti rješavanju dugotrajnijeg problema zapošljavanja ovisnika, budući da se mjere poticajnog zapošljavanja, kad su dostupne, mogu koristiti godinu i pol dana u pet godina, te da se dio korisnika nakon mjere i dalje ne može uključiti u tržište rada. Pitanje zapošljavanja ovisnika ključno je za njihovu socijalnu inkluziju i predstavlja problem koji se tiče čitave zajednice i od rješavanja kojeg čitava zajednica ima koristi. Ova je korist ne samo ekonomska, budući da izravno utječe na uštede u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi, već doprinosi i razvoju društvene kohezije, jer se aktiviraju sami korisnici, ali i građani kao potpora i pomagači ranjivim skupinama. Potpora djeluje dijametralno suprotno stigmi i doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za oporavak i resocijalizaciju.


 

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail