10/12/2018

“PUZZLE”

 

Projekt „Puzzle“ – Povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika

 

 

Cilj projekta je doprinijeti osnaživanju ključnih dionika za podizanje zapošljivosti liječenih ovisnika.

 

Ciljne skupine na koje su usmjerene aktivnosti projekta su nezaposleni ovisnici u postupku liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, te stručnjaci koji kroz svoj rad mogu doprinijeti boljem socijalnom uključivanju ovisnika.

 

Aktivnosti usmjerene na prvu ciljanu skupinu – nezaposleni ovisnici, odnose se na zajednički rad partnera na osmišljavanju Programa podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi koji se temelji na razvoju i jačanju generičkih životnih vještina (life skills) korisnika kao ključnom elementu za povećanje osobnih kapaciteta za nošenje s teškoćama u svim životnim dimenzijama relevantnim za socijalno uključivanje.

 

Izradi Programa podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi prethodi istraživanje generičkih životnih vještina koje će se provoditi, kao i Program, u sva tri segmenta terapijskog i socio-rehabilitacijskog procesa: u zdravstvenoj ustanovi zaduženoj za izvanbolničko liječenje (Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Rijeci), u ustanovi u kojoj se provodi rehabilitacija metodom terapijske zajednice (TZ Ivanovac i PC Cista Velika DZO Zajednica Susret iz Splita), te u izvaninstitucionalnoj i rezidencijalnoj resocijalizaciji (Resocijalizacijski centar i stambena zajednica Udruge Vida u Rijeci i Lokvama).

 

Za drugu ciljanu skupinu- stručnjake direktno uključene u terapijski i socio-rehabilitacijski proces, te stručnjake s područja tri županije čiji rad uključuje i osobe s problemima ovisnosti (centri za socijalnu skrb, probacijski uredi, liječnici obiteljske medicine, udruge za beskućnike i sl.), organizirat će se edukacija temeljena na Vodiču za stručne djelatnike čiji je cilj povećati razumijevanje kompleksne problematike vezane uz ovisnosti, poglavito u područjima relevantnim za radnu i socijalnu integraciju.

 

Nositelj projekta: Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka

Partneri na projektu: NZJZ PGŽ (Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja), PGŽ i Humanitarna organizacija Zajednica Susret (Zagreb)

 

Trajanje projekta:  04.09.2018. – 04.09.2020.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13kn

Iznos EU potpore : 803.413,13 kn

 

Kontakt :

info@droga-online.com.hr

Sanja Filipović, dipl.psih.prof.

 

Linkovi:

https://strukturnifondovi.hr/

OP Učinkoviti ljudski potencijali

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail