26/01/2018

“SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…”

Udruga “Vida” uz “Klub liječenih alkoholičara Otočac” partner je na Projektu “SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…” financiran je od strane Ministarstva zdravstva, a čiji je nositelj Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Projekt „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…“ zamišljen je kao skup modularno koncipiranih aktivnosti kojima se želi adresirati što širi spektar okolnosti i rizičnih faktora koji doprinose razvoju ili održavanju ovisničkih ponašanja kod djece i mladih te povećavaju rizik za njihovo zdravlje


SAŽETAK PROJEKTA

Poboljšanje zaštite zdravlja djece i mladih kroz osnaživanje njihovog okruženja informiranjem, edukacijom i osposobljavanje, savjetovanjem i poticanjem na primjenu novostečenih znanja.


AKTIVNOSTI

  • Osposobljavanje i  jačanje svijesti osoblja kluba noćnog života o smanjenju štete, prevenciji i upravljanju sukobima
  • Izrada i podjela edukativnih letaka vezanih uz eksperimentiranje sa psihoaktivnim tvarima, također na društvenim mrežama,  na hrvatskom, engleskom, talijanskom, slovenskom i njemačkom jeziku (sukladno turističkoj statistici o broju turista prema zemljama iz kojih dolaze)
  • Kratke motivacijske intervencije na terenu, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku – Pružanje informacija o načinima smanjenja štete
  • Prikupljanje  informacija  o  novim  psihoaktivnim  tvarima  dostupnim u lokalnim zajednicama (praćenje tržišta droga)
  • Utvrđivanje potreba i educiranje osoblja osnovnih škola za preventivno  djelovanje i ranu intervenciju s mladima koji manifestiraju rizična ponašanja
  • Senzibiliziranje i motiviranje roditelja na suradnju sa drugim dionicima u prevenciji putem informiranja i edukacije
  • Priprema instrumentarija i provedba skrinig u osnovnim školama


Prijaviteljska organizacija:

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

 

 

 

Partneri na projektu su Udruga “Vida” i “Klub liječenih alkoholičara Otočac”


#snaznilsz

"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva"

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail