19/04/2019

“VOX CORPORE”

Projekt “Vox corpore” – Promicanje zdravlja i zdravih stilova života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji financiran je od strane Primorsko-goranske županije, upravni odjel za zdravstvo

 

Projektnim aktivnostima cilja se promjeni odnosa žena s vlastitim i problemom ovisnosti u obitelji, prema vlastitom tijelu kao osnova za izgradnju životnog stila usmjerenog osobnom zdravlju i zdravlju članova obitelji.

 

S obzirom na dosadašnja iskustva u provedbi projekata za promicanje zdravlja i zdravih stilova života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji, u ovom smo se projektnom prijedlogu odlučili fokusirati na teme koje mijenjaju odnos prema vlastitom tijelu u smjeru zaštite i očuvanja psihofizičkog zdravlja. Stoga je osnovni cilj projekta omogućiti ženama s osobnim ili problemom ovisnosti u obitelji s područja Primorsko-goranske županije povećanu kontrolu nad čimbenicima koji uvjetuju njihovo osobno, kao i zdravlje njihovih obitelji.


 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

 

Projekt “Vox corpore” – Promicanje zdravlja i zdravih stilova života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji u svojoj naravi je sufinanciranje projekata:

 


 

#voxcorporepgz

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2019. – 31.12.2019.

VODITELJICA PROJEKTA:

Greta Grakalić-Rački, mag.teol., mag.cult.

 


 

"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je 
odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Primorsko-goranske županije"
Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail