Pomoćnica ministra Jana Špero je 8. svibnja 2018. svečano uručila donaciju Udruzi VIDA iz Rijeke u iznosu od 3000 eura.

U okviru 11. Konferencije o elektroničkom nadzoru koja je održana u Zagrebu 16. do 18. travnja 2018. u suorganizaciji Sektora za probaciju Ministarstva pravosuđa i Konfederacije europske probacije (CEP), organizirana je lutrija s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za potporu jedne pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Od strane probacijskih ureda u Hrvatskoj predložene su pravne osobe Read more about Pomoćnica ministra Jana Špero je 8. svibnja 2018. svečano uručila donaciju Udruzi VIDA iz Rijeke u iznosu od 3000 eura.[…]