Istraživanje “Život u Oporavku” (Life in Recovery-LiR) je dizajnirano da prikupi podatke i životna iskustva ljudi koji su smanjili ili prekinuli zloupotrebu droga (ne uključujući alkohol i lijekove na recept).

http://www.rec-path.co.uk Pozivamo vas da se uključite u jedno zanimljivo istraživanje! Ovim upitnikom se prikupljaju životna iskustva ljudi koji su smanjili ili prekinuli uzimanje droga. Na taj način informiraju se donositelji odluka koji kreiraju strategije vezane uz tretman i resocijalizaciju, tako da strategije budu što kvalitetnije i što prilagođenije ciljanoj populaciji. Follow:Share:

Instrument za ispitivanje rizika i procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga-Drughelp

http://www.drughelp.eu/hr Ovaj instrument za ispitivanje rizika daje ukupnu procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga. Test na prvoj stranici sadrži jedanaest pitanja vezanih uz uzimanje droga te pitanja o spolu i dobi. Na drugoj stranici nalazi se deset dodatnih dobrovoljnih pitanja (pozadinska pitanja o korisniku i moguće štete koje je osoba iskusila prilikom Read more about Instrument za ispitivanje rizika i procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga-Drughelp[…]