07/02/2020

PAKT

Projekt “Pakt” – Unaprjeđenje učinkovitosti posebnih programa tretmana suradnjom probacijskih stručnjaka i stručnjaka iz OCD-a, provoditelja komplementarnih programa financiran je od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

 

Suradnjom timova Probacijskog ureda Rijeka i Udruge „Vida“ projekt cilja poboljšanju kapaciteta osuđenika s problemom ovisnosti za socijalnu reintegraciju unaprjeđenjem metodologije, procjene, težine problema, individualnog planiranja i provedbe resocijalizacijskih programa temeljenih na povećanju funkcionalnosti.

 


 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

  • Edukacija osoba koje se u svom radu susreću s problematikom ovisnosti u metodologiji oporavku usmjerenih programa liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije koji se zasnivaju na povećanju funkcionalnosti za socijalno uključivanje
  • Edukacija voditeljice projekta u standardiziranoj tehnici procjene funkcionalnosti ovisnika za socijalno uključivanje
  • Prilagodba metodologije potrebama izvršenja sankcije rada za opće dobro, uvjetnog otpusta,postpenalnog prihvata, te održavanju
    rezultata posebnih programa
  • Diseminacija rezultata

 


PARTNERI NA PROJEKTU:

Primorsko-goranska županija 

 

 

 


SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

Projekt “Pakt” – Unaprjeđenje učinkovitosti posebnih programa tretmana suradnjom probacijskih stručnjaka i stručnjaka iz OCD-a, provoditelja komplementarnih programa u svojoj naravi je sufinanciranje projekata:

 

 


TRAJANJE PROJEKTA:

23.10.2019. – 22.10.2020.

 

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof

 


 

"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti
Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske"
Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail