19/04/2019

“TIMUN”

Projekt “Timun” – Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika

 

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi PGŽ Strategije razvoja ljudskih potencijala – bivših ovisnika. Prema dostupnim podatcima,
47,1% osoba liječenih zbog zlouporabe droga je nezaposleno. U njihovom liječenju bitna je resocijalizacija, odnosno uključivanje u društvo kao
aktivnih članova. Stoga su posebni ciljevi projekta povećati razinu njihovog socijalnog uključivanja i zapošljivosti te potaknuti sektor
socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. 80 liječenih nezaposlenih ovisnika i ovisnica su
izravni korisnici projekta.

 

Očekivani rezultati projekta su
1. Mapirana su postojeća iskustva, potrebe i kapaciteti liječenih ovisnika s područja PGŽ za posao – desktop analiza i kvalitativno istraživanje
putem individualnih intervjua, kako bi se osiguralo dublje razumijevanje fenomena;
2. Povećana je razina socijalne uključenosti 40 nezaposlenih liječenih ovisnika tako da su uključeni u aktivnosti Programa pripreme ovisnika za
resocijalizaciju i Programa za podizanje samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi.
3. Povećana je razina zapošljivosti 40 nezaposlenih liječenih ovisnika uključenih u aktivnosti Programa pomoći pri obrazovanju i zapošljavanju.
4. Povećana je razina spremnosti sektora socijalnih usluga i poslovnog sektora – obrtništvo – za radno angažiranje i zapošljavanje liječenih
ovisnika tako da su
a. osviještene potrebe i kapaciteti pružatelja socijalnih usluga i obrtnika za radno angažiranje liječenih ovisnika – provedeno participativno
istraživanje o potrebama i kapacitetima obrtnika i pružatelja socijalnih usluga; izrađen istraživački izvještaj;
b. prezentirani rezultati na okruglom stolu gdje je i diskutirano o implikacijama rezultata na dionike.

 

Nositelj projekta: Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka

Partneri na projektu: Primorsko-goranska županija, Dom za odrasle osobe Turnić

 

Trajanje projekta:  26.03.2019. – 26.09.2021.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48kn

Iznos EU potpore : 528.422,48 kn

 

Kontakt :

info@droga-online.com.hr

Sanja Filipović, dipl.psih.prof.

 

Linkovi:

https://strukturnifondovi.hr/

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram