02/09/2019

“ĆEMO BEN”

Projekt “Ćemo ben” – povećanje zapošljivosti i potpora zapošljavanju liječenih ovisnika financiran je od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

 

Ovaj projekt nadopunjuje naš Resocijalizacijski program u kojem primjenjujemo sustav procjene funkcionalnosti osoba s problemom ovisnosti, te provodimo program unaprjeđenja životnih vještina relevantnih za obnašanje uloge zaposlenika, ali i drugih društvenih uloga relevantnih za socijalno uključivanje.  Korisnicima pružamo podršku u različitim segmentima života što vodi kontroli bolesti ovisnosti, većoj uravnoteženosti, boljoj organizaciji, osiguravanju podrške socijalnih mreža, svladavanju administrativnih prepreka u školovanju i zapošljavanju kao i u uspješnijem nošenju sa problemima na drugim životnim područjima. Ovim projektom osigurat će se i osnovno opismenjavanje u korištenju PC-a za one korisnike koji nisu u stanju pohađati tečajeve radi ograničenja u psihofizičkom funkcioniranju.

 

Projekt se provodi u razdoblju 13.08.2019.-12.08.2020.

 


 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • uspostava odnosa pružanja pomoći, prikupljanje podataka za donošenje procjena, individualno planiranje zajedno sa korisnikom
  • pomoć i podrška u  zapošljavanju
  • pomoć i podrška u obrazovanju

 


SUFINANCIRANJE:

 

Projekt “Ćemo ben” – povećanje zapošljivosti i potpora zapošljavanju liječenih ovisnika u svojoj naravi je sufinanciranje provedbe projekata:

 


#ćemobenhbor

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je 

odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Hrvatske banke za obnovu i razvitak"

Share:

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram