Program podizanja samopouzdanja za liječene ovisnike

U okviru projekta „Puzzle“ – povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika (UP.02.1.1.06.0016) Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ razvija Program podizanja samopouzdanja za liječene ovisnike.

Program je usmjeren  na razvoj temeljnih životnih vještina važnih za osobno i socijalno funkcioniranje. Obuhvaća 4 osnovna područja: poticanje aktivnog odnosa prema vlastitom oporavku i socijalnom uključivanju; jačanje orijentacije na psihofizičko zdravlje, njegovo očuvanje i poboljšanje kvalitete života; jačanje kapaciteta za odnose sa socijalnim okruženjem; jačanje kapaciteta ovisnika za upravljanje vlastitim životom (emocije i odnosi).

Program je namijenjen provedbi u sve tri faze terapijskog i socio-rehabilitacijskog procesa: liječenju,rehabilitaciji i  resocijalizaciji ovisnika. Prva faza odnosi se na liječenje od bolesti ovisnosti, bilo u bolničkom okruženju ili u institucijama za izvanbolničko liječenje ovisnosti. U ovom dijelu programa djeluje partnerska organizacija, Centar za izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Rijeka.

Druga faza procesa je rehabilitacija. U ovoj fazi djeluju terapijske zajednice, a program će se provoditi u Domu za ovisnike Zajednica Susret, što osigurava partnerska Humanitarna organizacija Zajednica Susret.

Provedbu programa u fazi resocijalizacije, u izvaninstitucijskom tretmanu i u okviru organiziranog stanovanja organizira Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“koja pruža usluge resocijalizacijskog spektra od temeljnih (pomoć pri uključivanju u programe obrazovanja, pomoć pri pronalasku zaposlenja i zapošljavanje putem poticajnih mjera HZZ-a, potpora u stanovanju) do podrške šireg spektra( potpora roditeljstvu, podrška obitelji, pomoć u rješavanju administrativnih i pravnih problema, savjetodavni rad, itd.)

Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija faze su jedinstvenog ciklusa koje se međusobno nadopunjuju i pojačavaju, što iziskuje tijesnu suradnju ustanova i udruga koje u ovom procesu učestvuju, kao i postojanje jedinstvenog „vokabulara“ za međusobnu komunikaciju – metodologije koja identificira specifične, izvedive i održive aktivnosti.

Follow us: Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail