16/05/2018

“VIDARICE”

Projekt „Vidarice“- Promicanje zdravlja i zdravih stilova života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji financiran je od strane Primorsko-goranske županije, upravni odjel za zdravstvo

Projekt je usmjeren osnaživanju žena s vlastitim i problemom ovisnosti u obitelji u preuzimanju aktivne uloge u skrbi o vlastitom zdravlju i zdravlju članova obitelji, te povećanju kapaciteta ovisnika za odgovorno roditeljstvo.

Brojna istraživanja (NIDA, 1999.) ukazuju na značajno veću vulnerabilnost žena u odnosu na muškarce, te posljedično i štete koje po fizičko i mentalno zdravlje trpe zbog posljedica ovisničkog obrasca življenja. Žene češće pate od psihičkih teškoća, imaju veći broj psihijatrijskih hospitalizacija od muškaraca, a gotovo pet puta češće pokušavaju samoubojstvo. U proporciji s muškarcima, žene ovisnice umiru češće od infektivnih i respiratornih bolesti, te od nasilne smrti. Brojna istraživanja u svijetu i kod nas (Ivandić-Zimić, doktorska disertacija) ukazuju na znatno veću učestalost nasilja i zlostavljanja u obiteljima žena ovisnica nego muških ovisnika.


AKTIVNOSTI:

  • Ciklus iskustveno-edukativnih radionica posvećen izgradnji pozitivnog stava i navika relevantnih za kvalitetnu zdravstvenu higijenu  (vanjska suradnica nutricionist, volonterka liječnica, psiholog Udruge)
  • Prikupljanje ljekovitog bilja, priprema za sušenje i konzerviranje
  • „Laboratorij zdravlja“ – provedba edukativno–iskustvenih radionica izrade prirodne kozmetike i preparata od ljekovitog bilja (sapuna, krema, čajeva, sirupa, osvježivača zraka)
  • Organizirane aktivnosti roditelja i djece (pisanje pisma Djedu Mrazu i božićna radionica izrade ukrasa za bor „Vilenjaci djeda Mraza“uz podjelu poklona)
  • Savjetovanje na temu odgovornog roditeljstva (individualno, obiteljsko)
  • Informiranje i upućivanje korisnika na servise i usluge za djecu i roditelje
  • Pomoć u nabavi potrepština za djecu (odjeće, opreme)
  • Grupni rad s roditeljima ovisnika koji participiraju u odgoju unučadi

SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

Projekt „Vidarice“- Promicanje zdravlja i zdravih stilova života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji u svojoj naravi je sufinanciranje projekata:

#vidaricepgz

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2018. – 31.12.2018.

VODITELJICA PROJEKTA:

Sanja Filipović dipl.psih.prof


 

"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je
odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Primorsko-goranske županije"

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail