Aktivni projekti

Go to Timun

Timun

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi PGŽ Strategije razvoja ljudskih potencijala – bivših ovisnika. Prema dostupnim podatcima, 47,1% osoba liječenih zbog zlouporabe droga je nezaposleno. U njihovom liječenju bitna je resocijalizacija, odnosno uključivanje u društvo kao aktivnih članova. Stoga su posebni ciljevi projekta povećati razinu njihovog socijalnog uključivanja i zapošljivosti te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. 80 liječenih nezaposlenih ovisnika i ovisnica su izravni korisnici projekta.

Go to Praksa

Praksa

Opći cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika te poboljšati njihove kapacitete za oporavak i izlječenje intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra, unaprjeđenjem metodologije postupanja i suradnje, te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

Go to Horizont

Horizont

Cilj projekta „Horizont“ je prevencija ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama provedbom sveobuhvatnog multimodalnog preventivnog programa, odnosno provedbom aktivnosti selektivne i indicirane prevencije te intervencija u lokalnoj zajednici.

Go to Pomalo!

Pomalo!

Cilj projekta “Pomalo!” pospješiti je radnu i socijalnu reintegraciju osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom kroz različite radno-okupacijske aktivnosti. Projekt “Pomalo!” u 2021. godini sufinancira Primorsko-goranska županija.

Go to A.K.Ž.

A.K.Ž.

Cilj projekta A.K.Ž. je povećanje kapaciteta žena sa psihosocijalnim teškoćama za zapošljavanje i socijalno uključivanje kroz razvoj radnih navika, pozitivnih stavova prema radu te stjecanje specifičnih vještina i znanja. Projekt u 2021. godini financira Grad Rijeka.

Go to LADA

LADA

Cilj projekta je razvoj novih i širenje postojećih socijalnih usluga u Lokvama, Fužinama i Mrkoplju jačanjem interakcije lokalnih dionika razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te facilitacijom socijalne aktivnosti same zajednice. Projekt provodi Udruga “Vida” u partnerstvu s Općinom Lokve i Zadrugom Lada, a financira ga ACF Hrvatska.

Vida je pokrenula Dalekozor: interaktivno-informativnu platformu s ciljem povezivanja mladih sa stručnim osobama iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti.

tko smo mi?

Sanja Filipović dipl.psih.prof. Predsjednica Udruge “Vida”

Sanja je iskusna psihologinja – terapeut i supervizor na području mentalnog zdravlja. Radila je u Italiji i Hrvatskoj s ovisnicima, osobama oboljelim od HIV-a, osobama s ratnim traumama, iseljenicima – ovisnicima, osobama sa psihosocijalnim teškoćama, te s obiteljima u potrebi. Poznaje rad i u institucionalnoj i u izvaninstitucionalnoj skrbi. Vodila je interaktivni internetski portal za ovisnike, konzumente i eksperimentatore, te članove njihovih obitelji.
U terapiji koristi psihodramu kao oblik ljekovitog ljudskog susreta i grupu kao okvir unutar kojega i pred kojim se taj susret odvija. Otvorenog duha za inovacije, sa skromnošću i vedrinom rođenog pomagača, ona je spiritus movens udruge.

Maja Stevanović dipl.iur. Voditeljica pravno-ekonomskih poslova

Maja je diplomirana pravnica, sudski tumač za talijanski jezik i savjetnica za osnivanje tvrtki. Posvećena je razvoju i promociji društvenog poduzetništva. Uvijek spremna pomoći korisnicima oko ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi kao i njihovom razvoju u administrativnim i socijalnim vještinama vezanim uz upravljanje osobnim i obiteljskim životom i budžetom.
Administriranje projekata udruge bez njene savjesnosti i urednosti, ne bi bilo to što treba biti.

Ivona Mladina, dipl.psih., prof. – projektna suradnica

Ivona je radno iskustvo prikupila radeći u bolničkom, pravosudnom i zatvorskom sustavu. Klinička psihologija joj je prva ljubav, ali i organizacijsku ima u malom prstu! Čak je otvorila i privatnu psihološku praksu u kojoj pruža usluge savjetovanja i psihoterapije kao certificirana gestalt psihoterapeutkinja. U Udruzi Vida radi na poziciji projektne suradnice i psihologinje, a s vremenom je prihvatila ulogu odgovorne osobe za stambenu zajednicu.
„Naučiti znači otkriti da je nešto moguće.“ njen je životni moto. Od kad je Ivona u Udruzi, znatiželja, istraživanje i učenje postali su svakodnevnica u Udruzi – i za zaposlenike i za korisnike!

greta grakalić rački, mag.teol.mag.cult.

Greta je magistrirana kulturologinja i teologinja. Dugogodišnja je aktivistkinja u području borbe za ljudska prava i strastvena u radu s marginaliziranim društvenim skupinama. Njezin afinitet i znanje o feminističkoj i rodnoj teoriji i praksi prenijela je na rad sa zaposlenicama i korisnicama udruge, pa je tako zaslužna i za organizaciju radno-okupacijskih aktivnosti korisnika/ca
Gretu ćete najvjerojatnije sresti na čelu prosvjedne kolone za ljudska prava, kako drži najveći transparent koji je sama izradila.

Informirajte se o problematici zapošljavanja liječenih ovisnika kroz stručni članak napisan u sklopu ESF projekta "Timun":

Vijesti iz Vide