Aktivni projekti

Go to Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Go to “CRVENE CIPELICE”

“CRVENE CIPELICE”

Projekt „Crvene cipelice – Višekomponentne intervencije za sigurnija noćna okruženja“ cilja smanjenju štete od uzimanja i eksperimentiranja s psihoaktivnim supstancama. Ovaj pristup ne teži lišiti društvo problema ovisnosti u cjelosti, već umanjiti štete za konzumenta, njegovu neposrednu okolinu I društvo. Kroz ovaj pristup teži se razvoju okruženja koje će na kreativan I prosocijalan način osigurati prevenciju I efektivne intervencije u slučaju negativnih posljedica uzimanja psihoaktivnih supstanci; poglavito novih psihoaktivnih supstanci čije je posljedice I djelovanje teško predvidjeti zbog brzine kojom se nove supstance pojavljuju na tržištu.

Go to “SPEKTAR”

“SPEKTAR”

Projekt objedinjuje ključne aktivnosti resocijalizacijskog programa koje se odnose na psihosocijalnu potporu ovisnicima u socijalnoj integraciji, povećanje zapošljivosti i zapošljavanje, izgradnju socijalnih mreža potpore te osnaživanju ovisnica za društvenu participaciju.

Go to “KRIJESNICE”

“KRIJESNICE”

Provedbom projekta nastoji se utjecati na povećavanje kapaciteta za socijalno uključivanje ovisnika i ovisnica u integriranom pristupu koji odgovara njihovim zdravstvenim, rehabilitacijskim i resocijalizacijskim potrebama  a provodi se kroz  aktivnosti poludnevnog boravka Resocijalizacijskog centra,  te socio-terapijski program organiziranog stanovanja za žene i muškarce.

Go to “PUZZLE”

“PUZZLE”

Cilj projekta je doprinijeti osnaživanju ključnih dionika za podizanje zapošljivosti liječenih ovisnika.

Go to “GUARDIAN”

“GUARDIAN”

Projekt predviđa aktivnosti prevencije zdravstvenih rizika za konzumente droga u kontekstu glazbenih festivala, aktivnosti smanjenja zdravstvenih rizika za članove obitelji ovisnika koji nastaju iz dugotrajne izloženosti stresu te aktivnosti povećanja kapaciteta stručnjaka za razumijevanje zdravstvenih problema opijatskih ovisnika.

Go to “VOX CORPORE”

“VOX CORPORE”

Projektnim aktivnostima cilja se promjeni odnosa žena s vlastitim i problemom ovisnosti u obitelji, prema vlastitom tijelu kao osnova za izgradnju životnog stila usmjerenog osobnom zdravlju i zdravlju članova obitelji.

Go to “TIMUN”

“TIMUN”

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi PGŽ Strategije razvoja ljudskih potencijala – bivših ovisnika. Prema dostupnim podatcima, 47,1% osoba liječenih zbog zlouporabe droga je nezaposleno. U njihovom liječenju bitna je resocijalizacija, odnosno uključivanje u društvo kao aktivnih članova. Stoga su posebni ciljevi projekta povećati razinu njihovog socijalnog uključivanja i zapošljivosti te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. 80 liječenih nezaposlenih ovisnika i ovisnica su izravni korisnici projekta.

Go to “BUTIGA”

“BUTIGA”

Projekt „Butiga“ predstavlja nastavak naših aktivnosti na realizaciji većeg poduhvata socijalnog i poduzetničkog karaktera koji po svojim karakteristikama predstavlja socijalnu inovaciju. Socijalne inovacije definiraju se kao nove ideje (proizvodi, usluge i modeli) koji istodobno rješavaju društvene izazove, zadovoljavaju socijalne potrebe i stvaraju nove socijalne odnose među skupinama.

Pomozite nam da poboljšamo naše usluge, vaše mišljenje nam je bitno.

Udruga u brojevima

U lijevoj koloni nalaze se postoci, dok je u desnoj koloni opis navedenih postotaka
  • U 2018. godini Udruga broji 127 korisnika

  • U 2018. godini Udruga broji 46 novih korisnika i 6. djece korisnika koji su prvi put uključeni u aktivnosti udruge

  • U 2018. godini u Udruzi je volontiralo 35 osobe (od čega 8 korisnika) i odrađeno je 517 volonterskih sati

  • U 2018. godini Udruga je zaposlila 2 korisnika, a u suradničkim organizacijama Udruge zaposleno je još 2 korisnika putem poticajnih mjera HZZ-a. Prema Nacionalnom programu resocijalizacije ovisnika u besplatno srednješkolsko obrazovanje i/ili doškolovanje uključeno je 2 korisnika. U okviru projektnih aktivnosti osposobljena su 4 korisnika za Rukovatelja motornom pilom, Rukovatelja motornom kosilicom i sekundarnu obradu drveta.

tko smo mi?

Sanja Filipović dipl.psih.prof. Predsjednica Udruge “Vida”

Sanja je iskusna psihologinja – terapeut i supervizor na području mentalnog zdravlja. Radila je u Italiji i Hrvatskoj s ovisnicima, osobama oboljelim od HIV-a, osobama s ratnim traumama, iseljenicima – ovisnicima, osobama sa psihosocijalnim teškoćama, te s obiteljima u potrebi. Poznaje rad i u institucionalnoj i u izvaninstitucionalnoj skrbi. Vodila je interaktivni internetski portal za ovisnike, konzumente i eksperimentatore, te članove njihovih obitelji.
U terapiji koristi psihodramu kao oblik ljekovitog ljudskog susreta i grupu kao okvir unutar kojega i pred kojim se taj susret odvija. Otvorenog duha za inovacije, sa skromnošću i vedrinom rođenog pomagača, ona je spiritus movens udruge.

Karla Glažar mag.paed.soc. izvršna direktorica

Karla je diplomirana socijalna pedagoginja. Humanost i želja za radom sa marginaliziranim skupinama, dovele su je do pozicije projektnog asistenta, a svojim trudom i predanošću stigla je do pozicije izvršne direktorice. Aktivna je u animaciji i osmišljavanju kreativnih i sportskih radionica za djecu i roditelje, a ni administracija joj nije strana.
Uvijek nasmiješena, ali s crtom strogoće kad situacija to zahtijeva. Iako najmlađa u našem kolektivu, nema dlake na jeziku, ali zato nudi toplu riječ i zagrljaj kada zatreba.

Maja Stevanović dipl.iur. Voditeljica pravno-ekonomskih poslova

Maja je diplomirana pravnica, sudski tumač za talijanski jezik i savjetnica za osnivanje tvrtki. Posvećena je razvoju i promociji društvenog poduzetništva. Uvijek spremna pomoći korisnicima oko ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi kao i njihovom razvoju u administrativnim i socijalnim vještinama vezanim uz upravljanje osobnim i obiteljskim životom i budžetom.
Administriranje projekata udruge bez njene savjesnosti i urednosti, ne bi bilo to što treba biti.

Nevia Krupljanin asistentica u terapijskom radu- Koordinatorica volontera

Nevia je certificirana koordinatorica volontera, kao i turistička vodičkinja engleskog i talijanskog jezika. Društvenost i dobro poznavanje problematike ovisnosti, te želja za pomaganjem, dovele su je do pozicije certificirane Asistentice u terapijskom radu s ovisnicima. Aktivna je u promoviranju odgovornog roditeljstva te u radu s korisnicima.
Bez dlake na jeziku za one koji traže izlike, a toplog srca u motiviranju korisnika za liječenje i rehabilitacijske psihosocijalne programe.

greta grakalić rački, mag.teol.mag.cult.

Greta je magistrirana kulturologinja i teologinja. Dugogodišnja je aktivistkinja u području borbe za ljudska prava i strastvena u radu s marginaliziranim društvenim skupinama. Njezin afinitet i znanje o feminističkoj i rodnoj teoriji i praksi prenijela je na rad sa zaposlenicama i korisnicama udruge, pa je tako zaslužna i za organizaciju radno-okupacijskih aktivnosti korisnika/ca
Gretu ćete najvjerojatnije sresti na čelu prosvjedne kolone za ljudska prava, kako drži najveći transparent koji je sama izradila.

Luna Terapijski pas

Luna je napušteni pas kojeg smo usvojili 2014.g. Intenzivno sudjeluje u svakom radu s korisnicima, bilo grupnom ili individualnom. Kad dođu djeca korisnika na učenje s volonterima, i ona uči s njima. Zahvaljujući njoj znamo da nisu samo ljudi – ljudima prijatelji
Maskota je organizacije. Izgleda prijeteće, vjeruje da je pas čuvar, a u konačnici sve nas čuva od poštara.

dragan i maja terapijski sokolovi

Iz milja zvani sokolovi/pilići, ove australske zebice uz Lunu su prvi koji veselo pozdrave sve koji dođu u Udrugu. Prvi nam se pridružio Dragan, kao donacija jednog korisnika, ali da ne bude sam, nabavili smo mu družicu Maju. I sad zadovoljno cvrkuću po cijele dane i uveseljavaju sve koji ih upoznaju.
Stalno nam pjevaju: “Titirititi titirititi” [u prijevodu sa australsko-zebičkog: “Napravili smo novo jaje i btw gladni smo!”]

Party safe is our website where you can find out all about "new drugs" and our harm reduction activities

Objave

Volontiranje?

Ispred Vas se nalazi on-line prijavnica za volontere. Nakon popunjene prijavnice, na Vašu mail adresu poslat ćemo Vam opise otvorenih volonterskih pozicija i detaljniji obrazac za prijavu.