Aktivni projekti

Go to “TIMUN”

“TIMUN”

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi PGŽ Strategije razvoja ljudskih potencijala – bivših ovisnika. Prema dostupnim podatcima, 47,1% osoba liječenih zbog zlouporabe droga je nezaposleno. U njihovom liječenju bitna je resocijalizacija, odnosno uključivanje u društvo kao aktivnih članova. Stoga su posebni ciljevi projekta povećati razinu njihovog socijalnog uključivanja i zapošljivosti te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. 80 liječenih nezaposlenih ovisnika i ovisnica su izravni korisnici projekta.

Go to “PRAKSA”

“PRAKSA”

Opći cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika te poboljšati njihove kapacitete za oporavak i izlječenje intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra, unaprjeđenjem metodologije postupanja i suradnje, te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

Go to “KODEKS”

“KODEKS”

Projekt „Kodeks“ cilja poboljšanju međusektorske suradnje u pripremi i organizaciji postpenalnog prihvata te pružanju kvalitetih usluga postpenalnog prihvata za zatvorenike i osuđenike s problemima ovisnosti.

Go to “PAKT”

“PAKT”

Cilj projekta je smanjenje recidiva u činjenje kaznenih djela i poboljšanje kapaciteta osuđenika s problemom ovisnosti za socijalnu integraciju kroz unaprjeđenje metodologije u procjeni težine problema, individualnom planiranju i provebi resocijalizacijskih programa temeljenim na povećanju funkcionalnosti ovisnika za socijalnu inkluziju.

Go to “HORIZONT”

“HORIZONT”

Cilj projekta „Horizont“ je prevencija ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama provedbom sveobuhvatnog multimodalnog preventivnog programa, odnosno provedbom aktivnosti selektivne i indicirane prevencije te intervencija u lokalnoj zajednici.

Go to ŠTORIJA

ŠTORIJA

Cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

Go to ZELENA OPCIJA

ZELENA OPCIJA

Cilj projekta je povećati kapacitete osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom za zapošljavanje i socijalno uključivanje kroz razvoj radnih navika, pozitivnih stavova prema radu te stjecanju specifičnih vještina i znanja.

Pomozite nam da poboljšamo naše usluge, vaše mišljenje nam je bitno.

tko smo mi?

Sanja Filipović dipl.psih.prof. Predsjednica Udruge “Vida”

Sanja je iskusna psihologinja – terapeut i supervizor na području mentalnog zdravlja. Radila je u Italiji i Hrvatskoj s ovisnicima, osobama oboljelim od HIV-a, osobama s ratnim traumama, iseljenicima – ovisnicima, osobama sa psihosocijalnim teškoćama, te s obiteljima u potrebi. Poznaje rad i u institucionalnoj i u izvaninstitucionalnoj skrbi. Vodila je interaktivni internetski portal za ovisnike, konzumente i eksperimentatore, te članove njihovih obitelji.
U terapiji koristi psihodramu kao oblik ljekovitog ljudskog susreta i grupu kao okvir unutar kojega i pred kojim se taj susret odvija. Otvorenog duha za inovacije, sa skromnošću i vedrinom rođenog pomagača, ona je spiritus movens udruge.

Karla Glažar mag.paed.soc. izvršna direktorica

Karla je diplomirana socijalna pedagoginja. Humanost i želja za radom sa marginaliziranim skupinama, dovele su je do pozicije projektnog asistenta, a svojim trudom i predanošću stigla je do pozicije izvršne direktorice. Aktivna je u animaciji i osmišljavanju kreativnih i sportskih radionica za djecu i roditelje, a ni administracija joj nije strana.
Uvijek nasmiješena, ali s crtom strogoće kad situacija to zahtijeva. Iako najmlađa u našem kolektivu, nema dlake na jeziku, ali zato nudi toplu riječ i zagrljaj kada zatreba.

Maja Stevanović dipl.iur. Voditeljica pravno-ekonomskih poslova

Maja je diplomirana pravnica, sudski tumač za talijanski jezik i savjetnica za osnivanje tvrtki. Posvećena je razvoju i promociji društvenog poduzetništva. Uvijek spremna pomoći korisnicima oko ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi kao i njihovom razvoju u administrativnim i socijalnim vještinama vezanim uz upravljanje osobnim i obiteljskim životom i budžetom.
Administriranje projekata udruge bez njene savjesnosti i urednosti, ne bi bilo to što treba biti.

Ivona Mladina, dipl.psih., prof. – projektna suradnica

Ivona je radno iskustvo prikupila radeći u bolničkom, pravosudnom i zatvorskom sustavu. Klinička psihologija joj je prva ljubav, ali i organizacijsku ima u malom prstu! Čak je otvorila i privatnu psihološku praksu u kojoj pruža usluge savjetovanja i psihoterapije kao certificirana gestalt psihoterapeutkinja. U Udruzi Vida radi na poziciji projektne suradnice i psihologinje, a s vremenom je prihvatila ulogu odgovorne osobe za stambenu zajednicu.
„Naučiti znači otkriti da je nešto moguće.“ njen je životni moto. Od kad je Ivona u Udruzi, znatiželja, istraživanje i učenje postali su svakodnevnica u Udruzi – i za zaposlenike i za korisnike!

greta grakalić rački, mag.teol.mag.cult.

Greta je magistrirana kulturologinja i teologinja. Dugogodišnja je aktivistkinja u području borbe za ljudska prava i strastvena u radu s marginaliziranim društvenim skupinama. Njezin afinitet i znanje o feminističkoj i rodnoj teoriji i praksi prenijela je na rad sa zaposlenicama i korisnicama udruge, pa je tako zaslužna i za organizaciju radno-okupacijskih aktivnosti korisnika/ca
Gretu ćete najvjerojatnije sresti na čelu prosvjedne kolone za ljudska prava, kako drži najveći transparent koji je sama izradila.

Ana-Marija Ivković, dipl. socijalna radnica – stručna suradnica

Ana Marija Ivković socijalna je radnica i certificirana učiteljica autogenog treninga. Njeno izvrsno poznavanje rada u sustavu socijalne skrbi, poglavito skrbi o ovisnicima, razlog je zašto je baš ona zadužena za pomaganje korisnicima da ostvare svoja socijalna prava.
Iako joj je crna najdraža boja, Ana Marija uvijek zrači vedrinom i pozitivnom energijom koju su prepoznali svi, bez greške. Njen topli osmijeh i lijepa riječ ponekad su sve što je korisnicima potrebno da im uljepša dan, a često ni kolege nisu imuni na to.

Luna Terapijski pas

Luna je napušteni pas kojeg smo usvojili 2014.g. Intenzivno sudjeluje u svakom radu s korisnicima, bilo grupnom ili individualnom. Kad dođu djeca korisnika na učenje s volonterima, i ona uči s njima. Zahvaljujući njoj znamo da nisu samo ljudi – ljudima prijatelji
Maskota je organizacije. Izgleda prijeteće, vjeruje da je pas čuvar, a u konačnici sve nas čuva od poštara.

Party safe is our website where you can find out all about "new drugs" and our harm reduction activities

Objave