Aktivni projekti

Go to “TIMUN”

“TIMUN”

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi PGŽ Strategije razvoja ljudskih potencijala – bivših ovisnika. Prema dostupnim podatcima, 47,1% osoba liječenih zbog zlouporabe droga je nezaposleno. U njihovom liječenju bitna je resocijalizacija, odnosno uključivanje u društvo kao aktivnih članova. Stoga su posebni ciljevi projekta povećati razinu njihovog socijalnog uključivanja i zapošljivosti te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. 80 liječenih nezaposlenih ovisnika i ovisnica su izravni korisnici projekta.

Go to “PRAKSA”

“PRAKSA”

Opći cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika te poboljšati njihove kapacitete za oporavak i izlječenje intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra, unaprjeđenjem metodologije postupanja i suradnje, te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

Go to “KODEKS”

“KODEKS”

Projekt „Kodeks“ cilja poboljšanju međusektorske suradnje u pripremi i organizaciji postpenalnog prihvata te pružanju kvalitetih usluga postpenalnog prihvata za zatvorenike i osuđenike s problemima ovisnosti.

Go to “PAKT”

“PAKT”

Cilj projekta je smanjenje recidiva u činjenje kaznenih djela i poboljšanje kapaciteta osuđenika s problemom ovisnosti za socijalnu integraciju kroz unaprjeđenje metodologije u procjeni težine problema, individualnom planiranju i provebi resocijalizacijskih programa temeljenim na povećanju funkcionalnosti ovisnika za socijalnu inkluziju.

Go to “HORIZONT”

“HORIZONT”

Cilj projekta „Horizont“ je prevencija ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama provedbom sveobuhvatnog multimodalnog preventivnog programa, odnosno provedbom aktivnosti selektivne i indicirane prevencije te intervencija u lokalnoj zajednici.

Go to ŠTORIJA

ŠTORIJA

Cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

Go to ZELENA OPCIJA

ZELENA OPCIJA

Cilj projekta je povećati kapacitete osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom za zapošljavanje i socijalno uključivanje kroz razvoj radnih navika, pozitivnih stavova prema radu te stjecanju specifičnih vještina i znanja.

Pomozite nam da poboljšamo naše usluge, vaše mišljenje nam je bitno.

Udruga u brojevima

U lijevoj koloni nalaze se postoci, dok je u desnoj koloni opis navedenih postotaka
  • U 2018. godini Udruga broji 127 korisnika

  • U 2018. godini Udruga broji 46 novih korisnika i 6. djece korisnika koji su prvi put uključeni u aktivnosti udruge

  • U 2018. godini u Udruzi je volontiralo 35 osobe (od čega 8 korisnika) i odrađeno je 517 volonterskih sati

  • U 2018. godini Udruga je zaposlila 2 korisnika, a u suradničkim organizacijama Udruge zaposleno je još 2 korisnika putem poticajnih mjera HZZ-a. Prema Nacionalnom programu resocijalizacije ovisnika u besplatno srednješkolsko obrazovanje i/ili doškolovanje uključeno je 2 korisnika. U okviru projektnih aktivnosti osposobljena su 4 korisnika za Rukovatelja motornom pilom, Rukovatelja motornom kosilicom i sekundarnu obradu drveta.

tko smo mi?

Sanja Filipović dipl.psih.prof. Predsjednica Udruge “Vida”

Sanja je iskusna psihologinja – terapeut i supervizor na području mentalnog zdravlja. Radila je u Italiji i Hrvatskoj s ovisnicima, osobama oboljelim od HIV-a, osobama s ratnim traumama, iseljenicima – ovisnicima, osobama sa psihosocijalnim teškoćama, te s obiteljima u potrebi. Poznaje rad i u institucionalnoj i u izvaninstitucionalnoj skrbi. Vodila je interaktivni internetski portal za ovisnike, konzumente i eksperimentatore, te članove njihovih obitelji.
U terapiji koristi psihodramu kao oblik ljekovitog ljudskog susreta i grupu kao okvir unutar kojega i pred kojim se taj susret odvija. Otvorenog duha za inovacije, sa skromnošću i vedrinom rođenog pomagača, ona je spiritus movens udruge.

Karla Glažar mag.paed.soc. izvršna direktorica

Karla je diplomirana socijalna pedagoginja. Humanost i želja za radom sa marginaliziranim skupinama, dovele su je do pozicije projektnog asistenta, a svojim trudom i predanošću stigla je do pozicije izvršne direktorice. Aktivna je u animaciji i osmišljavanju kreativnih i sportskih radionica za djecu i roditelje, a ni administracija joj nije strana.
Uvijek nasmiješena, ali s crtom strogoće kad situacija to zahtijeva. Iako najmlađa u našem kolektivu, nema dlake na jeziku, ali zato nudi toplu riječ i zagrljaj kada zatreba.

Maja Stevanović dipl.iur. Voditeljica pravno-ekonomskih poslova

Maja je diplomirana pravnica, sudski tumač za talijanski jezik i savjetnica za osnivanje tvrtki. Posvećena je razvoju i promociji društvenog poduzetništva. Uvijek spremna pomoći korisnicima oko ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi kao i njihovom razvoju u administrativnim i socijalnim vještinama vezanim uz upravljanje osobnim i obiteljskim životom i budžetom.
Administriranje projekata udruge bez njene savjesnosti i urednosti, ne bi bilo to što treba biti.

Ivona Mladina, dipl.psih., prof. – projektna suradnica

Ivona je radno iskustvo prikupila radeći u bolničkom, pravosudnom i zatvorskom sustavu. Klinička psihologija joj je prva ljubav, ali i organizacijsku ima u malom prstu! Čak je otvorila i privatnu psihološku praksu u kojoj pruža usluge savjetovanja i psihoterapije kao certificirana gestalt psihoterapeutkinja. U Udruzi Vida radi na poziciji projektne suradnice i psihologinje, a s vremenom je prihvatila ulogu odgovorne osobe za stambenu zajednicu.
„Naučiti znači otkriti da je nešto moguće.“ njen je životni moto. Od kad je Ivona u Udruzi, znatiželja, istraživanje i učenje postali su svakodnevnica u Udruzi – i za zaposlenike i za korisnike!

greta grakalić rački, mag.teol.mag.cult.

Greta je magistrirana kulturologinja i teologinja. Dugogodišnja je aktivistkinja u području borbe za ljudska prava i strastvena u radu s marginaliziranim društvenim skupinama. Njezin afinitet i znanje o feminističkoj i rodnoj teoriji i praksi prenijela je na rad sa zaposlenicama i korisnicama udruge, pa je tako zaslužna i za organizaciju radno-okupacijskih aktivnosti korisnika/ca
Gretu ćete najvjerojatnije sresti na čelu prosvjedne kolone za ljudska prava, kako drži najveći transparent koji je sama izradila.

Ana-Marija Ivković, dipl. socijalna radnica – stručna suradnica

Ana Marija Ivković socijalna je radnica i certificirana učiteljica autogenog treninga. Njeno izvrsno poznavanje rada u sustavu socijalne skrbi, poglavito skrbi o ovisnicima, razlog je zašto je baš ona zadužena za pomaganje korisnicima da ostvare svoja socijalna prava.
Iako joj je crna najdraža boja, Ana Marija uvijek zrači vedrinom i pozitivnom energijom koju su prepoznali svi, bez greške. Njen topli osmijeh i lijepa riječ ponekad su sve što je korisnicima potrebno da im uljepša dan, a često ni kolege nisu imuni na to.

Luna Terapijski pas

Luna je napušteni pas kojeg smo usvojili 2014.g. Intenzivno sudjeluje u svakom radu s korisnicima, bilo grupnom ili individualnom. Kad dođu djeca korisnika na učenje s volonterima, i ona uči s njima. Zahvaljujući njoj znamo da nisu samo ljudi – ljudima prijatelji
Maskota je organizacije. Izgleda prijeteće, vjeruje da je pas čuvar, a u konačnici sve nas čuva od poštara.

Party safe is our website where you can find out all about "new drugs" and our harm reduction activities

Objave

Volontiranje?

Ispred Vas se nalazi on-line prijavnica za volontere. Nakon popunjene prijavnice, na Vašu mail adresu poslat ćemo Vam opise otvorenih volonterskih pozicija i detaljniji obrazac za prijavu.