Aktivni projekti

Go to Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Go to „TOČKA“

„TOČKA“

„ONAJ KOJI SE SMIJE ČOVJEKU KOJI JE PAO NIZ STEPENICE, NEĆE DUGO ČEKATI DA SE NASMIJE SEBI.” (Rudi Kerševan) _______________________________________ U našem dugogodišnjem radu s ovisnicima naučili smo da intervencije usmjerene povećanju kompetencija ovisnika-roditelja za odgovorno roditeljstvo, kao i druge intervencije koje se rade u odnosu na ovu populaciju moraju uzeti u obzir globalitet potreba osobe i njen cjelokupni životni kontekst. Projekt cilja osujećenju rizičnih faktora za razvoj ovisnosti kod djece ovisnika, povećanjem kapaciteta njihovih roditelja za odgovorno roditeljstvo, njihovih odgajatelja i nastavnika za uspostavu partnerskog odnosa s roditeljima, poboljšanje kvalitete života njihovih obitelji.

Go to „IDEM I JA“

„IDEM I JA“

Priprema za zapošljavanje, aktivnosti koje povećavaju zapošljivost i zapošljavanje ovisnika osnovne su aktivnosti ovog projekta i svrha im je unaprijediti kvalitetu života ovisnika i potaći proces promjene. Projekt unaprjeđuje zapošljavanje ovisnika djelovanjem u 3 pravca: na sposobnosti ovisnika za rad, na potencijalne poslodavce i na razvoj socijalnog poduzetništva kao trajnijeg rješenja za zapošljavanje ciljanih skupina.

Go to „MOZAIK“

„MOZAIK“

Projekt „MOZAIK“ sadrži aktivnosti iz sva tri programa Udruge, a koji su usmjereni povećanju kapaciteta korisnika za uspješnu resocijalizaciju. To su u prvom redu intervencije koje se odnose na motivaciju korisnika, njegove kompetencije kako za zapošljavanje, tako i za zahtjeve suvremenog života, te intervencije u odnosu na uže i šire kontekste koji mogu pružiti potporu u procesu resocijalizacije (obitelj, socijalne mreže, društvena zajednica). Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Rijeka s kojim smo u provedbi projekta željeli učvrstiti suradnju, dok je suradnju u projektu potvrdio i Probacijski ured u Rijeci s kojim imamo Ugovor o suradnji na provedbi društveno korisnog rada.

Go to “3D” Društvenim poduzetništvom do razvoja socijalnih usluga u zajednici, održivog razvoja i zapošljavanja

“3D” Društvenim poduzetništvom do razvoja socijalnih usluga u zajednici, održivog razvoja i zapošljavanja

Ovaj je projekt dio Programa razvoja društvenog poduzetništva koji u Udruzi Vida provodimo od 2014.godine u cilju nalaženja odgovora na potrebe naših korisnika za zapošljavanjem i ostajanjem u zaposlenosti, kao i mogućnosti za razvoj i održanje socijalnih usluga koje Udruga nudi. Razvoj socijalno-poduzetničkih poduhvata koji smo projektom predvidjeli, omogućiti će zapošljavanje ne samo našim primarnim ciljanim skupinama-ovisnicima i mladima s rizičnim ponašanjima, već i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada u lokalnim zajednicama s područja Gorskog kotara, a to su prvenstveno mladi i žene (srednjoročni cilj).

Go to “INTEGRO”

“INTEGRO”

Projekt predstavlja sufinanciranje Programa resocijalizacije koji Udruga Vida provodi u Resocijalizacijskom centru u Rijeci, stambenoj zajednici i radno-rehabilitacijskoj radionici u Lokvama, a sadrži aktivnosti vezane uz sva 3 „stupa“ resocijalizacije ovisnika: povećanje zapošljivosti (obrazovanje, radna socijalizacija) i zapošljavanje, potpora u stanovanju povratnika s liječenja i rehabilitacijskih programa, te organizacija slobodnog vremena i socijalnih mreža potpore

Go to “KORTIL”

“KORTIL”

Resocijalizacijski centar i stambena zajednica Udruge Vida nastali su tijekom provedbe IPA CLOUD projekta (Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.). U Resocijalizacijskom centru provodimo aktivnosti usmjerene na pripremu i aktivaciju korisnika kao protagonista promjena u procesu resocijalizacije,aktivnosti informiranja, savjetovanja i pomaganja u odabiru obrazovnih programa, doškolovanju, zapošljavanju, te aktivnosti podrške korisniku u njegovoj užoj i široj sredini. Jedan od najvažnijih instrumenata programa je kreiranje konteksta u kojem je moguće doživjeti pozitivno iskustvo, budući se ono pokazalo najjačim pokretačem procesa promjena. Zbog toga prakticiramo aktivirati korisnike u volontiranju i poticajnom zapošljavanju u našoj i suradničkim udrugama i institucijama. Napredovanje u radno-socijalizacijskom procesu pratimo na mjesečnoj bazi (upitnici, skale procjene i samoprocjene). Razvoj potrebnih radnih i socijalnih vještina povećava zapošljivost i ostajanje u zaposlenosti naših korisnika, što je od iznimne važnosti u njihovoj resocijalizaciji. Zapošljavanje predstavlja autentičnu motivaciju korisnika zbog koje nam se najčešće obraćaju za pomoć, osigurava redovno prisustvo u udruzi i pruža mogućnost za druge intervencije važne za proces oporavka i resocijalizacije.

Go to “ZDRAVE I SNAŽNE”

“ZDRAVE I SNAŽNE”

Projekt je usmjeren na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi. Naime, sve psihoaktivne tvari su bez iznimke povezane s manjim ili većim negativnim posljedicama za tjelesno zdravlje, te se mogu pojaviti različite internističke, neurološke, infektivne, dermatovenerološke i druge bolesti odnosno poremećaji. Zdravstveni rizici u vezi sa zaraznim bolestima (HIV, hepatitis C i hepatitis B) i smrtnost u ovisničkoj populaciji znatno su veći nego u općoj populaciji iste dobi. Pored toga, brojna istraživanja (NIDA, 1999.) ukazuju na značajno veću vulnerabilnost žena u odnosu na muškarce, te posljedično i štete koje po fizičko i mentalno zdravlje trpe zbog posljedica ovisničkog obrasca življenja. Žene češće pate od psihičkih teškoća, imaju veći broj psihijatrijskih hospitalizacija od muškaraca, a gotovo pet puta češće pokušavanju samoubojstvo. U proporciji s muškarcima, žene ovisnice umiru češće od infektivnih i respiratornih bolesti. Starenjem ovisničke populacije konstantno se povećava broj žena koje se odlučuju na majčinstvo, ali povećava se i broj intervencija CZSS u obiteljima ovisnika.

Udruga u brojevima

U lijevoj koloni nalaze se postoci, dok je u desnoj koloni opis navedenih postotaka
  • U 2016. godini Udruga broji 90 korisnika

  • U 2016. godini Udruga broji 42 nova korisnika

  • U 2016. godini u Udruzi je volontiralo 26 osoba (od čega 17 korisnika) i odrađeno je 825 volonterskih sati

  • U 2016. godini Udruga je zaposlila 5 korisnika, a u partnerskim organizacijama Udruge zaposleno je još 3 korisnika putem poticajnih mjera HZZ-a. Prema Nacionalnom programu resocijalizacije ovisnika u besplatno srednješkolsko obrazovanje i/ili doškolovanje uključeno je 4 korisnika, a 1 osoba je u statusu čekanja potvrde za početak školovanja

tko smo mi?

Sanja Filipović dipl.psih.prof. Predsjednica Udruge “Vida”

Sanja je iskusna psihologinja – terapeut i supervizor na području mentalnog zdravlja. Radila je u Italiji i Hrvatskoj s ovisnicima, osobama oboljelim od HIV-a, osobama s ratnim traumama, iseljenicima – ovisnicima, osobama sa psihosocijalnim teškoćama, te s obiteljima u potrebi. Poznaje rad i u institucionalnoj i u izvaninstitucionalnoj skrbi. Vodila je interaktivni internetski portal za ovisnike, konzumente i eksperimentatore, te članove njihovih obitelji.
U terapiji koristi psihodramu kao oblik ljekovitog ljudskog susreta i grupu kao okvir unutar kojega i pred kojim se taj susret odvija. Otvorenog duha za inovacije, sa skromnošću i vedrinom rođenog pomagača, ona je spiritus movens udruge.

Maja Stevanović dipl.iur. Voditeljica pravno-ekonomskih poslova

Maja je diplomirana pravnica, sudski tumač za talijanski jezik i savjetnica za osnivanje tvrtki. Posvećena je razvoju i promociji društvenog poduzetništva. Uvijek spremna pomoći korisnicima oko ostvarivanja prava na dječji doplatak, invalidninu, otpremninu, privremenu obustavu plaćanja kredita i slično. Doprinosi njihovom razvoju u administrativnim i socijalnim vještinama vezanim uz upravljanje osobnim i obiteljskim životom i budžetom.
Administriranje projekata udruge bez njene savjesnosti i urednosti, ne bi bilo to što treba biti.

Karla Glažar mag.paed.soc. projektni asistent

Karla je diplomirana socijalna pedagoginja. Humanost i želja za radom sa marginaliziranim skupinama, dovele su je do pozicije projektnog asistenta. Aktivna je u animaciji i osmišljavanju kreativnih i sportskih radionica za djecu i roditelje, a ni administracija joj nije strana. Predanost u volontiranju dovela joj je dugoželjenog zapošljavanja u Udruzi.
Uvijek nasmiješena, ali s crtom strogoće kad situacija to zahtijeva. Iako najmlađa u našem kolektivu, nema dlake na jeziku, ali zato nudi toplu riječ i zagrljaj kada zatreba.

Nevia Krupljanin asistentica u terapijskom radu- Koordinatorica volontera

Nevia je apsolventica turističkog menadžmenta i certificiran turistički vodič engleskog i talijanskog jezika. Društvenost i dobro poznavanje problematike ovisnosti, te želja za pomaganjem, dovele su je do pozicije mentorice za rad s korisnicima. Aktivna je u promoviranju odgovornog roditeljstva te u prepratu djece roditeljima na odsluženju zatvorske kazne. Vrsna je organizatorica volontiranja i radno-okupacijskih aktivnosti korisnika.
Bez dlake na jeziku za one koji traže izlike, a toplog srca u motiviranju korisnika za liječenje i rehabilitacijske psihosocijalne programe.

Dr.sc Ljiljana Kordić dipl.psiholog Izvršna direktorica

Ljiljana je pored profesionalnog iskustva i znanja na području mentalnog zdravlja, dugogodišnja upraviteljica projektnog ciklusa i društvena istraživačica. Radila je u Srbiji i Hrvatskoj na područjima vezanim za zaštitu djece, mladih i obitelji, kako u institucijama tako i u nevladinom sektoru. Bavi se istraživanjem vrijednosnih orijentacija ljudi u kontekstu psihologije i sociologije rada. Aktivistkinja je u obrani ljudskih prava marginaliziranih i diskriminiranih skupina te u razvoju lokalnih zajednica i društvenih mreža koja ta prava njeguju.
Radoznala i kreativna, u provedbi projekata disciplinirana, u udruzi nepokolebljivo čuva granicu između reda i kaosa.

Luna Terapijski pas

Luna je napušteni pas kojeg smo usvojili 2014.g. Intenzivno sudjeluje u svakom radu s korisnicima, bilo grupnom ili individualnom. Kad dođu djeca korisnika na učenje s volonterima, i ona uči s njima. Zahvaljujući njoj znamo da nisu samo ljudi – ljudima prijatelji
Maskota je organizacije. Izgleda prijeteće, vjeruje da je pas čuvar, a u konačnici sve nas čuva od poštara.

dragan i maja terapijski

Iz milja zvani sokolovi/pilići, ove australske zebice uz Lunu su prvi koji veselo pozdrave sve koji dođu u Udrugu. Prvi nam se pridružio Dragan, kao donacija jednog korisnika, ali da ne bude sam, nabavili smo mu družicu Maju. I sad zadovoljno cvrkuću po cijele dane i uveseljavaju sve koji ih upoznaju.
Stalno nam pjevaju: “Titirititi titirititi” [u prijevodu sa australsko-zebičkog: “Napravili smo novo jaje i btw gladni smo!”]

Volonteri godine

Sa odrađenih 331 volonterskih sati

Objave

Volontiranje?

Ispred Vas se nalazi on-line prijavnica za volontere. Nakon popunjene prijavnice, na Vašu mail adresu poslat ćemo Vam opise otvorenih volonterskih pozicija i detaljniji obrazac za prijavu.