07/07/2021

Izvještaj o radu za 2020. godinu

Izvještaj o radu za 2020. godinu

Prosinac,  2020.

Projekti koji su se provodili u 2020. godini

1. “Puzzle” – povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika

U 2020.g. nastavlja se izvođenje projekta „Puzzle“- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika a cilj mu je osnaživanje ovisnika u procesu liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije za socijalno uključivanje i zapošljavanje putem poticanja razvoja životnih vještina širokog spektra kao i jačanje kapaciteta stručnjaka kako bi se unaprijedile usluge povezane s pristupom tržištu rada. Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju ispitivanje generičkih životnih vještina ovisnika te ustanovljavanje „Programa podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi“ koji se provodi tijekom ranog obuhvata i liječenja, rehabilitacije u terapijskoj zajednici i resocijalizacije u Resocijalizacijskom centru Udruge Vida, te izrada „Vodiča za stručne djelatnike“ i organiziranje edukacija za iste.

Financiranje projekta u iznosu od 803.413,13kn za dvije godine provedbe odobreno je od Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku, a trajanje projekta je od 04.09.2018. – 03.09.2020.

2. “Timun” – Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja liječenih ovisnika

Cilj projekta je povećati razinu socijalnog uključivanja i zapošljivosti liječenih ovisnika te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. Predviđene su aktivnosti mapiranja postojećih iskustava i kapaciteta liječenih ovisnika s područja PGŽ za posao; provođenja tri programa Resocijalizacijskog centra sukladno postojećem iskustvu i rezultatima mapiranja; mapiranja postojećeg iskustva, potreba i kapaciteta poslodavaca (obrtnika i pružatelja socijalnih usluga) u kontekstu zapošljavanja liječenih ovisnika, održavanja koordinacijskih sastanaka za sudionike u projektu vezanih uz organizaciju volontiranja ili nekog drugog oblika radnog angažmana liječenih ovisnika.

Financiranje projekta u UKUPNOM iznosu od 528.422,48kn za 30 mjeseci provedbe odobreno je od Ministarstva rada mirovinskog sustava, a trajanje projekta je od 26.03.2019. – 26.09.2021.

3. “Horizont” – multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti

Projekt sadrži aktivnosti podrške obiteljskom kontekstu i smanjenja rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti u obiteljskom okruženju u okviru glazbenih festivala, aktivnosti u vezi s formiranjem i održavanjem informativne interaktivne internetske platforme te istraživanja dostupnosti sredstava ovisnosti maloljetnicima.

Prva godina provedbe programa odobrenog od Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku,trajala je od 01.12.2019. – 30.11.2020.,financirana je u iznosu od 90. 000,00 godišnje, dok se financiranje druge godine provedbe koja je započela 01.12.2020. i prenosi se u 2021 g.

4. “Praksa” – integrirane usluge resocijalizacijskog spektra i razvoj oporavku usmjerenih intervencija

Aktivnosti projekta: Resocijalizacijski centar; ambulantni oblik rada i poludnevni boravak; Stambena zajednica, rezidencijalni program, virtualni resocijalizacijski ured Sidro, aktivnosti usmjerene smanjenju socijalnih barijera u zajednici (stigma, predrasude) i zagovaračke aktivnosti.

Financiranje projekta koji je trogodišnji u iznosu od 150.000,00 kn po godini odobreno je od Ministarstva zdravstva a trajanje prve godine provedbe projekta je od 01.01.2020. do 31.12.2020.

5. “Kodeks” – multimodalni program postpenalnog prihvata zatvorenika i bivših zatvorenika s problemima ovisnosti

Opći je cilj projekta smanjiti vjerojatnost recidiva u vršenju kaznenih djela pružanjem potpore zatvorenicima i bivšim zatvorenicima te osuđenicima u nadležnosti Probacijskog ureda s problemom ovisnosti kroz postpenalni prihvat koji zadovoljava široki spektar resocijalizacijskih potreba.

Financiranje projekta u iznosu od 198.425,33 kn odobreno je od Ministarstva pravosuđa u trajanju od 23.10.2019. do 22.10.2020. koje je produženo do 31.12.2020. Ukupna potrošnja po projektu Kodeks iznosila je 192,709.84 kn.

6. “Pakt” – unaprjeđenje učinkovitosti posebnih programa tretmana suradnjom probacijskih stručnjaka i stručnjaka iz OCD-a, provoditelja komplementarnih programa

Opći cilj je smanjiti recidiv u činjenje kaznenih djela i poboljšati kapacitete osuđenika s problemom ovisnosti za socijalnu integraciju kroz unaprjeđenje metodologije u procjeni težine problema, individualnom planiranju i provedbi resocijalizacijskih programa temeljenim na povećanju funkcionalnosti ovisnika za socijalnu inkluziju.

Financiranje projekta u iznosu od 197.928,00 kn odobreno je od Ministarstva pravosuđa, a trajanje projekta je od 23.10.2019. do 22.10.2020. koje je produženo do 31.12.2020. Ukupna potrošnja po projektu Pakt iznosila je 197,151.16 kn.

7. „Pružimo znanje, potaknimo inicijative“

Tijekom 2019. g. započela je provedba projekta koja se nastavila i u 2020.g. pod nazivom „Pružimo znanje, potaknimo inicijative“. Projektom se osiguravalo osnovno opismenjavanje u korištenju PC-a za one korisnike koji nisu u stanju pohađati tečajeve radi ograničenja u psihofizičkom funkcioniranju.

Financiranje projekta od strane HBOR-a iznosilo je 50.000,00 kn, a trajanje provedbe projekta od 13.08.2019. do 12.08.2020. produženo je do 20.09.20. Ukupna potrošnja po završnom izvještaju projekta od 20.10.2020. iznosila je 42,897.03 kn.

8. “Zelena opcija” – osnaživanje osoba sa psihosocijalnim teškoćama za zapošljavanje

Opći cilj projekta je povećati kapacitete osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom za zapošljavanje i socijalno uključivanje kroz razvoj radnih navika, pozitivnih stavova prema radu te stjecanju specifičnih vještina i znanja.

Financiranje projekta u iznosu od 40.000,00 kn odobreno je od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a trajanje projekta je od 01.09.20. do 28.02.21.g. Ukupna potrošnja po projektu iznosila je 39.796,54 kn.

9. “Makina” – razvoj društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija

Opći je cilj projekta osigurati samoodrživost socijalnih programa Udruge Vida i doprinijeti razvoju uže i šire zajednice kroz razvoj društvenopoduzetničkih pothvata.

Financiranje projekta iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2020. godini u trajanju od 01.01.2020. do 31.12.2020 i u iznosu od 15.000.00 kn odobreno je od Primorsko goranske županije. Ukupna potrošnja po projektu Makina iznosila je 15.000.00 kn.

10. „Štorija” – aktivnosti resocijalizacijskog spektra i aktivnosti usmjerene smanjenju socijalnih barijera za inkluziju liječenih ovisnika i članova njihovih obitelji

Opći cilj projekta je unaprijediti socijalnu i radnu inkluziju ovisnika intervencijama širokog resocijalizacijskog spektra te zagovaračkim aktivnostima u odnosu na ključne dionike socijalne inkluzije.

Financiranje projekta iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u 2020. godini u trajanju od 01.01.2020. do 31.12.2020 i u iznosu od 10.000,00 kn odobreno je od Grada Rijeke. Ukupna potrošnja po projektu iznosila je 10.000.00 kn.

11. Partnerstvo s NZJZ PGŽ

Tijekom 2019. g. na području resocijalizacije ovisnika Udruga Vida ostvarila je financiranje za potrebe stambene zajednice liječenih ovisnika- rezidencijalni program putem partnerstva s NZJZ PGŽ u iznosu od 10.000,00 kn.

Predsjednica Udruge:
Sanja Filipović, dipl.psih., prof.

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail