27/03/2015

AKTIVNI PROJEKTI

Što je to Projekt?

Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat.

Za razliku od programa, koji su neprekidni i mogu se ponavljati, projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni.

Namjera projekta je postići zadane ciljeve i završiti.

Projekti se poduzimaju na svim razinama organizacije i mogu uključivati od jedne osobe do više tisuća osoba u nekoliko različitih timova.


Primjeri projekta su:

 • Razvoj novog proizvoda ili usluge
 • Reorganizacija strukture, kadrova ili stila organizacije
 • Projektiranje vozila, građevine, i dr.
 • Izgradnja novog pogona
 • Primjena novog poslovnog procesa

Projekti uglavnom budu odobreni kao posljedica strateškog plana kao odgovor odnosno reakcija na:

 • potražnju na tržištu,
 • organizacijske potrebe,
 • zahtjeve kupaca odnosno korisnika,
 • formalno-pravne zahtjeve i dr.

Definiranje projekta je aktivnost kojom se određuje:

 •  što se očekuje kao rezultat,
 •  koje je predviđeno vrijeme za izvršenje,
 •  koji resursi se rabe ili sudjeluju u radu.

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima je skup procesa u kojima se primjenjuju znanja, vještine, alati i tehnike sa ciljem da se realiziraju ciljevi projekta.

Procesi koji se koriste pri upravljanju projektom definirani su standardima upravljanja projektom, a uglavnom se dijele na slijedeće:

 • Iniciranje projekta (eng. Initiating Process) – obuhvaća iniciranje i grubo definiranje projekta
 • Planiranje projekta (eng. Planning Process) – obuhvaća planiranje ciljeva, resursa, vremenskog okvira i dosega projekta,
 • Izvršenje projekta (eng. Executing Process) – obuhvaća koordinaciju resursa sa svrhom provedbe plana,
 • Nadzor nad projektom (eng. Monitoring and Controlling Process) – obuhvaća operacije praćenja i mjerenja aktivnosti tijekom provedbe plana,
 • Završni procesi (eng. Closing Process) – obuhvaća operacije koje dovode do završetka projekta ili određene faze projekta.

Grupe procesa nisu međusobno odvojene i zavisno o projektu mogu se ispreplitati, preklapati i ponavljati do konačnog dovršenja odnosno realizacije ciljeva projekta.


Projektno financiranje uključuje financiranje razvoja određenog projekta u kojemu zajmodavac očekuje otplatu zajma od prihoda koje će ostvarivati projekt, koristeći pritom imovinu projekta za osiguranje otplate. U praksi se projektno financiranje obično koristi u kapitalno intenzivnim djelatnostima u kojima nositelji projekta često nisu kreditno sposobni za tradicionalne oblike financiranja ili pak nisu spremni preuzeti pripadajuće rizike i kreditne obveze. U modelu projektnog financiranja rizici se projekta raspoređuju na više partnera i tako snižavaju do razine koja je prihvatljiva svakom partneru (Sherman, 2002).


 

Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram