09/03/2023

Izvještaj o radu za 2021. godinu

Projekti koji su se provodili u 2021. godini

 

 1. „TIMUN“, Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja liječenih ovisnika

Cilj projekta je povećati razinu socijalnog uključivanja i zapošljivosti liječenih ovisnika te potaknuti sektor socijalnih usluga i poslovni sektor – obrtnike na njihovo radno angažiranje i zapošljavanje. Predviđene su aktivosti

 • mapiranja postojećih iskustava i kapaciteta liječenih ovisnika s područja PGŽ za posao; provođenja tri programa Resocijalizacijskog centra sukladno postojećem iskustvu i rezultatima mapiranja; mapiranja postojećeg iskustva, potreba i kapaciteta poslodavaca (obrtnika i pružatelja socijalnih usluga) u kontekstu zapošljavanja liječenih ovisnika, održavanja koordinacijskih sastanaka za sudionike u projektu vezanih uz organizaciju volontiranja ili nekog drugog oblika radnog angažmana liječenih ovisnika.

 

Financiranje projekta u UKUPNOM  iznosu  od 528.422,48kn za 30 mjeseci provedbe  odobreno je od Ministarstva rada  mirovinskog sustava,  a trajanje projekta je od 26.03.2019. – 26.09.2021.

 

 1. „HORIZONT“, multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti

Projekt sadrži aktivnosti podrške obiteljskom kontekstu i smanjenja rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti u obiteljskom okruženju, u okviru glazbenih festivala, aktivnosti u vezi sa formiranjem i održavanjem informativne interaktivne internetske platforme te istraživanja dostupnosti sredstava ovisnosti maloljetnicima.

Druga godina provedbe programa odobrenog  od Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku trajala je od  01.12.2020. – 30.11.2021.,financirana je u iznosu od 90. 000,00 godišnje, dok se financiranje treće godine provedbe koja je započela  01.12.2021. i prenosi se u 2022 g.

 

 1. „PRAKSA“, integrirane usluge resocijalizacijskog spektra i razvoj oporavku usmjerenih intervencija
 • Resocijalizacijski centar- Ambulantni oblik rada i Poludnevni boravak,
 • Stambena zajednica- rezidencijalni program,
 • WEB virtualni resocijalizacijski ured
 • Aktivnosti usmjerene smanjenju socijalnih barijera u zajednici (stigma, predrasuđe) i zagovaračke aktivnosti

Financiranje projekta koji je trogodišnji u iznosu  od 150.000,00 kn po godini odobreno je od Ministarstva zdravstva, a trajanje druge godine provedbe projekta je od 01.01.2021. do 31.12.2021.

 

 1. „POMALO, Njiva i radiona za stjecanje radnih i životnih kompetencija u proizvodnji hrane i izradi suvenira

Opći cilj projekta „Pomalo“ je pospješiti radnu i socijalnu integraciju osoba sa psihosocijalnim teškoćama i invaliditetom kroz kreiranje održivih konteksta za stjecanje radnih i socijalnih vještina te razvojem društveno-poduzetničkih poduhvata kojima će se sufinancirati potrebni socijalni programi.

Financiranje projekta u iznosu od 30.000,00  kn odobreno je od Primorsko- goranske županije, a trajanje projekta je od 01.01.21. do 31.12.21.g.

 

 1. „LADA“, razvoj socijalnih inovacija u zajednici

Opći cilj ovog projekta je razvoj novih i širenje postojećih socijalnih usluga u Lokvama, Fužinama i Mrkoplju jačanjem interakcije lokalnih dionika razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te facilitacijom socijalne aktivnosti same zajednice.

Projekt financira Fond za aktivno građanstvo u trajanju od 01.10.2021. do 30.9.2022. i u iznosu od 14.998,50 eura.

 

 1. AKŽ“, Agroklub žena za socijalnu inkluziju osoba sa psihosocijalnim teškoćama

Opći cilj projekta je povećanje kapaciteta žena sa psihosocijalnim teškoćama za zapošljavanje i socijalno uključivanje kroz razvoj radnih navika, pozitivnih stavova prema radu te stjecanju specifičnih vještina i znanja.

Financiranje projekta iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u 2021. godini u trajanju od 01.01.2021. do 31.12.2021. i u iznosu od 10.000,00 kn odobreno je od Grada Rijeke. Ukupna potrošnja po projektu iznosila je 10.000.00 kn.

 

 1. PESNIKI“, organizirano stanovanje i psihosocijalna podrška socijalnom uključivanju bivših zatvorenika

Opći cilj programa je pospješiti socijalnu uključenosti bivših zatvorenika  s problemima ovisnosti drugim psihosocijalnim teškoćama kroz potporu u stanovanju i provedbu ciljanog psihosocijalnog programa usmjerenog povećanju kompetencija za samostalan život i život u zajednici.

Dvogodišnji program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u iznosu od 50.000,00 kn za svaku godinu provedbe. Prva godina provedbe traje od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. godine.

 

 1. NJIVA“, potpora financiranju projekta „POMALO“, PGŽ

– za 2021. godinu u iznosu od 1.500,00 kn, financiranje odobrila Općina Lokve.

 

 1. Partnerstvo sa NZJZ PGŽ

Tijekom 2021. g. na području prevencije Udruga Vida ostvarila je financiranje putem partnerstva sa NZJZ PGŽ u iznosu od 10.000,00 kn.

 

 

Natječaji za financiranje u tijeku

 

Do 20.12.2021. u tijeku je aplikacija na natječaj EEA Grants Hrvatska u programu Lokalnog razvoja i smanjenja siromaštva te pri Fondu za aktivno građanstvo na Pozivu za srednje projekte. Odobreno je financiranje projekta „Dalekozor“- razvoj interaktivno-informativne platforme za mlade od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 140.000,00 kn te koji započinje s provedbom 1.1.2022. godine.

 

Korisnici

 

Do 20.12. 2021. 78 korisnika primilo je usluge Resocijalizacijskog centra i Stambene zajednice (7 korisnika koristilo je usluge Stambene zajednice). Najveći broj pruženih usluga odnosilo se na individualna savjetovanja (psihološka, zdravstvena i administrativno-pravna), informiranje o i upućivanje na liječenje i rehabilitaciju, sudjelovanje u radno-okupacijskim aktivnostima i radionicama, povezivanje s drugim servisima podrške i pomoći, podržano volontiranje te na obiteljsko savjetovanje i grupu roditelja. Opaža se trend porasta udjela korisnika članova obitelji u ukupnom broju korisnika.

 

Nove usluge

 

Online informiranje, edukacija i savjetovanje mladih u riziku od razvoja ovisnosti i s ovisnostima povezanim rizičnim ponašanjima:

– u travnju 2021. godine pokrenuta je online platforma Dalekozor– prva hrvatska interaktivno-informativna platforma s ciljem povezivanja mladih sa stručnim osobama iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti.

 

Razvijaju se usluge edukacija stručnih djelatnika i organizacija iz području ovisnosti, prevencije ovisnosti i rizičnih ponašanja kod mladih te smanjenja socijalne isključenosti osoba sa problemima ovisnosti i drugim psihosocijalnim poteškoćama. Razvijaju se aktivnosti razvoja socijlanih usluga u lokalnim zajednicama (savjetovalište u Lokvama, Stambena zajednica za žene).

 

Volonteri i studenti-praktikanti

 

Do 20.12.2021. godine u Udruzi Vida volontiralo 14 građanki – budućih stručnjakinja, studentica i mladih zainteresiranih za prevenciju ovisnosti i socijalne isključenosti u lokalnoj zajednici te 6 volontera iz korisničkih skupina – ovisnika u procesu resocijalizacije i osoba sa psihosocijalnim teškoćama. Ovom broju pridodajemo i 4 praktikantice koje su u Udruzi odrađivale stručnu praksu u sklopu kolegija Praktični rad I i II. U 2021. godini odrađeno je ukupno 811 volonterskih sati.

 

 

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail