29/07/2015

PROGRAMI UDRUGE

Udruga “Vida” provodi četiri osnovna programa:

  1. Program resocijalizacije ovisnika (više o programu http://bit.ly/2bwnFY7 )
  2. Program ranog otkrivanja i upućivanja na liječenje i tretman ovisnika (više o programu http://bit.ly/2bzKoRu )
  3. Program razvoja društvenog poduzetništva (više o programu http://bit.ly/2d5S9Sc )
  4. Potpora deinstitucionalizaciji i razvoju socijalnih usluga u zajednici (više o programu http://bit.ly/2d3kTrt )

 Što je to Program?

Osnovna razlika između projekta i programa je u tome što su programi neprekidni i mogu se ponavljati, a projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Svrha programa je podupiranje i održanje poslovanja, čak i kada se ciljevi promijene.


Programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora.


Programima i projektima od interesa za opće dobro, u smislu ovog Zakona, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanima Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.


 

 

 

 

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram