29/07/2015

PROGRAMI UDRUGE

Udruga “Vida” Provodi 3 osnovna Programa, od kojih 1 horizontalni: Program socijalne reintegracije ovisnika i ovisnica, izrastao iz Programa resocijalizacije, a uz njega objedinjuje i Program ranog otkrivanja i upućivanja na liječenje i tretman ovisnika te Potporu deinstitucionalizaciji i razvoju socijalnih usluga u zajednici; Program prevencije, nastao zbog potrebe obuhvata mladih u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti (djeca ovisnika/ca, eksperimentatori, neet populacija) te edukacije stručnjaka u odgojno-obrazovnim institucijama; Program razvoja društvenog poduzetništva, što je horizontalni program Udruge nastao s ciljem nastao je s ciljem poticanja zapošljavanja osoba s teškoćama u pristupu tržištu rada.

 

Program socijalne reintegracije

Cilj Programa socijalne reintegracije jest sustavno unapređenje tretmana ovisnosti, a kroz poboljšanje kvalitete rada Resocijalizacijskog centra i Stambene zajednice; pružanje podrške ključnim dionicima procesa oporavka (obitelj, stručnjaci/kinje), te povećanje osjetljivosti javnih politika na problematiku skrbi o ovisnicima.

 

Program prevencije

Cilj Programa prevencije Udruga “Vida” je doprinijeti unapređenju psihofizičkog zdravlja mladih u lokalnoj zajednici, jačanje kompetencija ključnih dionika u poljima prevencije ovisnosti i socijalne isključenosti te podizanje vidljivosti problematike univerzalne, selektivne i indicirane prevencije ovisnosti i socijalne isključenosti.

 

Program razvoja društvenog poduzetništva 

Cilj Programa razvoja društvenog poduzetništva je stvaranje prilike za (samo)zapošljavanje liječenih ovisnika kroz umrežavanje s ključnim dionicima proizvodno-uslužnog procesa te aktivno sudjelovanje na tržištu.

 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail