27/03/2015

O NAMA

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Na razvoj Udruge kao pružatelja izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima utječe njezina povezanost s rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad s obiteljskim okruženjem ovisnika te potrebe korisnika na osnovi kojih smo kreirali i mijenjali naše programe.


 

 

 

 

 

 


Udruga u ovom trenutku zapošljava 4 djelatnice:  psihologinju, pravnicu, socijalnu pedagoginju, asistenticu u terapijskom radu i jednog stalnog vanjskog suradnika – psihologa. Uz to, Udruga redovito zapošljava osobe iz redova korisnika putem mjera poticajnog zapošljavanja (javni radovi) na pomoćnim poslovima u Udruzi. Od 2011. godine u Udruzi je bilo zaposleno 13 ovisnika putem javnih radova, a istovremeno smo preporučivali korisnike za zapošljavanje putem javnih radova u suradničkim organizacijama. Na taj način od 2011. su u suradničkim organizacijama zaposlena 23 korisnika Udruge.

Udruga kontinuirano radi na usavršavanju i edukaciji kako djelatnika, tako i korisnika. Djelatnice Udruge redovito pohađaju edukacije, seminare, konferencije i druge aktivnosti usmjerene povećanju stručnosti, a korisnike programa resocijalizacije upućuje na školovanje putem nacionalnog Projekta resocijalizacije ovisnika. Od 2009. je na školovanje upućen 21 korisnik.

 

 

 

 

 

 

 


U volonterskom radu u Udruzi godišnje prosječno sudjeluju 22 osobe.

Godišnje, 90-120 osoba dobije neku vrstu usluge u Udruzi.

 

 

 

 


KRATKA POVIJEST UDRUGE:

U 2010. godini, započeli smo s provođenjem projekta Interaktivne internetske stranice “Savjetovalište On line” koja ima za svrhu rani obuhvat konzumenata droga i ovisnika, rani obuhvat njihovih obitelji putem internetskog savjetovanja i informiranja, te upućivanja na primjerene tretmane (www.droga-online.com.hr) .

Okupili smo grupu stručnjaka s područja ovisnosti, zaposlenih kako u javnom sektoru, tako i u nevladinim organizacijama koji u internetskom savjetovalištu odgovaraju na pitanja korisnika iz različitih aspekata problema vezanih uz ovisnost i prateće bolesti i štete.


U Udruzi od 2008. godine provodimo “Program resocijalizacije” koji uključuje različite podskupine ovisnika. Kroz ovaj program udruga je pronašla svoje mjesto u posredovanju između krajnjeg korisnika i institucija uključenih u provođenje nacionalnog Projekta resocijalizacije (CZSS, HZZ) zahvaljujući čemu, u našem gradu i županiji ovaj Projekt funkcionira, što potvrđuje i izvješće o provođenju Nacionalne strategije i Akcijskog plana za 2011. i 2012. godinu , gdje je naša županija u dvije uzastopne godine u vrhu po broju osoba uključenih u završetak školovanja.

Provedbom ovog programa u 2014. i 2015. godini potakli smo osnivanje socijalne zadruge zajedno s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, udrugama Terra i Oaza.

 

Razvili smo i programe podrške obiteljima koje zasnivaju ovisnici, zatvorenici i druge ranjive skupine kroz koje pružamo psihosocijalnu potporu, ali i materijalnu pomoć u vidu potrepština za djecu, te usluge odvoženja djece u posjete roditeljima u zatvore i terapijske zajednice.

 

 

 

Norveškom darovnicom u 2015. godini osigurali smo sredstva za prikupljanje materijalnih fondova u dječjoj opremi i potrepštinama te osmislili programe uzajamne pomoći po uzoru na banke vremena i stvari kojima nastojimo bolje obuhvatiti i aktivirati ciljane skupine u aktivnosti socijalne participacije, samopomoći, razmjene i aktivnog odnosa prema vlastitim problemima i potrebama.


Naši su projekti posljednjih godina bili usmjereni novouočenim potrebama ovisnika, poboljšanju njihovog obuhvata, djelovanju na njihov cjelokupni kontekst od primarne obitelji, roditeljstva, socijalnog uključivanja kroz volontiranje i zapošljavanje.

Suočeni sa sve manjom potražnjom ovisnika za drug-free programima, usmjerili smo se na kreaciju uvjeta koji omogućuju njihovu postepenu aktivaciju od volontiranja, zaštićenih oblika rada u udrugama korištenjem poticajnih mjera zapošljavanja do stvaranja uvjeta za zapošljavanje kroz socijalno poduzetništvo, odnosno socijalnu zadrugu.


Od 2017. godine Udruga Vida pruža uslugu podržanog stanovanja u stambenoj zajednici smještenoj u Lokvama. Usluga je namijenjena prvenstveno muškarcima, povratnicima s rehabilitacijskih programa u terapijskim zajednicama ili penalnom sustavu koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Smještajni kapacitet stambene zajednice je 5 osoba, a od osnutka broji najmanje jednog korisnika, a najviše tri. Cilj podržanog stanovanja je pružiti korisnicima sigurnost i podršku tijekom procesa reintegracije u društvo.


U svom djelovanju, dugoročno, postavili smo si cilj:

…kreirati uvjete za postavljanje standarda intervencije prema ciljanoj skupini koji se temelje na: profesionalnosti, multidisciplinarnosti, intersektorskoj suradnji, većoj dostupnosti profesionalnih djelatnika, pravu na vjerodostojnu informaciju, pravu na izbor intervencije te poštivanju ljudskih prava i digniteta korisnika.

…omogućiti korisnicima da utječu na kreiranje sustava za borbu protiv ovisnosti i omogućiti pojedinim djelovima sustava da pravovremeno uoči potrebe ciljane skupine i kreira odgovore na njih.


Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram