27/03/2015

O NAMA

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Na razvoj Udruge kao pružatelja izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima utječe njezina povezanost s rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad s obiteljskim okruženjem ovisnika te potrebe korisnika na osnovi kojih smo kreirali i mijenjali naše programe.


 

 

 

 

 

 


Udruga u ovom trenutku zapošljava 4 djelatnice:  psihologinju, pravnicu, socijalnu pedagoginju, asistenticu u terapijskom radu i jednog stalnog vanjskog suradnika – psihologa. Uz to, Udruga redovito zapošljava osobe iz redova korisnika putem mjera poticajnog zapošljavanja (javni radovi) na pomoćnim poslovima u Udruzi. Od 2011. godine u Udruzi je bilo zaposleno 13 ovisnika putem javnih radova, a istovremeno smo preporučivali korisnike za zapošljavanje putem javnih radova u suradničkim organizacijama. Na taj način od 2011. su u suradničkim organizacijama zaposlena 23 korisnika Udruge.

Udruga kontinuirano radi na usavršavanju i edukaciji kako djelatnika, tako i korisnika. Djelatnice Udruge redovito pohađaju edukacije, seminare, konferencije i druge aktivnosti usmjerene povećanju stručnosti, a korisnike programa resocijalizacije upućuje na školovanje putem nacionalnog Projekta resocijalizacije ovisnika. Od 2009. je na školovanje upućen 21 korisnik.

 

 

 

 

 

 

 


U volonterskom radu u Udruzi godišnje prosječno sudjeluju 22 osobe.

Godišnje, 90-120 osoba dobije neku vrstu usluge u Udruzi.

 

 

 

 


KRATKA POVIJEST UDRUGE:

U 2010. godini, započeli smo s provođenjem projekta Interaktivne internetske stranice “Savjetovalište On line” koja ima za svrhu rani obuhvat konzumenata droga i ovisnika, rani obuhvat njihovih obitelji putem internetskog savjetovanja i informiranja, te upućivanja na primjerene tretmane (www.droga-online.com.hr) .

Okupili smo grupu stručnjaka s područja ovisnosti, zaposlenih kako u javnom sektoru, tako i u nevladinim organizacijama koji u internetskom savjetovalištu odgovaraju na pitanja korisnika iz različitih aspekata problema vezanih uz ovisnost i prateće bolesti i štete.


U Udruzi od 2008. godine provodimo “Program resocijalizacije” koji uključuje različite podskupine ovisnika. Kroz ovaj program udruga je pronašla svoje mjesto u posredovanju između krajnjeg korisnika i institucija uključenih u provođenje nacionalnog Projekta resocijalizacije (CZSS, HZZ) zahvaljujući čemu, u našem gradu i županiji ovaj Projekt funkcionira, što potvrđuje i izvješće o provođenju Nacionalne strategije i Akcijskog plana za 2011. i 2012. godinu , gdje je naša županija u dvije uzastopne godine u vrhu po broju osoba uključenih u završetak školovanja.

Provedbom ovog programa u 2014. i 2015. godini potakli smo osnivanje socijalne zadruge zajedno s Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, udrugama Terra i Oaza.

 

Razvili smo i programe podrške obiteljima koje zasnivaju ovisnici, zatvorenici i druge ranjive skupine kroz koje pružamo psihosocijalnu potporu, ali i materijalnu pomoć u vidu potrepština za djecu, te usluge odvoženja djece u posjete roditeljima u zatvore i terapijske zajednice.

 

 

 

Norveškom darovnicom u 2015. godini osigurali smo sredstva za prikupljanje materijalnih fondova u dječjoj opremi i potrepštinama te osmislili programe uzajamne pomoći po uzoru na banke vremena i stvari kojima nastojimo bolje obuhvatiti i aktivirati ciljane skupine u aktivnosti socijalne participacije, samopomoći, razmjene i aktivnog odnosa prema vlastitim problemima i potrebama.


Naši su projekti posljednjih godina bili usmjereni novouočenim potrebama ovisnika, poboljšanju njihovog obuhvata, djelovanju na njihov cjelokupni kontekst od primarne obitelji, roditeljstva, socijalnog uključivanja kroz volontiranje i zapošljavanje.

Suočeni sa sve manjom potražnjom ovisnika za drug-free programima, usmjerili smo se na kreaciju uvjeta koji omogućuju njihovu postepenu aktivaciju od volontiranja, zaštićenih oblika rada u udrugama korištenjem poticajnih mjera zapošljavanja do stvaranja uvjeta za zapošljavanje kroz socijalno poduzetništvo, odnosno socijalnu zadrugu.


Od 2017. godine Udruga Vida pruža uslugu podržanog stanovanja u stambenoj zajednici smještenoj u Lokvama. Usluga je namijenjena prvenstveno muškarcima, povratnicima s rehabilitacijskih programa u terapijskim zajednicama ili penalnom sustavu koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Smještajni kapacitet stambene zajednice je 5 osoba, a od osnutka broji najmanje jednog korisnika, a najviše tri. Cilj podržanog stanovanja je pružiti korisnicima sigurnost i podršku tijekom procesa reintegracije u društvo.


U svom djelovanju, dugoročno, postavili smo si cilj:

…kreirati uvjete za postavljanje standarda intervencije prema ciljanoj skupini koji se temelje na: profesionalnosti, multidisciplinarnosti, intersektorskoj suradnji, većoj dostupnosti profesionalnih djelatnika, pravu na vjerodostojnu informaciju, pravu na izbor intervencije te poštivanju ljudskih prava i digniteta korisnika.

…omogućiti korisnicima da utječu na kreiranje sustava za borbu protiv ovisnosti i omogućiti pojedinim djelovima sustava da pravovremeno uoči potrebe ciljane skupine i kreira odgovore na njih.


Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram