10/02/2020

HORIZONT

Projekt „HORIZONT“ – multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti financiran je od strane Ministarstva zdravstva.

 

Cilj projekta „Horizont“ je prevencija ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama provedbom sveobuhvatnog multimodalnog preventivnog programa, odnosno provedbom aktivnosti selektivne i indicirane prevencije te intervencija u lokalnoj zajednici.

 


 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Aktivnosti usmjerene osnaživanju obitelji koje osnivaju ovisnici
  • Aktivnosti informiranja i educiranje mladih u kontekstu glazbenih festivala o rizicima konzumiranja psihoaktivnih supstanci
  • Aktivnosti usmjerene na razvoj i održavanje interaktivne internetske platforme
  • Aktivnosti djelovanja na okruženje i smanjenja ponude sredstava ovisnosti mladima, poglavito maloljetnicima

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

 

 

 

 

 

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

 

 

 


SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

Projekt „HORIZONT“ – multimodalni program prevencije različitih oblika ovisnosti u svojoj naravi je sufinanciranje projekata:

 


TRAJANJE PROJEKTA:

1.12.2019. – 30.11.2020.

 

VODITELJICA PROJEKTA:

Karla Glažar, mag.paed.soc.


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je 

odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva"
Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram