21/11/2015

“Traversada”

U sklopu provedbe projektnih aktivnosti održano je studijsko putovanje zaposlenika Udruge i partnerskih organizacija u Modenu


19.11.2015. Održana je 1.Fokus grupa namijenjena djelatnicima “Doma za odrasle osobe Turnić”

 

 

 

 


20.11.2015. Održana je 2.Fokus grupa namijenjena korisnicima “Doma za odrasle osobe Turnić”

 


12.05.2016. u sklopu konferencije “Hearing voices” odrzane na Sveucilisnom kampusu u Rijeci.Udruga Vida i Dom Turnić predstavili projekt “Traversada” i “Program reintegracije korisnika i korisnica usluga mentalnog zdravlja”, te održali tribinu na temu “Promocija razvoja vaninstitucionalnih oblika skrbi na području mentalnog zdravlja”

 


18.05.2016. Kroz aktivnost neformalnog druženja sa korisnicima Doma Turnić, ‪Udruga Vida bila je član žirija u pjevačkom natjecanju “Domosong”

 


23.05.2016. U “Dnevnom boravku” Doma Turnić održan je do sada najbrojniji sastanak rodbine i prijatelja korisnika sa stručnim timom Doma i predstavnicama Udruge Vida.


Projekt je financiran od strane “Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske


 

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail