Vidine volonterke.i u 2020. godini

COVID godina stavila je pred nas brojne izazove, no usprkos preprekama u provedbi volonterskog programa, 12 volonterki iz redova građanki, 3 volontera iz korisničke skupine i 2 praktikantice s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci odradile su ukupno 482 volonterska sata. Volonteri.ke se Udruzi “Vida” mogu priključiti na sljedećim volonterskim mjestima: A.I.R. – asistent/ica Read more about Vidine volonterke.i u 2020. godini[…]