07/02/2017

“Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga”

“Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga” financirana je od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Institucionalnom podrškom omogućuje se stručna financijska i organizacijska održivost, kao i jačanje kapaciteta organizacije za provedbu programa Udruge.


Zahvaljujući  stručnoj ekipiranosti i kompetencijama, stručni tim Udruge Vida u stanju je ponuditi visokokvalitetne i raznovrsne usluge (psihološke, administrativne, pravne, obrazovne) odgovarajuće kompleksnosti i raznovrsnosti problema korisnika Udruge, kao i umreženost i suradnju s drugim pružateljima usluga u sustavu skrbi o ovisnicima i izvan njega stvorenu u desetgodišnjem kontinuiranom radu na ovom području u našoj županiji.

Održanje radnih mjesta doprinosi razvoju i stabilizaciji Udruge, jer ona,osim odgovarajućeg upravljačkog modela, omogućuju ponudu kvalitetnih i stručnih usluga korisnicima, utjecaj udruge na kreiranje javnih politika i kulture zajednice na područjima na kojima djeluje, kao i iskustvo i znanje u osiguravanju daljnjih financiranja


AKTIVNOSTI

PROGRAM RESOCIJALIZACIJE:

 • Obuhvat ,motivacija i osnaživanje korisnika za pozitivne promjene na području liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije
 • Pomoć korisniku pri obrazovanju i zapošljavanju, snalaženju u administrativnom i pravnom prostoru organizacije svakodnevnice
 • Priprema i uključivanje korisnika u obrazovne programe kroz Projekt resocijalizacije i iz sredstva predviđenih u projektima
 • Zapošljavanje korisnika putem poticajnih mjera- lobiranje, administrativna pomoć potencijalnim poslodavcima
 • Organizacija i provedba inkluzivnog volontiranja i uključivanje u socijalne mreže potpore
 • Organizacija rada zaposlenika putem poticajnih mjera u Udruzi i praćenje napretka
 • Osiguravanje podrške korisniku djelovanjem na obiteljski kontekst i potpora roditeljstvu
 • Potpora u rješavanju stambenog pitanja
 • Osiguranje vidljivosti programa
 • Usavršavanje djelatnika Udruge Vida

PROGRAM RAZVOJA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA:

 • Aktivnosti prikupljanja financijskih sredstava za realizaciju društveno – poduzetničkih poduhvata (fund raising)
 • Umrežavanje i suradnja sa partnerskim i suradničkim organizacijama koje razvijaju socijalno poduzetništvo
 • Uređenje prostora za Društveni centar na Turniću
 • Uređenje radno-rehabilitacijske radionice u Lokvama
 • Opremanje radionice i organizacija radnih aktivnosti
 • Umrežavanje i suradnja sa dionicima u lokalnoj zajednici

PROGRAM RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI:

 • Osnivanje udruge obitelji osoba s mentalnim teškoćama
 • Pomoć i podrška novoosnovanoj udruzi u projektnom menadžmentu
 • Educirati stručni tim Dnevnog boravka Doma Turnić u Rijeci
 • Pružanje stručne podrške u organizaciji i izvedbi slobodnih aktivnosti u Dnevnom boravku Doma Turnić u Rijeci
 • Promocija rada Dnevnog boravka i socioterapijskih usluga za osobe oboljele od mentalnih bolesti  u lokalnoj javnosti
 • Organizacija i provedba kreativnog rada u okviru radno-terapijskog programa za korisnike organiziranog stanovanja u Gorskom kotaru
 • Edukacija članova novoosnovane udruge obitelji, skrbnika i prijatelja osoba oboljelih od mentalnih bolesti
 • Organizacija i provedba„Kampa oporavka“ za mentalno oboljele osobe
 • Organizacija edukacije na temu inovativnih pristupa mentalnom zdravlju i konceptu oporavka osoba oboljelih od mentalnih bolesti
 • Programski sastanci sa partnerskim organizacijama u svrhu jačanja kapaciteta pružatelja  socioterapijskih usluga i unaprijeđenja istih

UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:

170.180,00 KN

TRAJANJE PODRŠKE:

2017.-2019. godine


MULTIMEDIJA: http://www.droga-online.com.hr/multimedija/institucionalna-podrska/


Share:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram