07/07/2015

predstavljanje na Sajmu poslova 2015, Rijeka