26/01/2018

“SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…”

Udruga “Vida” uz “Klub liječenih alkoholičara Otočac” partner je na Projektu “SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…” financiran je od strane Ministarstva zdravstva, a čiji je nositelj Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Projekt „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…“ zamišljen je kao skup modularno koncipiranih aktivnosti kojima se želi adresirati što širi spektar okolnosti i rizičnih faktora koji doprinose razvoju ili održavanju ovisničkih ponašanja kod djece i mladih te povećavaju rizik za njihovo zdravlje


SAŽETAK PROJEKTA

Poboljšanje zaštite zdravlja djece i mladih kroz osnaživanje njihovog okruženja informiranjem, edukacijom i osposobljavanje, savjetovanjem i poticanjem na primjenu novostečenih znanja.


AKTIVNOSTI

 • Osposobljavanje i  jačanje svijesti osoblja kluba noćnog života o smanjenju štete, prevenciji i upravljanju sukobima
 • Izrada i podjela edukativnih letaka vezanih uz eksperimentiranje sa psihoaktivnim tvarima, također na društvenim mrežama,  na hrvatskom, engleskom, talijanskom, slovenskom i njemačkom jeziku (sukladno turističkoj statistici o broju turista prema zemljama iz kojih dolaze)
 • Kratke motivacijske intervencije na terenu, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku – Pružanje informacija o načinima smanjenja štete
 • Prikupljanje  informacija  o  novim  psihoaktivnim  tvarima  dostupnim u lokalnim zajednicama (praćenje tržišta droga)
 • Utvrđivanje potreba i educiranje osoblja osnovnih škola za preventivno  djelovanje i ranu intervenciju s mladima koji manifestiraju rizična ponašanja
 • Senzibiliziranje i motiviranje roditelja na suradnju sa drugim dionicima u prevenciji putem informiranja i edukacije
 • Priprema instrumentarija i provedba skrinig u osnovnim školama

CILJ

Ciljevi ovog projekta su:

 • Zaštita zdravlja partijanera na području Ličko-senjske županije, vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti podizanjem razine osposobljenosti i ojačane svijesti osoblja klubova u kojima se odvija noćni život vezano uz smanjenje štete, prevenciju i upravljanju sukobima
 • edukacija i osnaživanje najvažnijih dionika iz okruženja mladih (nastavnika, roditelja, stručnih suradnika) za preventivno djelovanje i ranu intervenciju s djecom i mladima koji manifestiraju rizična ponašanja
 • razvoj sustava rane detekcije rizičnih faktora i otvaranju mogućnosti za pravovremenu i sveobuhvatnu intervenciju za otklanjanje i/ili sprečavanje produbljivanja teškoća mentalnog zdravlja kod djece i mladih
 • jačanje multidisciplinarnog pirstupa i međuresorne suradnje
 • sprječavanje zlouporabe droga među djecom i mladima,
 • smanjenje zdravstvenih i socijalnih rizika vezanih za zlouporabu droga
 • usporavanje trenda raširenog konzmiranja legalnih sredstava ovisnosti i razvijanja ovisničkog ponašanja


Share:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram