23/10/2018

Spektar

Projekt “Spektar” financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Projekt objedinjuje ključne aktivnosti resocijalizacijskog programa koje se odnose na psihosocijalnu potporu ovisnicima u socijalnoj integraciji, povećanje zapošljivosti i zapošljavanje, izgradnju socijalnih mreža potpore te osnaživanju ovisnica za društvenu participaciju.

 

Poziv za volontiranje u sklopu projekta “Spektar” – integrirane usluge resocijalizacijskog programa


PARTNERI

Filozofski fakultet u Rijeci Centar za ženske studije, Narodno učilište Rijeka


#spektarvud

TRAJANJE PROJEKTA:
1.9.2018. – 31.8.2019.

VODITELJICA PROJEKTA:
Sanja Filipović, dipl.psih.prof


"Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Sadržaj ovog dokumenta
u isključivoj je odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ureda za
suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH"
Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail