Ususret međunarodnom danu žena Udruga „Vida“ ukazuje na marginalan položaj žena s problemom ovisnosti

Marginalan položaj žena u skupini osoba s problemom ovisnosti, uz istraživanja (EMCDDA, 2017.), potvrđuje i samo iskustvo ovisnica te stručnjaka.kinja koji s njima rade. Rodno osjetljive usluge izostaju na svim razinama puta oporavka, a žene su pritom ekonomski ovisnije te snažnije društveno stigmatizirane od muškaraca.

Udruga „Vida“ povodom Međunarodnog dana žena upozorava na nedostupnost usluga za ovisnice te pripadnice šire skupine žena sa psihosocijalnim teškoćama u potrebi za rehabilitacijskim i resocijalizacijskim tretmanima. U Republici Hrvatskoj posebno zabrinjava nepostojanje sekularne terapijske zajednice za ovisnice, iako Evaluacija nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga iz 2017. godine naglašava da je potrebno potaknuti inicijativu za osnivanje ili prilagodbu jedne od postojećih terapijskih zajednica za žene s problemom ovisnosti. Naročito je važno, stoji u Evaluaciji, infrastrukturu takvog objekta prilagoditi ženama koje su majke. Naime, mogućnost zajedničkog boravka majke i djeteta/djece u terapijskoj zajednici pospješio bi pristupačnost i adekvatnost rehabilitacije. Rodni jaz u obuhvatu muškaraca i žena s problemom ovisnosti (1:5) određeni izvori interpretiraju kroz nedostatak tretmana koji bi na specifičan način adresirao probleme trudnoće i majčinstva (EMCDDA, 2006), odnosno, pretpostavlja se da zbog nepostojanja odgovora na potrebe žena, problem ovisnosti kod žena ostaje crnom brojkom u većoj mjeri nego što je to slučaj kod muškaraca.

Udruga „Vida“ zagovara rodno osjetljiv pristup oporavku od ovisnosti te nastoji kroz svoje usluge obuhvatiti problematiku ženskog siromaštva, socijalne deprivilegiranosti, kao i specifične potrebe ovisnica koje su majke. Postupno smo, kroz godine rada i iskustva u problematici ovisnosti, gradili rodno osjetljiv program usmjeren ženama s problemom ovisnosti i onima koje ovisnost imaju u obitelji (majke, partnerice i druge članice obitelji ovisnika.ca) kao i široj skupini žena sa psihosocijalnim teškoćama (žene s poteškoćama iz područja psihičkog zdravlja, žene u siromaštvu, bivše osuđenice/zatvorenice). U rodno osjetljiv program Udruge uključuju se i volonterke – studentice, buduće stručnjakinje koje će raditi u pomagačkim zanimanjima koja su u većoj mjeri ‘ženska’ (Europski institut za ravnopravnost spolova, 2019.) ili već navedene osobe sa psihosocijalnim teškoćama koje imaju koristi od peer umrežavanja s drugim skupinama žena (podržano volontiranje). Neke od aktivnosti programa koje redovito provodimo su: jačanje inkluzije i povećanje zapošljivosti kroz radno-okupacijske aktivnosti, edukacije i radionice; osvještavanje važnosti odgovornog roditeljstva kroz individualna i grupna savjetovanja, aktivnosti pospješivanja reproduktivnog zdravlja (podjela higijenskih potrepština i kontracepcije u Resocijalizacijskom centru), a naše stručne djelatnice nude usluge zdravstvenog i partnerskog savjetovanja te administrativnu i pravnu pomoć.

Više o Udruzi „Vida“ i njezinim programima pročitajte na našoj mrežnoj stranici http://www.drogaonline.com.hr/. Ako vama ili nekome iz vaše bliže okoline treba pomoć i podrška, obratite nam se putem maila udrugavida.rijeka@gmail.com ili na broj telefona 051 371 089.

Programe Resocijalizacijskog centra, uključujući i rodno osjetljiv program, do rujna 2021. godine financira Europski socijalni fond kroz provedbu projekta “Timun” – Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika.

Follow us: Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail