Vidine volonterke.i u 2020. godini

COVID godina stavila je pred nas brojne izazove, no usprkos preprekama u provedbi volonterskog programa, 12 volonterki iz redova građanki, 3 volontera iz korisničke skupine i 2 praktikantice s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci odradile su ukupno 482 volonterska sata.

Volonteri.ke se Udruzi “Vida” mogu priključiti na sljedećim volonterskim mjestima: A.I.R. – asistent/ica u istraživačkom radu, A.R.A. – asistent/ica u rodno osjetljivim aktivnostima, P.U.Z. – potpora u zagovaranju, P.O.Z. – potpora u prevenciji i osnaživanju zajednice, U.P.S. – učitelj/ica u programu socijalne reintegracije i P.O.P. – pomoć u organizacijskim poslovima i provedbi projekta.  U Udruzi “Vida” liječenim ovisnicima i ovisnicama u procesu socijalne reintegracije također nudimo mogućnost podržanog volontiranja koje je važno radi stjecanja životnih vještina i kompetencija, povećanja zapošljivosti i novih iskustava. Ova vrsta volonterskog angažmana provodi se kroz projekt “Timun” – Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljvanja bivših ovisnika, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Volonterke su u 2020. godini sudjelovale u organizaciji i provedbi radno-okupacijskih aktivnosti za korisnike Resocijalizacijskog centra, izradi sadržaja za platformu Dalekozor i društvene mreže Udruge, izradi promotivnog materijala, izgradnji knjižnice #margiNE te snimanju podcasta Ponovisnosti. Za volonterke i praktikantice organizirane su interne edukacije gdje se razgovaralo o problematici ovisnosti, radu s marginaliziranim skupinama i perspektivama civilnog društva.

Volonterke su u evaluaciji volonterskog programa istaknule da bi se iduće godine voljele okušati u provedbi istraživanja putem anketa, odnosno u ispitivanju javnog mnijenja o temama vezanim uz droge i ovisnosti. Predložile su veći angažman volontera i volonterki kod pružanja podrške obiteljima pogođenima ovisnostima u Klubu potpore obitelji Udruge “Vida”. Za kraj, volonterke su izrazile želju sudjelovati na više formalnih i neformalnih edukacija u Udruzi Vida koje bi osnažile njihovo znanje, rad i angažman.

man.

Follow us: Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail