Istraživanje radnih iskustava i potreba liječenih ovisnika

Udruga „Vida“ u sklopu europskog projekta „Timun – primorsko-goranska inicijativa za zapošljavanje bivših ovisnika“ ove jeseni provodi istraživanje s liječenim ovisnicima o njihovim iskustvima, potrebama i kapacitetima za posao, a putem individualnih intervjua.

 

Ključne aktivnosti projekta “Timun” su mapiranje postojećih iskustava, potreba i kapaciteta liječenih ovisnika za posao, te participativno istraživanje s obrtnicima i pružateljima socijalnih usluga u kontekstu zapošljavanja bivših ovisnika. Također, za vrijeme čitavog trajanja projekta provode se tri programa Resocijalizacijskog centra udruge “Vida”: Program pripreme ovisnika za resocijalizaciju, Program za podizanje samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi te Program pomoći pri obrazovanju i zapošljavanju. Rezultati cjelokupnog istraživanja bit će diseminirani na okruglom stolu po završetku projekta.

 

Dva su glavna motiva za istraživanje: prvi je podatak da je otprilike 41% liječenih ovisnika nezaposleno. Razlozi tako visokog postotka nisu do kraja utvrđeni, stoga se želi otkriti što bi sve mogle biti barijere zapošljavanju liječenih ovisnika. Drugi važan motiv je da, s obzirom pojavu novih droga te ostale društvene promjene, ovisnici postaju sve heterogenija skupina. Osim po svojim socio-demografskom porijeklu, obrazovanju, osobnim karakteristikama i vještinama, značajno se razlikuju i po zdravstvenom statusu te radnoj sposobnosti. Stoga se istraživanjem želi utvrditi što je potrebno zaposleniku, liječenom ovisniku kako bi bio efikasniji u pronalasku posla, ostvarivanju, ali i zadržavanju zaposlenja. S druge strane, s obzirom na to je da je socijalno i radno uključivanje dvosmjerni proces, pokušat ćemo saznati potrebe i kapacitete poslodavaca kako bi se otkrili uvjeti pod kojima bi zaposlenje ovisnika za njih bilo vjerojatnije, odnosno kada bi za to bili motiviraniji.

 

Follow us: Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail