Održana medijska konferencija Udruge „Vida“ ususret Prazniku rada

Na medijskoj konferenciji koju je Udruga „Vida“ održala ususret Prazniku rada, djelatnice Udruge najavile su kraj istraživačke faze projekta „Timun“ – Primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika, financiranog od strane Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo u ožujku 2019. godine, a završit će u rujnu ove godine. Partneri na projektu su Primorsko-goranska županija i Dom Turnić.

Opći cilj projekta „Timun“ unaprjeđenje je Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije. Važeća Strategija s pripadajućim Akcijskim planom aktualna je do kraja 2020. godine. Udruga „Vida“ će po završetku projekta dostaviti preporuke za novu Strategiju na osnovi provedenog istraživanja i terenskog rada u trogodišnjem periodu s korisnicima Udruge “Vida”, ovisnicima.cama u procesu resocijalizacije. Preporuke će se odnositi na povećanje socijalne inkluzije ranjivih skupina poput ovisnika.ca, s naglaskom na radnu inkluziju. Kvalitativno istraživanje koje se u sklopu projekta provelo, sastojalo se od istraživanja iskustava, potreba i kapaciteta liječenih ovisnika za zapošljavanje te ispitivanja iskustava, potreba i kapaciteta poslodavaca za zapošljavanjem liječenih ovisnika. U oba slučaja, koristila se metoda polustrukturiranih, individualnih intervjua. Druga ključna aktivnost projekta provedba je tri programa Resocijalizacijskog centra Udruge – Program pripreme ovisnika za resocijalizaciju, Program podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi te Program pomoći pri obrazovanju i zapošljavanju.
Ivona Mladina, psihologinja Udruge i djelatnica Greta Grakalić Rački, naročito su istaknule da se u provedbi projekta uvidjela potreba postojanja mentorskih organizacija, koje bi uz zagovaranje različitih oblika zapošljavanja marginaliziranih skupina, bile posrednice između poslodavaca i zaposlenika iz ranjivih skupina, ne samo u smislu praćenja zaposlenika, nego i kao pomoć poslodavcu u odabiru prikladnih radnih zadataka te pomoć u stvaranju ambijenta oporavka i inkluzije na samom radnom mjestu.

 

Follow us: Follow:
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Share:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail